Właściwość PrintSection

Dotyczy

Obiekt Report

Właściwość PrintSection określa, czy dana sekcja ma być drukowana. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.PrintSection

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Uwagi

Właściwość PrintSection może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Opis

Prawda

Ustawienie domyślne. Sekcja jest drukowana.

Fałsz

Sekcja nie jest drukowana.


Uwaga: Aby ustawić tę właściwość, określ makro lub procedurę zdarzenia dla właściwości OnFormat sekcji.

Program Microsoft Office Access 2007 ustawia wartość tej właściwości na True (Prawda) przed zdarzeniem Format każdej sekcji.

Przykład

W następującym przykładzie sekcja „PageHeaderSection” raportu „Product Summary” nie jest drukowana.

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×