Właściwość MultiSelect

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dotyczy:

Obiekt ListBox

Właściwość MultiSelect pozwala określić, czy użytkownik może dokonać wielokrotnego wyboru w polu listy formularza oraz w jaki sposób można dokonać wielokrotnego wyboru. Właściwość do odczytu i zapisu typu Byte (Bajt).

wyrażenie.MultiSelect

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość MultiSelect używa następujących ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Brak

0

Ustawienie domyślne. Wybór wielokrotny nie jest dozwolony.

Simple

1

Można zaznaczać i usuwać zaznaczenie wielu elementów, klikając je myszą lub naciskając klawisz SPACJA.

Extended

2

Można zaznaczać wiele elementów, trzymając naciśnięty klawisz SHIFT i klikając elementy myszą albo trzymając naciśnięty klawisz SHIFT i naciskając klawisz strzałki w celu rozszerzenia zaznaczenia od poprzednio zaznaczonego elementu na bieżący element. Elementy można także zaznaczać, przeciągając myszą. Przytrzymanie naciśniętego klawisza CTRL i kliknięcie elementu umożliwia zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tego elementu.


Uwaga: Właściwość MultiSelect można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości pola listy, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Ta właściwość może zostać ustawiona tylko w widoku projektu formularza.

Właściwość ListIndex pozwala zwrócić numer indeksu zaznaczonego elementu. Gdy właściwość MultiSelect ma ustawioną wartość Extended lub Simple, za pomocą właściwości Selected lub kolekcji ItemsSelected pola listy można określić zaznaczone elementy. Ponadto jeśli właściwość MultiSelect ma ustawioną wartość Extended lub Simple, wartość kontrolki pola listy będzie zawsze wynosić Null.

Jeśli właściwość MultiSelect ma ustawioną wartość Extended, ponowne wysłanie zapytania dotyczącego pola listy czyści ewentualne zaznaczenia dokonane przez użytkownika.

Przykład

Wartość właściwości MultiSelect dla pola listy „Country” w formularzu „Order Entry” można zwrócić w następujący sposób:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

Właściwość MultiSelect można ustawić w następujący sposób:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×