WARUNKI, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja IFS sprawdza, czy są spełnione jednego lub wielu warunków i zwraca wartość, która odpowiada do pierwszego SPEŁNIONEGO warunku. IFS może zająć miejsce wiele zagnieżdżonych instrukcji jeżeli i znacznie ułatwi czytanie z wieloma warunkami.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w systemie Windows lub komputerów Mac, jeśli masz 2019 pakietu Office, czy masz subskrypcję usługi Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, Upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Prosta składnia

Składnia funkcji IFS jest zwykle:

= IFS ([coś jest True1, wartość czy True1, element jest True2, wartość Jeśli True2, coś jest True3, wartość True3)

Należy pamiętać, że funkcja IFS umożliwia testowanie maksymalnie 127 różnych warunków. Jednak nie jest zalecane zagnieżdżania zbyt wiele warunków jeżeli lub instrukcji IFS. Jest tak, ponieważ wielu warunków, należy wprowadzić w poprawnej kolejności i może być bardzo trudne do tworzenia, testowanie i aktualizowanie.

Składnia

  • WARUNKI(test_logiczny1; wartość_jeśli_prawda1; [test_logiczny2; wartość_jeśli_prawda2]; [test_logiczny3; wartość_jeśli_prawda3];…)

Argument

Opis

test_logiczny1 (wymagany)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda1 (wymagany)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logiczny1 zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Ta wartość może być pusta.

test_logiczny2…test_logiczny127 (opcjonalny)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda2…wartość_jeśli_prawda127 (opcjonalny)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logicznyN zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Każdy argument wartość_jeśli_prawdaN odpowiada warunkowi test_logicznyN. Ta wartość może być pusta.

Przykład 1

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący ocen. Formuła w komórce B2 to 	=WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Formuła dla komórek A2:A6 jest następująca:

  •  =WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Co oznacza JEŻELI (A2 jest Większe niż 89; zwróć "5"; JEŻELI A2 jest większe niż 79; zwróć "4"; i tak dalej, a dla wszystkich innych wartości mniejszych niż 59; zwróć "1").

Przykład 2

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący dni tygodnia — formuła w komórce G2 to 	=WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Formuła w komórce G7 to:

  •  =WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Co oznacza JEŻELI(wartość w komórce F2 równa się 1; zwróć wartość w komórce D2; JEŻELI wartość w komórce F2 równa się 2; zwróć wartość w komórce D3; i tak dalej, ostatecznie kończąc wartością z komórki D8, jeśli żaden z pozostałych warunków nie zostanie spełniony).

Uwagi

  • Aby określić wynik domyślny, wprowadź jako ostatni argument test_logiczny wartość PRAWDA. Jeśli nie zostanie spełniony żaden z pozostałych warunków, zwrócona zostanie odpowiadająca mu wartość. W przykładzie 1 przedstawiają to wiersze 6 i 7 (z oceną 58).

  •  W razie podania argumentu test_logiczny bez odpowiadającego mu argumentu wartość_jeśli_prawda, funkcja wyświetla komunikat o błędzie „Wprowadzono następującą liczbę argumentów dla tej funkcji: za mało”.

  •  Jeśli wynik oceny argumentu test_logiczny ma wartość inną niż PRAWDA lub FAŁSZ, funkcja zwraca błąd #ARG!.

  •  Jeśli żadne warunki nie zostaną spełnione, funkcja zwraca błąd #N/D!.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Jeżeli
Jeżeli zaawansowane funkcje - Praca z formułami zagnieżdżone i unikanie problemów
Kursy szkoleniowe: zaawansowane funkcje Jeżeli
LICZ.Jeżeli będzie zliczanie wartości na podstawie pojedynczej kryteriów
LICZ.warunki będzie zliczania wartości na podstawie wielu kryteriów
Suma.Jeżeli będzie sumowanie wartości na podstawie kryteriów pojedynczy
Suma.warunków będzie sumowanie wartości na podstawie wielu kryteriów
Funkcji oraz
funkcji lub
Wyszukaj.pionowo
Omówienie formuł w programie Excel
jak unikać niepoprawnych formuł
Wykrywanie błędów w formuły
Funkcje logiczne
funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)
funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×