Przejdź do głównej zawartości

Właściwość UniqueValues

Właściwości UniqueValues możesz użyć, gdy chcesz pominąć rekordy zawierające zduplikowane dane w polach wyświetlanych w widoku arkusza danych. Jeśli na przykład dane wyjściowe zapytania zawierają więcej niż jedno pole, kombinacja wartości z wszystkich pól musi być unikatowa dla danego rekordu, który ma być uwzględniony w wynikach.

Uwaga: Właściwość UniqueValues dotyczy tylko zapytań akcji dołączania i tworzenia tabeli oraz zapytań wybierających.

Ustawienie

Właściwość UniqueValues wykorzystuje następujące ustawienia.

Ustawienie

Opis

Yes (Tak)

Wyświetla tylko rekordy, w których wartości wszystkich pól wyświetlanych w widoku arkusza danych są unikatowe.

No (Nie)

(Domyślne) Wyświetla wszystkie rekordy.


Możesz ustawić właściwość UniqueValues w arkuszu właściwości zapytania lub w widoku SQL okna zapytania.

Uwaga: Możesz ustawić tę właściwość podczas tworzenia nowego zapytania przy użyciu instrukcji SQL. Predykat DISTINCT odpowiada ustawieniu właściwości UniqueValues. Predykat DISTINCTROW odpowiada ustawieniu właściwości UniqueRecords.

Spostrzeżenia

Po ustawieniu wartości właściwości UniqueValues na Yes (Tak) wyników zapytania nie będzie można aktualizować i nie będą one odzwierciedlać kolejnych zmian wprowadzonych przez innych użytkowników.

Właściwości UniqueValues i UniqueRecords są powiązane w taki sposób, że w danej chwili wartość tylko jednej z nich można ustawić na Yes (Tak). Na przykład ustawienie wartości właściwości UniqueValues na Yes (Tak) powoduje, że program Microsoft Office Access 2007 automatycznie ustawia wartość właściwości UniqueRecords na No (Nie). Jednak możesz ustawić wartość obu na No (Nie). Gdy wartości obu właściwości są ustawione na No (Nie), są zwracane wszystkie rekordy.

Porada

Jeśli chcesz zliczyć liczbę wystąpień wartości w polu, utwórz zapytanie podsumowujące.

Przykład

Instrukcja SELECT w tym przykładzie zwraca listę krajów/regionów, w których znajdują się klienci. Ponieważ w każdym kraju/regionie może być wielu klientów, wiele rekordów może mieć ten sam kraj/region w tabeli Customers. Jednak każdy kraj/region jest odzwierciedlany w wynikach zapytania tylko raz.

W tym przykładzie użyto tabeli Customers, która zawiera następujące dane.

Country/Region (Kraj/region)

Company name (Nazwa firmy)

Brazylia

Familia Arquibaldo

Brazylia

Gourmet Lanchonetes

Brazylia

Hanari Carnes

Francja

Du monde entier

Francja

Folies gourmandes

Niemcy

Frankenversand

Irlandia

Hungry Owl All-Night Grocers


Ta instrukcja SQL zwraca kraje/regiony w poniższej tabeli:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Zwrócone kraje/regiony

Brazylia

Francja

Niemcy

Irlandia


Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×