Właściwość Printer (Drukarka)

Dotyczy

Obiekt Application

Obiekt Form

Obiekt Report

Zwraca lub ustawia obiekt Printer (Drukarka), który reprezentuje drukarkę domyślną w bieżącym systemie. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.Printer (Drukarka)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Przykład

Poniższy przykład przedstawia sposób ustawienia pierwszej drukarki w kolekcji Printers (Drukarki) jako drukarki systemowej, a następnie zwrócenia nazwy drukarki oraz informacji dotyczących sterownika i portu.

Dim prtDefault As Printer
Set Application.Printer = Application.Printers(0)
Set prtDefault = Application.Printer
With prtDefault
MsgBox "Device name: " & .DeviceName & vbCr _
& "Driver name: " & .DriverName & vbCr _
& "Port: " & .Port
End With
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×