Właściwość Guid

Dotyczy

Obiekt Reference

Właściwość GUID obiektu Reference zwraca identyfikator GUID, który identyfikuje element biblioteka typów w Rejestrze systemu Windows. Właściwość tylko do odczytu typu String (Ciąg).

wyrażenie.GUID

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość GUID jest dostępna tylko przy użyciu kodu języka Visual Basic for Applications (VBA).

Z każdą biblioteką typów jest powiązany identyfikator GUID, który jest przechowywany w rejestrze. Podczas ustawiania odwołania do biblioteki typów program Microsoft Office Access 2007 identyfikuje ją przy użyciu identyfikatora GUID.

Metoda AddFromGUID pozwala utworzyć obiekt Reference na podstawie identyfikatora GUID biblioteki typów.

Przykład

Poniżej przedstawiono przykład wyświetlania wartości właściwości FullPath (PełnaŚcieżka), GUID, IsBroken (Uszkodzone), Major (Główny) i Minor (Pomocniczy) dla każdego obiektu Reference z kolekcji References:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×