Właściwość OnChange (PrzyZmianie)

Dotyczy

Obiekt ComboBox

Kolekcja TabControl

Obiekt TextBox

Ustawia lub zwraca wartość w polu Przy zmianie w oknie Właściwości jednego z obiektów wymienionych na liście Dotyczy. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).wyrażenie.OnChange (PrzyZmianie)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Change (Zmień) jest wyzwalane, gdy zmienia się zawartość pola tekstowego lub części tekstowej pola kombi. Jest ono także wyzwalane podczas przechodzenia między stronami kontrolki karty.

Właściwość OnChange (PrzyZmianie) przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy zmianie w arkuszu właściwości obiektu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa przypisanego makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy zmianie jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie wartość właściwości OnChange (PrzyZmianie) jest wyświetlana w okienku bezpośrednim dla pola tekstowego „Address” (Adres) w formularzu „Order Entry” (Wprowadzanie zamówień).

Debug.Print Forms("Order Entry").Controls("Address").OnChange

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×