Właściwości bazy danych dla kształtu Typ (kategoria Definicja)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Te opcje umożliwiają tworzenie typów wierszy (nazwanych lub nienazwanych), stanowiących definicje typów do wielokrotnego użycia w tabelach lub widokach.

Nazwane typy wierszy są zgodne ze specyfikacją SQL dotyczącą tabel (tzw. tabele uwzględniające typy) i są one rozpoznawane w systemie jako magazyny typu trwałego. Typy wierszy bez nazwy nie są rozpoznawane jako magazyny typu trwałego.

Typy wierszy wchodzą w skład złożonych typów danych, które znajdują zastosowanie w modelach przeznaczonych do implementacji w obiektowo-relacyjnych bazach danych. Typ wiersza może pełnić rolę typu danych.

Pełne nazwisko

W tym polu należy wpisać nazwę typu złożonego, która będzie wyświetlana na karcie Typ danych okna dialogowego Właściwości kolumny i w oknie Typy.

Domyślnie do nazwy typu jest dodawany sufiks odróżniający go od typów wybieranych w obszarze Typ złożony.

Nazwany typ wiersza

Należy wybrać tę opcję, aby określić, że dany typ nie jest aliasem innego typu.

Typ DISTINCT

Należy wybrać tę opcję, aby określić, że dany typ został utworzony na podstawie innego typu i ma taką samą reprezentację jak typ źródłowy, ale jest całkowicie odmienny i samodzielny.

Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wybierać opcji w kategorii Pola.

Domain (Domena)

Należy wybrać tę opcję, aby określić, że dany typ jest aliasem innego typu (pośrednią reprezentacją tego samego typu).

Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wybierać opcji w kategorii Pola.

Uwaga: Po zaznaczeniu opcji Dziedzina zostanie udostępniona opcja Typ kolekcji aliasów.

Typ kolekcji aliasów (widoczna tylko po zaznaczeniu domeny)

Należy wybrać tę opcję, aby określić, czy wartość atrybutu jest kolekcją pojedynczych wartości, zestawem, listą, czy zestawem wielokrotnym. W relacyjnych bazach danych wszystkie typy kolekcji atrybutów są pojedynczymi wartościami. W obiektowo-relacyjnych bazach danych można określać dodatkowe typy kolekcji.

Pojedyncza wartość (kolumna)  W kolumnie Typ kolekcji znajdują się pojedyncze wartości. Kwerenda dotycząca rekordu o tym typie kolekcji zwraca pojedynczą wartość (na przykład wartość 1 lub ciąg1).

Zestaw  W kolumnie Typ kolekcji znajduje się zestaw wartości tego samego typu. Kwerenda dotycząca rekordu o tym typie kolekcji zwraca zbiór wartości (na przykład {1, 2, 3, 4}, {a, b, c} lub {ciąg1, ciąg2, ciąg3}).

Lista  W kolumnie Typ kolekcji znajduje się lista wartości tego samego typu. Kwerenda dotycząca rekordu o tym typie kolekcji zwraca listę wartości (na przykład (3, 2, 1, 4), (b, a, c) lub (ciąg2, ciąg1, ciąg3). W przeciwieństwie do zestawów i zestawów wielokrotnych ważna jest kolejność wartości.

Zestaw wielokrotny  W kolumnie Typ kolekcji znajduje się zestaw wielokrotny lub zbiór wartości tego samego typu. Kwerenda dotycząca rekordu o tym typie kolekcji zwraca zestaw wielokrotny lub zbiór wartości (na przykład {1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4}, {a, b, b, b, c} lub {ciąg1, ciąg2, ciąg2, ciąg3}).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×