Wdrożenie hybrydowe programu SharePoint

Definicja środowiska hybrydowego

Tworzenie środowiska hybrydowego programu SharePoint polega na korzystaniu zarówno z programu SharePoint Server w środowisku lokalnym, jak i usługi SharePoint Online w usłudze Office 365 w celu osiągnięcia celów biznesowych.

Środowisko hybrydowe umożliwia użytkownikom firmowym łączenie się z potrzebnymi zasobami i zawartością z prawie każdego miejsca. Rozwiązanie hybrydowe może ułatwić Twojej firmie rozpoczęcie korzystania z chmury — jest to pierwszy krok do poznania sposobu działania i funkcji chmury we własnym tempie. Za pomocą funkcji hybrydowych w programie SharePoint Server i usłudze Office 365 możesz rozszerzyć zasięg inwestycji lokalnej na chmurę poprzez integrację usług i przeniesienie obciążeń do środowiska, które odpowiada strategii działania Twojej organizacji.


Synchronizowanie i udostępnianie plików (hybrydowa usługa OneDrive)   

OneDrive dla Firm

Przechowywanie firmowych plików w usłudze OneDrive dla Firm ułatwia użytkownikom udostępnianie dokumentów i współpracę nad nimi. Dzięki usłudze Office 365 możesz także obniżyć koszty przechowywania lokalnego, przenosząc pliki użytkowników do chmury.

Za pomocą hybrydowej usługi OneDrive dla Firm użytkownicy są „przekierowywani” z programu SharePoint Server do usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365.

Korzystanie z usług online pozwala skupić się na swojej firmie bez obaw o zarządzanie infrastrukturą serwera oraz umożliwianie pracownikom dostępu do potrzebnych informacji.

Hybrydowe funkcje wyszukiwania i witryn   

Funkcje wyszukiwania i witryn

Za pomocą wyszukiwania hybrydowego możesz wyszukiwać pliki i dokumenty w programie SharePoint Server i usłudze SharePoint Online, co zapewnia łatwy dostęp do potrzebnych plików.

Wdrożenie infrastruktury hybrydowej programu SharePoint umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i korzystanie z zawartości w obu systemach. Możesz również usprawnić pracę w obu środowiskach dzięki profilom hybrydowym i rozszerzalnej hybrydowej ikonie Uruchamianie aplikacji.

Ekstranet międzyfirmowy (witryny ekstranetowe przeznaczone dla partnerów)   

Ekstranet środowiska hybrydowego programu SharePoint

Ekstranet to witryna tworzona przez organizacje w celu zapewnienia użytkownikom zewnętrznym dostępu do odpowiedniej zawartości i możliwości współpracy nad nią. Za pomocą usługi Office 365 możesz utworzyć witryny ekstranetowe przeznaczone dla partnerów, które umożliwiają im bezpieczne prowadzenie interesów z Twoją organizacją.

Dzięki korzystaniu z ekstranetu środowiska hybrydowego programu SharePoint partnerzy mogą bezpośrednio łączyć się z witrynami dostępnymi tylko dla członków w usłudze Office 365 bez dostępu do lokalnego środowiska firmy czy innej witryny usługi Office 365.

Rozszerzalna, hybrydowa ikona Uruchamianie aplikacji   

Ikona Uruchamianie aplikacji

Dzięki ikonie Uruchamianie aplikacji administratorzy mogą zapewnić użytkownikom nowoczesne funkcje zwiększające wydajność. Rozszerzalna, hybrydowa ikona Uruchamianie aplikacji ułatwia użytkownikom poruszanie się między lokalnym programem SharePoint Server a usługą Office 365. Po włączeniu tej funkcji aplikacje Delve i Wideo usługi Office 365 oraz niestandardowe kafelki usługi Office 365 są wyświetlane na ikonie Uruchamianie aplikacji programu SharePoint Server.

Inspekcja hybrydowa programu SharePoint (wersja Preview)   

Inspekcja hybrydowa programu SharePoint

Inspekcja hybrydowa programu SharePoint (wersja Preview) to nowa funkcja w programie SharePoint Server 2016.

Dzięki inspekcji hybrydowej programu SharePoint administratorzy programu SharePoint mają teraz wgląd w działania użytkownika związane z uzyskiwaniem dostępu do pliku w lokalnych farmach programu SharePoint 2016 lub witrynach usługi SharePoint Online.

Taksonomia hybrydowa programu SharePoint i hybrydowe typy zawartości   

Taksonomia hybrydowa programu SharePoint

Taksonomia hybrydowa programu SharePoint pozwala administratorom programu SharePoint na tworzenie wspólnych taksonomii (zarządzanych metadanych) między lokalnym programem SharePoint Server a usługą SharePoint Online. Dzięki taksonomii hybrydowej programu SharePoint zmiany i aktualizacje taksonomii usługi SharePoint Online są replikowane w witrynach usługi SharePoint Online oraz witrynach programu SharePoint Server 2016.

W przypadku hybrydowych typów zawartości można stosować zestaw typów zawartości współużytkowany między programem SharePoint Server i usługą SharePoint Online oraz zarządzany w usłudze SharePoint Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×