Wdrażanie aplikacji programu Access 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Access 2007 zapewnia platformę bogate do tworzenia aplikacji bazy danych. Aplikacja bazy danych jest program komputerowy umożliwia zarówno do przechowywania i zarządzać danymi i interfejs użytkownika znajdujący się logiki zadania biznesowe (logiki aplikacji).

Aby wdrożyć aplikacje Office Access 2007, które może zostać uruchomiony bez instalacji Access 2007 na komputerze użytkownika, można rozmieścić je wraz z Access 2007 środowisko uruchomieniowe, która jest dostępna bezpłatnie z Centrum pobierania w witrynie Microsoft.com.

W tym artykule opisano planowanie wdrożenia podstawowe funkcje Access 2007 środowisko uruchomieniowe i jak pobrać w czasie wykonywania. Ten artykuł zawiera także omówienie wdrażania aplikacji bazy danych przy użyciu Access 2007. Aby uzyskać więcej informacji na temat planowania, projektowania i wdrażania aplikacji Access 2007 przeszukać witrynę MSDN w sieci Web i witryny Technet w sieci Web, a następnie skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Co chcesz zrobić?

Planowanie wdrożenia

Opis programu Access 2007 Runtime

Pobieranie programu Access 2007 Runtime

Wdrażanie aplikacji programu Access 2007

Planowanie wdrożenia

Przed rozpoczęciem należy poprosić sobie następujące pytania o sposobie wdrażania aplikacji.

Należy danych oraz logikę oddzielić?

Możesz utworzyć aplikację Access 2007, która łączy funkcje zarządzania i aplikacji logika danych w jednym pliku. To jest domyślną strukturę aplikacji w Access 2007. Łączenie danych aplikacji i zarządzanie reguł w jeden plik zawiera najłatwiejszym metody wdrażania, ale ta metoda działa najlepiej, jeśli tylko jedna osoba używa aplikacji w czasie i obejmuje niektóre ryzyka. Na przykład użytkownik może spowodować utratę danych przez przypadek usuwając lub uszkodzenia pliku aplikacji.

W większości przypadków należy oddzielić logiki aplikacji i zarządzanie danymi. Poprawia to:

 • Zabezpieczenia    Przy użyciu serwera do przechowywania danych można zwiększyć bezpieczeństwo danych.

 • Wydajność    Za pomocą podzielonej bazy danych lub serwera bazy danych można ograniczyć ruch sieciowy.

 • Customizability    Akcje nowego makra w okienku nawigacji może ułatwić kontrolować, kto widzi co. Można rozmieścić pliki logiczny różnych aplikacji do różnych użytkowników.

 • Przenośność    Polecenia Pracuj w trybie Offline i Synchronizuj ułatwiają użytkownikom, którzy nie są w biurze.

Sposoby oddzieleniu danych i zasad

Jednym ze sposobów oddzieleniu danych i zasad jest przy użyciu polecenia Bazy danych programu Access (na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych ). Polecenie Bazy danych programu Access dzieli aplikacji bazy danych na dwa pliki programu Access: jedną dla danych i jeden dla warunków logicznych. Użycie polecenia Bazy danych programu Access, program Access utworzy plik z "_be" (znaczenia "wewnętrzną") dołączonym do nazwy pliku — na przykład jeśli nazwę oryginalnego pliku bazy danych jest "Database1.accdb", program Access utworzy nowy plik bazy danych o nazwie "Database1_be.accdb ."

Oddzielanie logiki aplikacji i zarządzanie danymi w inny sposób jest zarządzanie danymi i dostępu dla logiki aplikacji za pomocą programu serwera bazy danych (na przykład Microsoft SQL Server).

Określanie, czy do jednego pliku programu Access są wystarczające dla obu logika zarządzania i aplikacji danych, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Integralność danych i zabezpieczeń   Access 2007 użytkownicy muszą mieć uprawnienia do odczytu/zapisu pliku, który zawiera logikę aplikacji. Jeśli możesz połączyć dane i reguł w jeden plik, dane są udostępniane na tym samym ryzyko jako logiki aplikacji. 

  Aplikacja Access 2007, która korzysta z osobnych logiki i plików danych można chronić integralności danych i zabezpieczenia używanie funkcji zabezpieczeń NTFS. Ponieważ użytkownicy potrzebują jawne odczytu/zapisu tylko do pliku logiki aplikacji, plik danych może się zabezpieczyć.

  Aplikacja może wymagać dodatkowych opcji zabezpieczeń, takich jak możliwość kontrolowania użytkowników, którzy mają dostęp do danych. W tym przypadku należy używać produktu serwera, takich jak program SQL Server lub w systemie operacyjnym Windows server z Windows SharePoint Services do przechowywania i zarządzanie danymi aplikacji i podaj logiki aplikacji przy użyciu programu Access.

 • Skalowalność    Plik Access 2007 może mieć maksymalnego rozmiaru 2 gigabajty (GB). Mimo że 2GB jest znaczną danych tekstowych, może być niewystarczające dla niektórych aplikacji, szczególnie aplikacje, które przechowywanie załączników w rekordach bazy danych. Jeśli możesz rozdzielić dane oraz logikę, aplikacja umożliwia dodawanie większej ilości danych. Jeżeli spodziewasz się, że użytkownicy będą przechowywane dużej ilości danych, warto rozważyć użycie więcej niż jeden plik danych Access 2007.

  Specyfikacje programu Access 2007 dla innych informacji skalowalność powinni również sprawdzić. Łącza do dodatkowych informacji o specyfikacji Access 2007 w sekcji Zobacz też.

 • Pojemności sieci    Jeśli wielu użytkowników, musisz użyć aplikacji w tym samym czasie przez sieć, uszkodzenie danych jest częściej, jeśli dane i logika są łączone w jednym pliku. Ponadto możesz połączyć dane i warunków logicznych w jednym pliku programu Access, nie może optymalizować ruch sieciowy generowany przez programu Access. Wielu użytkowników jednocześnie będzie używać aplikacji w sieci, należy oddzielne dane i układy logiczne, przy użyciu dwóch lub większej liczby plików programu Access lub przy użyciu produktu serwera bazy danych dla danych i dostępu dla logiki aplikacji.

Co będzie środowiska sieciowego jak?

Jeśli użytkownicy mogą się na tej samej sieci lokalnej lub aplikacja nie jest używane w sieci, dobrze w większości przypadków można wykonywać pliku jednej aplikacji.

Wydajność sieci będą lepiej, jeśli oddzieleniu danych i zasad. Jeśli użytkownicy nie będą się na tej samej sieci lokalnej, należy użyć serwera do przechowywania i zarządzanie danymi, a dla logiki aplikacji za pomocą programu Access.

Użytkownicy będą miały Access 2007 ?

Jeśli wszyscy użytkownicy będą mieć Access 2007 na swoich komputerach, mogą otworzyć i tak, jak każdy inny plik bazy danych Access 2007 za pomocą aplikacji.

Niektóre lub wszystkie użytkownicy nie będą mieć Access 2007 na swoich komputerach, należy wdrożyć Access 2007 oprogramowania Runtime na tych użytkowników, podczas wdrażania aplikacji.

Początek strony

Opis Access 2007 Runtime

Access 2007 środowisko uruchomieniowe to pakiet redystrybucyjny program, który umożliwia osobom, które nie mają zainstalowanego na swoich komputerach, aby korzystać z aplikacji bazy danych Access 2007Access 2007. Po otwarciu bazy danych Access 2007 za pomocą Access 2007 środowisko uruchomieniowe otwierania bazy danych w trybie wykonywania.

Co to jest tryb środowisko uruchomieniowe?

Tryb środowisko uruchomieniowe jest Access 2007 operacyjnym trybu, w której niektóre funkcje Access 2007 nie są dostępne jako domyślne. Niektóre z tych funkcji niedostępne można udostępniane w trybie wykonywania, jednak.

Jakie funkcje nie są dostępne w trybie wykonywania?

Następujące funkcje Access 2007 nie są dostępne w trybie wykonywania:

 • Okienko nawigacji    Okienko nawigacji nie jest dostępna w trybie wykonywania. Pomaga to uniemożliwić użytkownikom uzyskiwanie dostępu do dowolnego obiektów w bazie danych aplikacji. Tylko tych obiektów, które udostępniają użytkownikom — na przykład, dostarczając formularza panelu przełączania — można otworzyć podczas korzystania z trybu runtime. Nie można udostępnić okienka nawigacji w trybie wykonywania.

 • Wstążka    Domyślnie wstążce nie jest dostępna w trybie wykonywania. To uniemożliwia użytkownikom tworzenie lub modyfikowanie obiektów bazy danych oraz wykonywanie innych akcji potencjalnie niebezpiecznymi, takich jak łączenie z nowymi źródłami danych lub eksportowania danych w sposób, który nie jest planowane. Można tworzyć niestandardowe wstążki, a następnie skojarzyć tę wstążki z formularza lub raportu. Nie można udostępnić domyślne karty wstążki w trybie wykonywania.

 • Widok projektu i w widoku układu    Widok projektu i w widoku układu nie są dostępne dla obiektów bazy danych w trybie wykonywania. Pomaga to uniemożliwić użytkownikom modyfikowania obiektów w aplikacji bazy danych. Nie można włączyć widok projektu lub widok układu w trybie wykonywania.

 • Pomoc    Domyślnie zintegrowane pomocy nie jest dostępna w trybie wykonywania. Ponieważ kontrolować, jakie funkcje są dostępne w aplikacji tryb środowisko uruchomieniowe, niektóre standardowe zintegrowane Access 2007 pomocy mogą być wpływać na to osoby, które za pomocą aplikacji, a potencjalnie może mylić lub udaremnić je. Jeśli korzystasz z Access 2007 Developer Extensions pakowanie i wdrażania aplikacji bazy danych, można udostępnić niestandardowy plik pomocy aplikacji tryb runtime.

Czy można otworzyć Access 2007 bazy danych w trybie wykonywania bez użycia Access 2007 oprogramowania Runtime?

Na komputerze, na którym zainstalowano pełną wersję programu Access 2007 zainstalowany, można uruchamiać dowolną Access 2007 bazę danych w trybie wykonywania. Aby uruchomić Access 2007 bazy danych w trybie wykonywania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zmienianie rozszerzenia nazwy pliku pliku bazy danych z accdb na accdr.

 • Tworzenie skrótu do bazy danych i dołączyć przełącznika wiersza polecenia w skrócie.

Czy trybie wykonywania zabezpieczyć bazy danych?

Mimo że trybie wykonywania ogranicza dostępności nawigacji i funkcje projektowania, nie należy używać trybie wykonywania jako podstawowy sposób zabezpieczenia aplikacji bazy danych. Na komputerze, na którym zainstalowano pełną wersję programu Access 2007 zainstalowany, może być możliwe dla użytkownika do otwarcia aplikacji bazy danych środowisko uruchomieniowe jako aplikacja zwykłej bazie danych (oznacza to, że wszystkie funkcje są dostępne), a następnie, aby zmienić projekt lub wykonać inne niepożądane Akcje.

Nawet po zainstalowaniu aplikacji bazy danych tylko na komputerach, które nie mają pełną wersję programu Access 2007 zainstalowany jest nadal możliwe użytkownikowi przełączanie aplikacji na komputerze, na którym masz pełną wersję programu Access 2007 zainstalowana, a następnie Otwórz aplikację środowisko uruchomieniowe bazy danych jako aplikacja zwykłej bazie danych.

Uwaga: Jeśli chcesz rozpowszechnianie aplikacji Access 2007 tak, aby użytkownicy nie mogą modyfikować projektowanie formularzy, raportów lub Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modułów, rozważ użycie skompilowany plik binarny (accde). Aby uzyskać więcej informacji o używaniu skompilowany plik binarny zobacz sekcję wyborze formatu pliku, w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Pobierz Access 2007 Runtime

Aby pobrać Access 2007 środowisko uruchomieniowe z Microsoft Download Center, kliknij łącze w sekcji Zobacz też.

Bez zakupu jest niezbędne do pobrania, za pomocą lub rozpowszechniać Access 2007 środowisko uruchomieniowe, a nie istnieje limit liczby użytkowników, do których należy rozpowszechnić Runtime.

Początek strony

Wdrażanie aplikacji Access 2007

Aby wdrożyć aplikację Access 2007 co najmniej należy wykonać następujące zadania:

 1. Tworzenie aplikacji    Aplikacja powinna umożliwiają użytkownikom otwieranie i używanie obiektów bazy danych. Jeśli ta aplikacja nie oferuje takie środki, użytkownicy muszą Access 2007 na swoich komputerach, aby użyć aplikacji. Ponadto nie można prognozować, w jaki sposób użytkownicy będą nawigować w aplikacji, a będzie trudniej o dostarczenie dokumentacji wykonania aplikacji. Ponadto jeśli użytkownikom otwieranie aplikacji przy użyciu Access 2007 oprogramowania Runtime, funkcje nawigacji wbudowanych Access 2007 będą niedostępne.

  Jeden z nich jest tworzenie formularza, który zawiera przyciski poleceń, którego otwieranie obiektów bazy danych lub wykonać inne akcje, a następnie określ tego formularza jako domyślnego formularza, aby otworzyć podczas uruchamiania aplikacji.

  Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą tworzenia formularza zobacz temat Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz.

  Jak określić domyślny formularz, aby otworzyć?

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W prawym okienku w obszarze Opcje aplikacji wybierz domyślnego formularza, który ma przy użyciu pola kombi Wyświetlanego formularza.

  Można również utworzyć niestandardowe wstążki, a następnie skojarzyć tę wstążki z formularza, który zostanie otwarty podczas uruchamiania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu wstążki niestandardowych Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

 2. Zainstaluj aplikację    Istnieje kilka opcji i zagadnienia dotyczące instalowania aplikacji. Być może zechcesz wdrażanie formacie określonego pliku do lepszą kontrolę, jak użytkownicy będą używać aplikacji. Można także pakiet aplikacji ułatwia instalowanie lub wdrażanie osobnych danych i składników logiki.

  Więcej informacji na temat tych opcji i zagadnienia można znaleźć w poniższych sekcjach.

Określ format pliku

Istnieją cztery Access 2007 formatów plików, których można używać podczas wdrażania aplikacji:

 • accdb    To domyślnego formatu pliku używanego Access 2007. Podczas wdrażania aplikacji w tym formacie użytkownicy mają większość opcji do dostosowywania i nawigowanie aplikacji w sposób decydują. Jeśli chcesz upewnić się, czy użytkownicy nie zmieniają się projekt aplikacji, powinien być używany format pliku ACCDE. Ponadto użytkownik nie można określić, czy pliku accdb został zmieniony po jego spakowany — ma być oczywiste, użyj formatu plik accdc.

 • accdc    Ten format jest nazywany pliku programu Access wdrożenia. Pliku programu Access wdrożenia obejmuje plik aplikacji i podpis cyfrowy, który jest skojarzony z tego pliku. W tym formacie plików zapewnia użytkownikom, że nikt nie będzie zmienił pliku aplikacji po jego spakowany. W tym formacie można zastosować do domyślnego formatu pliku Access 2007 (accdb) lub Access 2007 skompilowany plik binarny (accde).

  Tylko jeden plik aplikacji można umieścić w pliku programu Access wdrożenia. Jeśli aplikacja ma osobnych danych i logiki plików, można je spakować oddzielnie.

  Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z pliku programu Access wdrażania zobacz sekcję Spakuj i podpisz bazy danych programu Access 2007.

 • ACCDE    Ten format jest nazywany także skompilowany plik binarny. W Access 2007 skompilowany plik binarny jest pliku aplikacji bazy danych, który został zapisany ze wszystkimi skompilowany kod języka VBA. Nie kodu źródłowego języka VBA jest przechowywana w skompilowany plik binarny programu Access.

  Access 2007 środowisko uruchomieniowe służy do otwierania Access 2007 skompilowany plik binarny. Jednak domyślnie Runtime nie rozpoznaje rozszerzenia nazwy pliku ACCDE. Aby otworzyć plik binarny skompilowane przy użyciu Access 2007 środowisko uruchomieniowe, tworzenie skrótu, która kieruje do wykonania i dołączono ścieżkę dostępu do skompilowany plik binarny odpowiedni skrót, aby otworzyć.

  Ważne: Jeśli tworzysz plik binarny skompilowane przy użyciu programu Access 2007 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany, użytkownicy nie można otworzyć skompilowany plik binarny przy użyciu pełnej wersji programu Access 2007 bez dodatku Service Pack 1. Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy powinni zainstalować dodatek Service Pack 1.

  Jak zapisać plik Access 2007 jako skompilowany plik binarny?

  1. W Access 2007 Otwórz bazę danych (pliku accdb), który chcesz zapisać jako plik binarny skompilowany (accde).

  2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Utwórz plik ACCDE. Obraz przycisku

  3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz.

 • accdr    W tym formacie umożliwia wdrażanie aplikacji, która zostanie otwarta w trybie wykonywania. Wdrażanie aplikacji środowisko uruchomieniowe pomagają kontrolować sposób, że są one używane, mimo że nie jest sposób zapewnienia aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o trybie wykonywania Zobacz sekcję Opis Access 2007 Runtime.

Pakowanie i zainstalować aplikację

Najłatwiejszym sposobem, aby zainstalować aplikację jest zapewnienie pliku aplikacji bazy danych dla użytkowników aplikacji. Jednak jeśli planujesz wdrożyć aplikację w dużej liczby odbiorców lub wdrożyć aplikację więcej niż jeden raz, należy rozważyć użycie narzędzia opakowań oprogramowania, takiego jak Access 2007 Developer Extensions Kreator tworzenia pakietu rozwiązania, aby pakiet usługi Aplikacja do pakiet Instalatora Windows (plik msi). Następnie za pomocą pakietu do zainstalowania aplikacji.

Za pomocą Kreator tworzenia pakietu rozwiązania do:

 • Tworzenie niestandardowego skrótu do aplikacji. Ta funkcja kreatora umożliwia pozwalają otwierania skompilowany plik binarny łatwiejsze dla użytkowników, którzy uruchomienie aplikacji przy użyciu Access 2007 Runtime.

 • Dodawanie folderu instalacyjnego jako zaufanej lokalizacji.

 • Automatycznie zainstalować Access 2007 Runtime na komputerze użytkownika, jeśli nie jest już zainstalowany.

 • Zawiera inne pliki, takie jak niestandardowy plik pomocy, przy użyciu aplikacji.

 • Tworzenie lub modyfikowanie kluczy rejestru.

 • Rozpowszechnianie umowę licencyjną (użytkownika oprogramowania EULA).

 • Dodaj informacje o aplikacji do listy Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu i używaniu Access 2007 Developer Extensions Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

Pakowanie podzielonej bazy danych

Access 2007 Kreator tworzenia pakietu rozwiązania Developer Extensions nie obsługuje zmiany wielu ścieżek instalacji. Jeśli aplikacja ma osobnych danych i składników logiki i pakowanie aplikacji za pomocą Access 2007 Developer Extensions, można ręcznie zainstalować pliki danych Access 2007 w odpowiedniej lokalizacji, na przykład na serwerze plików.

Aplikację, która zawiera dane i układy logiczne składniki używa tabel połączonych, aby połączyć dwa składniki. Ponieważ każda sieć jest inna, może być niemożliwe do określ ścieżkę instalacji oba składniki. W większości przypadków użycie Kreator tworzenia pakietu rozwiązania, możesz Użyj kreatora tylko do pakietu składnika logicznych.

Jeśli masz wystarczającą ilość informacji na temat ścieżek instalacyjnych dwa składniki, można utworzyć dwa pakiety instalacji przy użyciu Kreator tworzenia pakietu rozwiązania, dzięki czemu można określić ścieżkę instalacji dla każdego składnika.

Początek strony

Spakuj i podpisz bazy danych Access 2007

Uwaga: Mimo że ta funkcja jest również nazywana "opakowanie", nie nie wykonywać te same zadania jako Kreator tworzenia pakietu rozwiązania programu Access 2007 Developer Extensions. Funkcja opisane w tej sekcji pakietów pliku Access 2007 i dotyczy podpis cyfrowy do pakietu, który ułatwia wskazania użytkownikom, że plik jest wiarygodny.

Access 2007 ułatwia szybsze podpisywania i rozpowszechniania bazy danych niż we wcześniejszych wersjach programu Access. Po utworzeniu pliku accdb lub ACCDE, możesz pakowanie pliku, Zastosuj podpis cyfrowy do pakietu i rozpowszechnianiem podpisanego pakietu do innych użytkowników. Funkcja pakietu i logowania umieszcza bazy danych w pliku programu Access wdrożenia (accdc), podpisuje pakiet i umieszcza pakiet podpisany kod w lokalizacji na komputerze użytkownika, w którym możesz określić. Użytkowników można wyodrębnić bazę danych z pakietu i pracy bezpośrednio z bazą danych (nie w pliku pakietu).

Przejdź do tworzenia i zaloguj się pakiet należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Przez spakowanie bazy danych i podpisanie pakietu można przekazać informacje o zaufaniu. Podpis potwierdza, że baza danych zawarta w pakiecie otrzymanym przez użytkownika nie została zmodyfikowana. Jeżeli autor jest zaufany, można włączyć zawartość.

 • Nowa funkcja pakietu i znak ma zastosowanie tylko do baz danych zapisanych w formacie pliku Access 2007. Access 2007 dostarcza narzędzi z wcześniejszych wersji programu Microsoft Office, która umożliwia logowanie i rozpowszechnianie baz danych utworzonych w starszym formacie pliku. Za pomocą narzędzi w starszych wersjach pakietu Office nie można podpisać i wdrożyć pliki, które zostały utworzone w nowych formatów plików Access 2007.

 • Do pakietu można dodać tylko jeden plik bazy danych.

 • Gdy spakować i podpisać bazę danych, wszystkie obiekty w pliku bazy danych są kod podpisane, a nie tylko makra lub modułów kodu. Opakowanie i proces podpisywania również kompresuje plik pakietu, aby skrócić czas pobierania.

 • Bazy danych można wyodrębnić z plików pakietów znajdujących się na serwerach programu Windows SharePoint Services 3.0.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak utworzyć podpisany plik pakietu i jak używać bazy danych znajdującej się w podpisanym pliku pakietu.

Uwaga: Aby wykonać te kroki, musisz mieć co najmniej jeden certyfikat zabezpieczeń. Jeśli nie masz zainstalowanego na Twoim komputerze certyfikatu, możesz utworzyć za pomocą narzędzia program SelfCert. Aby uzyskać informacji na temat tworzenia certyfikatu zabezpieczeń prywatne Zobacz artykuł Zabezpieczanie bazy danych programu Access 2007.

Tworzenie podpisanego pakietu

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz spakować i podpisać.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Publikuj, a następnie kliknij pozycję Spakuj i podpisz.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie certyfikatu wybierz certyfikat cyfrowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie podpisanego pakietu programu Microsoft Office Access.

 4. Z listy Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić podpisany pakiet bazy danych.

 5. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę podpisanego pakietu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Program Access utworzy plik accdc i umieści go w wybranej lokalizacji.

Wyodrębnianie i używanie podpisanego pakietu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz Office podpisane pakiety programu Microsoft Access (*.accdc) jako typ pliku.

 3. Na liście Szukaj Znajdź folder zawierający odpowiedni plik accdc, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zdecydujesz się zaufania certyfikatu cyfrowego, który został zastosowany do pakietu wdrażania, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do. Przejdź do kroku 5.

  • W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony komunikat ze wskazówką.

   1. Wskazówka

   2. Jeśli baza danych jest zaufana, kliknij przycisk Otwórz. Jeśli wszystkie certyfikaty od tego dostawcy są zaufane, kliknij przycisk Zawsze ufaj zawartości od tego wydawcy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do.

 5. Opcjonalnie wybierz z listy Zapisz w lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnioną bazę danych, a następnie w polu Nazwa pliku wprowadź inną nazwę wyodrębnionej bazy danych.

W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności certyfikatu zapoznaj się z artykułem Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny, w którym podano ogólne informacje o sprawdzaniu dat i innych pozycji w certyfikacie, ułatwiających potwierdzenie jego ważności.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×