Właściwości raportowania dodatku Power Pivot: ukrywanie tabel, kolumn i pól z dodatku Power Pivot i programu Power View

Ukrycie tabeli, kolumny lub pola powoduje, że elementy te znikają z widoku, ale nie są usuwane. Tabela, kolumna lub pole pozostają nadal częścią modelu danych. W dodatku Power Pivot można wybrać opcję pokazywania lub niepokazywania elementów ukrytych. W programie Power View nie ma wyboru: jeśli element jest oznaczony (w dodatku Power Pivot) jako ukryty, nie będzie można go zobaczyć w programie Power View.

Ukrywając niepotrzebne tabele, kolumny, pola i miary, ułatwisz tworzenie raportów współpracownikom, a innym osobom ułatwisz również zrozumienie i używanie raportów udostępnionych.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Otwórz pozycję Power PivotPower Pivot > Zarządzaj.

 2. Wybierz widok diagramu: Narzędzia główne > Widok > Widok diagramu. (Możesz również użyć widoku danych).

 3. Jeśli jest włączona opcja Pokaż ukryte, będzie można zobaczyć poprzednio ukryte tabele i kolumny. Ich nazwy będą jaśniejsze niż nazwy tabel i kolumn, które nie zostały ukryte. Jeśli opcja Pokaż ukryte jest wyłączona, poprzednio ukryte elementy nie będą widoczne.

  Ukrywanie tabeli w widoku diagramu Tabela jest ukryta w dodatku Power Pivot

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę lub kolumnę, którą chcesz ukryć, i wybierz pozycję Ukryj przed narzędziami klienta.

  Ukrywanie kolumny w dodatku Power Pivot

  W dodatku Power Pivot ukrycie kolumny nie powoduje usunięcia jej z modelu. Ukryta kolumna może być nadal używana jako kolumna sortowania w tabeli. Można się do niej również odwoływać w formułach definiujących kolumny lub pola obliczeniowe.

  Uwaga: Funkcja ukrywania kolumn nie jest przeznaczona do zabezpieczania danych i służy jedynie do skracania listy kolumn widocznych w raporcie.

 5. W programie Power View na liście pól ukryta tabela i ukryte pola są niewidoczne.

  Ukryta tabela i ukryte pola w programie Power View

  Uwaga:  Ukrycie lub odkrycie w widoku dodatku Power Pivot oznacza wprowadzanie zmian w źródłowym modelu danych. Po powrocie do programu Power View zostanie w związku z tym wyświetlony monit o odświeżenie danych w skoroszycie.

 6. Aby pokazać tabele i pola, powróć do dodatku Power Pivot: Power Pivot > Zarządzaj, kliknij prawym przyciskiem myszy element do odkrycia i wybierz pozycję Odkryj przed narzędziami klienta.

  Odkryj przed narzędziami klienta

 7. W programie Power View na liście pól możesz zobaczyć pola, które zostały odkryte.

  Ukryte pola i kolumny w programie Power View

 8. Aby ukryć tabelę, kolumnę lub pole w widoku danych, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Ukryj przed narzędziami klienta.

  Ukrywanie pola w dodatku Power Pivot

  Uwaga: Jeśli przypadkowo ukryjesz tabelę lub kolumnę użytą już w aktywnym raporcie, nie martw się. Ukryty element nie pojawi się już na liście pól, ale nie wpłynie to na zawartość raportu, który będzie można aktualizować i udostępniać. Nowo ukrytego elementu nie będzie można użyć w przypadku nowych aktualizacji układu raportu, a jeśli usuniesz wizualizację korzystającą z tego ukrytego elementu, nie będzie można jej odtworzyć, ponieważ kolumna, pole lub tabela nie są już dostępne na liście pól.

Zobacz też

Właściwości raportowania dodatku Power Pivot dla programu Power View

Dodatek Power Pivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×