Właściwość OnClick (PrzyKliknięciu)

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt Label

Obiekt Rectangle

Obiekt CheckBox

Obiekt ListBox

Obiekt Section

Obiekt ComboBox

Obiekt ObjectFrame

Kolekcja TabControl

Obiekt CommandButton

Obiekt OptionButton

Obiekt TextBox

Obiekt Form

Obiekt OptionGroup

Obiekt ToggleButton

Obiekt Image

Obiekt Page

Ustawia lub zwraca wartość w polu Przy kliknięciu w oknie Właściwości jednego z obiektów wymienionych na liście Dotyczy. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnClick (PrzyKliknięciu)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Click (Kliknięcie) jest wyzwalane, gdy użytkownik naciska i zwalnia lewy przycisk myszy, wskazując obiekt.

Właściwość OnClick (PrzyKliknięciu) przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy kliknięciu w oknie Właściwości obiektu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa przypisanego makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy kliknięciu jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie zdarzenie Click (Kliknięcie) jest kojarzone z procedurą zdarzenia „OK_Click” dla przycisku o nazwie „OK” w formularzu „Order Entry” (Wprowadzanie zamówień), o ile nie ma obecnie innego skojarzenia.

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×