WARUNKI, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja IFS sprawdza, czy są spełnione jednego lub wielu warunków i zwraca wartość, która odpowiada do pierwszego SPEŁNIONEGO warunku. IFS może zająć miejsce wiele zagnieżdżonych instrukcji jeżeli i znacznie ułatwi czytanie z wieloma warunkami.

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w programie Excel 2016, jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, Upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Prosta składnia

 • WARUNKI(Coś jest Prawda1; Wartość jeżeli Prawda1; [Coś jest Prawda2; Wartość jeżeli Prawda2];…[Coś jest Prawda127; Wartość jeżeli Prawda127])

Uwagi: 

 • Funkcja WARUNKI pozwala sprawdzić maksymalnie 127 różnych warunków.

 • Na przykład:

 • Co oznacza JEŻELI(A1 równa się 1; wyświetl 1; JEŻELI A1 równa się 2; wyświetl 2; lub INACZEJ JEŻELI A1 równa się 3; wyświetl 3).

 • Zwykle nie warto używać zbyt wielu warunków w instrukcjach JEŻELI lub WARUNKI, ponieważ wymaga to wprowadzania wielu warunków w prawidłowej kolejności — taka formuła może być bardzo trudna to utworzenia, przetestowania i późniejszego zaktualizowania.

 • =WARUNKI(A1=1;1;A1=2;2;A1=3;3)

Składnia

 • WARUNKI(test_logiczny1; wartość_jeśli_prawda1; [test_logiczny2; wartość_jeśli_prawda2]; [test_logiczny3; wartość_jeśli_prawda3];…)

Argument

Opis

test_logiczny1 (wymagany)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda1 (wymagany)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logiczny1 zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Ta wartość może być pusta.

test_logiczny2…test_logiczny127 (opcjonalny)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda2…wartość_jeśli_prawda127 (opcjonalny)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logicznyN zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Każdy argument wartość_jeśli_prawdaN odpowiada warunkowi test_logicznyN. Ta wartość może być pusta.

Przykład 1

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący ocen. Formuła w komórce B2 to 	=WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Formuła dla komórek A2:A6 jest następująca:

 •  =WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Co oznacza JEŻELI (A2 jest Większe niż 89; zwróć "5"; JEŻELI A2 jest większe niż 79; zwróć "4"; i tak dalej, a dla wszystkich innych wartości mniejszych niż 59; zwróć "1").

Przykład 2

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący dni tygodnia — formuła w komórce G2 to 	=WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Formuła w komórce G7 to:

 •  =WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Co oznacza JEŻELI(wartość w komórce F2 równa się 1; zwróć wartość w komórce D2; JEŻELI wartość w komórce F2 równa się 2; zwróć wartość w komórce D3; i tak dalej, ostatecznie kończąc wartością z komórki D8, jeśli żaden z pozostałych warunków nie zostanie spełniony).

Uwagi

 • Aby określić wynik domyślny, wprowadź jako ostatni argument test_logiczny wartość PRAWDA. Jeśli nie zostanie spełniony żaden z pozostałych warunków, zwrócona zostanie odpowiadająca mu wartość. W przykładzie 1 przedstawiają to wiersze 6 i 7 (z oceną 58).

 •  W razie podania argumentu test_logiczny bez odpowiadającego mu argumentu wartość_jeśli_prawda, funkcja wyświetla komunikat o błędzie „Wprowadzono następującą liczbę argumentów dla tej funkcji: za mało”.

 •  Jeśli wynik oceny argumentu test_logiczny ma wartość inną niż PRAWDA lub FAŁSZ, funkcja zwraca błąd #ARG!.

 •  Jeśli żadne warunki nie zostaną spełnione, funkcja zwraca błąd #N/D!.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

JEŻELI, funkcja
Zaawansowane funkcje JEŻELI — praca z formułami zagnieżdżonymi i unikanie problemów
Szkoleniowe klipy wideo: zaawansowane funkcje JEŻELI
Funkcja LICZ.JEŻELI będzie zliczać wartości na podstawie pojedynczego kryterium
Funkcja LICZ.WARUNKI będzie zliczać wartości na podstawie wielu kryteriów
Funkcja SUMA.JEŻELI będzie sumować wartości na podstawie pojedynczego kryterium
Funkcja SUMA.WARUNKÓW będzie sumować wartości na podstawie wielu kryteriów
ORAZ, funkcja
LUB, funkcja
WYSZUKAJ.PIONOWO, funkcja
Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać niepoprawnych formuł
Poprawianie typowych błędów w formułach przy użyciu funkcji sprawdzania błędów
Funkcje logiczne
Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)
Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×