Właściwość Locked

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt OptionButton

Obiekt CheckBox

Obiekt OptionGroup

Obiekt ComboBox

Obiekt SubForm

Obiekt CustomControl

Obiekt TextBox

Obiekt ListBox

Obiekt ToggleButton

Obiekt ObjectFrame

Właściwość Locked określa, czy można edytować dane w kontrolce w widoku formularza. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).wyrażenie.Locked

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość Locked używa następujących ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

Ustawienie domyślne dla niepowiązanych ramek obiektów. Kontrolka działa normalnie, ale nie umożliwia edytowania, dodawania ani usuwania danych.

No (Nie)

False (Fałsz)

Ustawienie domyślne dla wszystkich kontrolek oprócz niepowiązanych ramek obiektów. Kontrolka działa normalnie i umożliwia edytowanie, dodawanie oraz usuwanie danych.

Te właściwości można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Właściwość Locked pozwala chronić dane w polu, oznaczając je jako tylko do odczytu. Można na przykład wyświetlać informacje w kontrolce, nie zezwalając na ich edytowanie, lub zablokować kontrolkę, dopóki nie zostanie spełniony określony warunek.

Przykład

W poniższym przykładzie właściwość Enabled przycisku polecenia oraz właściwości Enabled i Locked kontrolki są ustawiane zależnie od kategorii pracownika wyświetlanej w bieżącym rekordzie. Jeśli pracownik jest kierownikiem, zostaje włączony przycisk SalaryDetails oraz zostaje odblokowana i włączona kontrolka PersonalInfo.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×