Warunkowe przesyłanie danych formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz projektować szablonu formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie formularzy opartych na szablonie formularza, tylko wtedy, gdy określony warunek jest spełniony w formularzu. Może być na przykład zaprojektować szablon formularza raportu wydatków, który użytkownicy będą mogli wysyłać tylko wtedy, gdy liczba wydatków w formularzu jest większa niż określoną ilość.

Do wykonania tego zadania, skonfigurować szablon formularza, aby użytkownicy mogli przesłać formularz, a następnie dodaj regułę, która zezwala formularza tylko wtedy, gdy określony warunek jest spełniony. Po dodaniu regułę, można wybrać, którego połączenie danych używać spełnienia warunku w regule przesyłania.

Po skonfigurowaniu szablonu formularza, aby użytkownicy mogli przesyłać swoje formularze programu Microsoft Office InfoPath dodaje przycisk Prześlij pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij z menu plik podczas wypełniania formularza.

Po skonfigurowaniu szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularza warunkowe, można także dostosować opcje przesyłania dla szablonu formularza w następujący sposób:

 • Zmienianie tekstu wyświetlanego na przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik.

 • Zmienianie skrótu klawiaturowego dla przycisku Wyślij na pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij w menu plik.

 • Tworzenie niestandardowego wiadomości do wyświetlenia dla użytkowników, podczas przesyłania formularzy.

 • Określ, czy Pozostaw formularz otwarty, zamknij formularz, lub Otwórz inny pusty formularz po przesłaniu formularza.

Dodawanie reguły do przesyłanie danych formularza warunkowe

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

  Uwaga: Po zaznaczeniu tego pola wyboru InfoPath dodaje przycisk Prześlij pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij z menu plik, podczas wypełniania formularza.

 3. Kliknij Wykonywanie akcji niestandardowych przy użyciu reguł, a następnie kliknij pozycję reguły.

 4. W oknie dialogowym Reguły przesyłania formularzy kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę dla tej reguły, opisującą lokalizację Prześlij. Wpisz na przykład, jeśli chcesz umożliwić użytkownikom przesyłanie formularza za pomocą wiadomości e-mail, tylko wtedy, gdy wartość w określonym polu jest większa niż 50 zł, Przesyłanie poczty E-mail dla ponad 50 zł.

 6. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Ustaw warunek.

 7. W oknie dialogowym warunek Określ, kiedy połączenie danych powinien być używany, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym reguły kliknij pozycję Dodaj akcję.

 9. Na liście akcji kliknij przycisk Prześlij przy użyciu połączenia danych, kliknij połączenie danych, którego chcesz użyć dla tego Prześlij akcję na liście połączenia danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij dwa razy przycisk OK.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Porada: Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 11. Aby uniemożliwić użytkownikom przy użyciu polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada: Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×