Właściwości bazy danych dla kształtu Encja (kategoria Identyfikator podstawowy)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Te opcje umożliwiają edytowanie, definiowanie i usuwanie kluczy podstawowych z listy dostępnych kolumn oraz określanie, czy dla kluczy podstawowych mają być tworzone indeksy.

Po pierwszym wyświetleniu tej kategorii można przeglądać dowolne dane klucza podstawowego w tabeli. Następnie można użyć tej kategorii do tworzenia lub zmieniania struktury klucza podstawowego bądź jego nazwy fizycznej oraz do dodawania indeksu do klucza podstawowego.

Dostępne kolumny

Zawiera listę wszystkich kolumn w bieżącej tabeli, z których można utworzyć klucz podstawowy.

Generowanie jako

Należy kliknąć odpowiednią opcję określającą, czy kolumna ma być używana jako klucz podstawowy, klucz alternatywny lub indeks nieunikatowy.

Uwaga: Program Microsoft Office Visio wymaga określenia klucza w celu zapewnienia poprawności logicznej. Wybór opcji Bez klucza spowoduje, że podczas weryfikacji poprawności logicznej modelu kolumna zostanie potraktowana jako klucz, bez konieczności generowania klucza w bazie danych.

Tworzenie indeksu

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć indeksowanie klucza podstawowego.

Większość systemów baz danych wymaga indeksu dla każdego klucza podstawowego. Indeks jest często skojarzony z nazwą fizyczną klucza podstawowego.

Dodawanie >

Kliknięcie tego przycisku powoduje przeniesienie wybranej kolumny z listy Dostępne kolumny do listy Kolumny identyfikatora podstawowego.

< Usuń

Kliknięcie tego przycisku powoduje przeniesienie wybranego składnika klucza podstawowego z listy Kolumny identyfikatora podstawowego do listy Dostępne kolumny.

Usuń wszystko

Kliknięcie tego przycisku powoduje przeniesienie wszystkich składników klucza podstawowego z listy Kolumny identyfikatora podstawowego do listy Dostępne kolumny.

Kolumny Identyfikatora podstawowego

Zawiera listę kolumn będących składnikami klucza podstawowego.

Nazwa fizyczna

Należy wpisać nazwę klucza podstawowego zgodnie z wymaganiami docelowej bazy danych.

Nazwa fizyczna powinna być nazwą ogólną, na przykład Klucz_podstawowy lub Klucz_podstawowy_3. Nazwa ta będzie używana w docelowej bazie danych i musi być zgodna z jej wymaganiami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×