Właściwość OnClose

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Ustawia lub zwraca wartość pola Przy zamknięciu w oknie Właściwości formularza lub raportu. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnClose

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Close (Zamknięcie) występuje, gdy formularz lub raport zostanie zamknięty i usunięty z ekranu.

Właściwość OnClose przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy zamknięciu w oknie Właściwości formularza lub raportu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa przypisanego makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy zamknięciu jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie wartość właściwości OnOpen jest wyświetlana w oknie bezpośrednim dla raportu „Purchase Order” (Zamówienie zakupu).

Debug.Print Reports("Purchase Order").OnClose

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×