Przejdź do głównej zawartości

WARUNKI, funkcja

Funkcja warunki sprawdza, czy jest spełniony jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi prawda. Funkcja WARUNKI może zastąpić wiele zagnieżdżonych instrukcji JEŻELI i jest znacznie łatwiejsza do odczytu w przypadku wielu warunków.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w systemie Windows lub Mac, jeśli masz pakiet Office 2019 lub masz subskrypcję pakietu office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Prosta składnia

Ogólnie rzecz biorąc, Składnia funkcji warunki to:

= IFS ([coś jest prawda1;, Value if prawda1;; coś to jest prawda2, Value in prawda2, coś jest True3, Value if True3)
 

Należy pamiętać, że funkcja IFS umożliwia przetestowanie maksymalnie 127 różnych warunków. Nie zalecamy jednak zagnieżdżania zbyt wielu warunków za pomocą instrukcji jeżeli lub IFS. Dzieje się tak dlatego, że wiele warunków musi być wprowadzanych w odpowiedniej kolejności i może być bardzo trudne, aby można było tworzyć, testować i aktualizować.

Składnia

  • WARUNKI(test_logiczny1; wartość_jeśli_prawda1; [test_logiczny2; wartość_jeśli_prawda2]; [test_logiczny3; wartość_jeśli_prawda3];…)

Argument

Opis

test_logiczny1 (wymagany)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda1 (wymagany)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logiczny1 zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Ta wartość może być pusta.

test_logiczny2…test_logiczny127 (opcjonalny)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda2…wartość_jeśli_prawda127 (opcjonalny)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logicznyN zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Każdy argument wartość_jeśli_prawdaN odpowiada warunkowi test_logicznyN. Ta wartość może być pusta.

Przykład 1

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący ocen.  Formuła w komórce B2 to 	=WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Formuła dla komórek A2:A6 jest następująca:

  •  =WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Co oznacza JEŻELI (A2 jest Większe niż 89; zwróć "5"; JEŻELI A2 jest większe niż 79; zwróć "4"; i tak dalej, a dla wszystkich innych wartości mniejszych niż 59; zwróć "1").

Przykład 2

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący dni tygodnia — formuła w komórce G2 to 	=WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Formuła w komórce G7 to:

  •  =WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Co oznacza JEŻELI(wartość w komórce F2 równa się 1; zwróć wartość w komórce D2; JEŻELI wartość w komórce F2 równa się 2; zwróć wartość w komórce D3; i tak dalej, ostatecznie kończąc wartością z komórki D8, jeśli żaden z pozostałych warunków nie zostanie spełniony).

Uwagi

  • Aby określić wynik domyślny, wprowadź jako ostatni argument test_logiczny wartość PRAWDA. Jeśli nie zostanie spełniony żaden z pozostałych warunków, zwrócona zostanie odpowiadająca mu wartość. W przykładzie 1 przedstawiają to wiersze 6 i 7 (z oceną 58).

  •  W razie podania argumentu test_logiczny bez odpowiadającego mu argumentu wartość_jeśli_prawda, funkcja wyświetla komunikat o błędzie „Wprowadzono następującą liczbę argumentów dla tej funkcji: za mało”.

  •  Jeśli argument logical_test jest obliczany i jest rozpoznawany jako wartość inna niż prawda lub FAŁSZ, funkcja zwraca #VALUE! .

  •  Jeśli żadne warunki nie zostaną spełnione, funkcja zwraca błąd #N/D!.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Jeśli funkcja
jestzaawansowana, jeśli funkcje działają z zagnieżdżonymi formułami i unikam pułapek związanych
szkolenia wideo: Zaawansowane funkcje
Jeżelifunkcja LICZ. Jeżeli zlicza wartości na podstawie pojedynczych kryteriów
, funkcja LICZ
zlicza wartości na podstawie wielu kryteriów funkcjaSuma
będzie obliczać wartości na podstawie pojedynczych kryteriów, a funkcja suma. sumy zwróci wartości na podstawie wielu kryteriów
AND function

OR functionVLOOKUP functionLogical functionsOverview of formulas in ExcelExcel functions (alphabetical)How to avoid broken formulasDetect errors in formulasExcel functions (by category) Funkcja Wyszukaj. pionowo i funkcja Wyszukaj. pionowo formuły w programie Excel jak uniknąć nieuszkodzonych formuł wykrywać błędy w formułach funkcje logiczne funkcji programu Excel (alfabetycznie) funkcje programu Excel (według kategorii)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×