Właściwości bazy danych dla kształtów Encja i Widok (kategoria Definicja)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Te opcje umożliwiają określanie nazw fizycznych i nazw koncepcyjnych tabeli oraz wskazywanie, czy podczas pracy na tej karcie ma być przeprowadzana synchronizacja nazw.

W celu odróżnienia tabeli od innych tabel (o podobnych nazwach) w modelu można określić dla niej wartość obszaru nazw.

W tej kategorii są też wyświetlane informacje przekazane z macierzystego systemu zarządzania bazami danych (DBMS), dotyczące właściciela i ścieżki źródłowej bazy danych. Pole Typ definiujący jest dostępne tylko wówczas, gdy tabela jest pusta. Są w nim wyświetlane wszystkie złożone typy danych, z których można korzystać podczas tworzenia tabeli uwzględniającej typy.

Nazwa fizyczna

W tym polu należy wpisać nazwę tabeli wyświetlaną w bazie danych.

Nazwa koncepcyjna

W tym polu należy wpisać nazwę tabeli wyświetlaną podczas modelowania koncepcyjnego.

Obszar nazw

W tym polu należy wpisać wartość, której można użyć w celu dodatkowego rozróżnienia elementów modelu o takich samych nazwach, na przykład elementów w bazach danych Oracle.

Właściciel

Wyświetla w trybie tylko do odczytu informacje dotyczące właściciela wybranej tabeli, przekazane przez macierzysty system DBMS podczas procesu odtwarzania.

Źródłowej bazy danych

Wyświetla nazwę bazy danych, z której wyodrębniono wybraną tabelę, zgodnie z informacjami przekazanymi z macierzystego systemu DBMS podczas procesu odtwarzania. Wartość w tym polu jest przeznaczona tylko do odczytu.

Zdefiniowanie typu

Wyświetla listę wszystkich złożonych typów danych, z których można utworzyć tabelę uwzględniającą typy dla obiektowo-relacyjnej bazy danych. Pole Typ definiujący jest dostępne, jeśli tabela jest pusta.

Synchronizuj nazwy podczas wpisywania

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje synchronizowanie nazw koncepcyjnych i nazw fizycznych przy zmianie dowolnej z nich na diagramie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×