W moim formularzu lub raporcie nie są wyświetlane wszystkie oczekiwane informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Objawy

Kiedy podczas tworzenia formularza lub raportu zastosuje się filtr przed pierwszym zapisaniem danego formularza bądź raportu, a następnie zapisze się ten formularz bądź raport przy zastosowanym filtrze, to później wyłączenie filtru będzie niemożliwe. W formularzu lub raporcie zawsze będzie pokazywany przefiltrowany widok tabeli źródłowej lub kwerendy.

Przyczyna

To jest nowa funkcja zaprojektowana z myślą o ułatwieniu tworzenia trwale przefiltrowanych formularzy i raportów. Jest realizowana w programie Microsoft Office Access 2007 przez włączenie filtru do projektu obiektu, jeśli dany filtr zostanie zastosowany podczas pierwszego zapisywania obiektu.

Rozwiązanie

Jeśli filtr zastosowany do nowo utworzonego formularza lub raportu nie ma być zastosowany trwale, usuń go przed pierwszym zapisaniem obiektu.

Jeśli utworzony formularz lub raport został zapisany po raz pierwszy w stanie przefiltrowanym, a później okazało się, że filtr nie powinien być zastosowany trwale, można edytować właściwość obiektu Źródło rekordów, korzystając z następującej procedury.

Usuwanie trwałego filtru z formularza lub raportu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu w menu skrótów. Obiekt zostanie otwarty w widoku projektu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij w polu właściwości Źródło rekordów obiektu, a następnie kliknij pozycję Przycisk Konstruktor . Projektant zapytań zostanie wyświetlona w obiekcie rekordów kwerendy wyświetlane.

 4. W siatce projektu kwerendy poszukaj przefiltrowanych pól i kryteriów filtru. Na poniższym rysunku jest przedstawione jedno przefiltrowane pole Nazwa firmy i jedno kryterium Contoso, Ltd.

  Trwały filtr formularza

 5. Wybierz kolumnę zawierającą przefiltrowane pole, klikając szary pasek nad wierszem Pole w siatce projektu kwerendy.

 6. Naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć przefiltrowane pole i jego kryterium.

 7. Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego przefiltrowanego pola, które chcesz usunąć z projektu obiektu.

 8. Zamknij projektanta kwerend. Gdy zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian wykonanych w instrukcji SQL i zaktualizowanie właściwości, kliknij przycisk Tak.

  Trwały filtr zostanie usunięty z formularza lub raportu.

  Uwaga: Usunięcie trwałego filtru z formularza lub raportu przy użyciu powyższej metody nie wyklucza zastosowania w przyszłości tego samego filtru w tym samym obiekcie w zwykły sposób. Filtr jest usuwany jedynie z projektu obiektu, aby domyślnie były wyświetlane wszystkie rekordy z jego tabeli źródłowej lub kwerendy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×