W programie Excel za pomocą Menedżer nazw

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okna dialogowego Menedżer nazw można używać do pracy ze wszystkimi zdefiniowanymi nazwami i nazwami tabel w skoroszycie. Można na przykład znaleźć nazwy zawierające błędy, potwierdzić wartość i odwołanie nazwy, wyświetlić lub edytować komentarze opisowe albo określić zakres. Można też w jednym miejscu sortować i filtrować listę nazw, a także łatwo dodawać, zmieniać i usuwać nazwy.

Aby otworzyć okno dialogowe Menedżer nazw, na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Menedżer nazw.

Okno dialogowe Menedżer nazw

W oknie dialogowym Menedżer nazw w polu listy są wyświetlane następujące informacje o każdej z nazw:

Nazwa kolumny

Opis

Nazwa

Jedna z poniższych:

 • Zdefiniowana nazwa, która jest wskazywana przez ikonę zdefiniowanej nazwy. Ikona zdefiniowanej nazwy

 • Nazwa tabeli, która jest wskazywana przez ikonę nazwy tabeli. Ikona nazwy tabeli

  Uwaga: Nazwa tabeli jest nazwą tabeli programu Excel, czyli zbiór danych związane z określonym tematem przechowywane w rekordów (wierszy) lub pól (kolumn). Program Excel utworzy domyślna nazwa tabeli programu Excel Tabela1, tabela2 i tak dalej, za każdym razem, wstawianie tabeli programu Excel. Możesz zmienić nazwę tabeli, aby była bardziej znacząca. Aby uzyskać więcej informacji o tabelach programu Excel zobacz Używanie odwołań strukturalnych w tabelach programu Excel.

Wartość

Bieżąca wartość nazwy. Na przykład wyniki formuły, stała znakowa, zakres komórek, błąd, tablica wartości lub symbol zastępczy, jeśli nie można obliczyć formuły. Poniżej przedstawiono przykłady:

 • „to jest stała znakowa”

 • 3,1459

 • {"2003";"12"\"2002";"23"\"2001";"18"}

 • #ADR!

 • {...}

Odwołuje się do

Bieżące odwołanie dla tej nazwy. Poniżej przedstawiono przykłady:

 • =Arkusz1!$A$3

 • =8,3

 • =Kadry!$A$1:$Z$345

 • =SUMA(Arkusz1!A1;Arkusz2!B2)

Zakres

 • Nazwa arkusza, jeśli zakres obejmuje poziom arkusza lokalnego.

 • "Skoroszyt," Jeśli zakres obejmuje poziom globalny skoroszytu. To jest domyślna opcja.

Komentarz

Dodatkowe informacje o nazwie — do 255 znaków. Poniżej przedstawiono przykłady:

 • Ta wartość wygaśnie 2 maja 2007.

 • Nie usuwać! Krytyczna nazwa!

 • Na podstawie numerów egzaminów certyfikacji ISO.

Odwołuje się do:

Odwołanie dla zaznaczonej nazwy.

Można szybko edytować zakres nazwę, zmieniając szczegółowych informacji w polu odwołuje się do. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zatwierdź Przycisk Zatwierdź Aby zapisać zmiany, lub kliknij przycisk Anuluj Przycisk Anuluj aby odrzucić wprowadzone zmiany.

Uwagi: 

 • Okna dialogowego Menedżer nazw nie można używać podczas zmieniania zawartości komórki.

 • Okno dialogowe Menedżer nazw nie są wyświetlane nazwy zdefiniowane w języku Visual Basic for Applications (VBA) lub ukryte nazwy (właściwość Visible nazwy jest ustawiona na False).

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Definiuj nazwę.

 2. W oknie dialogowym Nowa nazwa w polu Nazwa wpisz nazwę, której chcesz użyć dla odwołania.

  Uwaga: Nazwy mogą mieć maksymalnie 255 znaków.

 3. Zakres domyślnie do skoroszytu. Aby zmienić nazwę zakresu, w polu listy rozwijanej zakres wybierz nazwę arkusza.

 4. Opcjonalnie w polu Komentarz wprowadź komentarz opisowy o długości do 255 znaków.

 5. W polu Odwołuje się do wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku (który tymczasowo się okno dialogowe), zaznacz komórki w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

  • Aby wprowadzić stałą, wpisz znak równości =, a następnie wpisz wartość stałej.

  • Aby wprowadzić formułę, wpisz znak równości =, a następnie wpisz formułę.

 6. Aby zakończyć i powrócić do arkusza, kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Aby poszerzyć lub wydłużyć okno dialogowe Nowa nazwa, kliknij i przeciągnij uchwyt u dołu tego okna.

Po zmodyfikowaniu zdefiniowana nazwa lub nazwa tabeli wszystkich wystąpień danego tej nazwy w skoroszycie także zostaną zmienione.

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij dwukrotnie nazwę, którą chcesz edytować, lub kliknij nazwę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie nazwy w polu Nazwa wpisz nową nazwę dla odwołania.

 4. W polu Odwołuje się do zmień odwołanie, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Menedżer nazw w polu Odwołuje się do zmień komórkę, formułę lub stałą reprezentowaną przez nazwę.

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij nazwę, którą chcesz zmienić.

 3. Zaznacz jedną lub kilka nazw, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć nazwę, kliknij ją.

  • Aby zaznaczyć kilka nazw w ciągłej grupie, kliknij i przeciągnij przez nazwy lub naciśnij klawisz SHIFT i kliknij przyciskiem myszy każdą nazwę w grupie.

  • Aby zaznaczyć kilka nazw w nieciągłej grupie, naciśnij klawisz CTRL i kliknij przyciskiem myszy każdą nazwę w grupie.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Aby szybko wyświetlić podzbiór nazw, użyj poleceń z listy rozwijanej Filtr. Wybranie każdego z poleceń powoduje włączenie lub wyłączenie danej operacji filtrowania, co ułatwia łączenie lub usuwanie różnych operacji filtrowania w celu uzyskania odpowiednich rezultatów.

Można filtrować z następujących opcji:

Wybierająca

Cel

Nazwy występujące w arkuszu

Wyświetlanie tylko nazw lokalnych w arkuszu.

Nazwy występujące w skoroszycie

Wyświetlanie tylko nazw globalnych w skoroszycie.

Nazwy zawierające błędy

Wyświetlanie tylko nazw o wartościach zawierających błędy (na przykład #ADR, #ARG lub #NAZWA).

Nazwy niezawierające błędów

Wyświetlanie tylko nazw o wartościach niezawierających błędów.

Nazwy zdefiniowane

Wyświetlanie tylko nazw zdefiniowanych przez użytkownika lub przez program Excel (takich jak nazwa obszaru wydruku).

Nazwy tabel

Wyświetlanie tylko nazw tabel.

 • Aby posortować listę nazw w kolejności rosnącej lub malejącej, kliknij nagłówek kolumny.

 • Aby automatycznie dopasować rozmiar kolumny do najdłuższej wartości w tej kolumnie, kliknij dwukrotnie prawą stronę nagłówka kolumny.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dlaczego wyświetlane okno dialogowe konflikt nazw w programie Excel?

Tworzenie nazwanego zakresu w programie Excel

Wstawianie nazwanego zakresu do formuły w programie Excel

Definiowanie i używanie nazw w formułach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×