Właściwość Format — typy danych Tekst i Nota

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Do ustawienia właściwości Format można użyć symboli specjalnych, aby utworzyć formaty niestandardowe dla pól Tekst i Nota.

Ustawienie

Niestandardowe formaty tekstu i not można utworzyć, korzystając z następujących symboli.

Symbol

Opis

@

Wymagany jest znak tekstowy (znak lub spacja).

&

Znak tekstowy nie jest wymagany.

<

Wszystkie znaki są zapisywane małymi literami.

>

Wszystkie znaki są zapisywane wielkimi literami.


Formaty niestandardowe dla pól Tekst i Nota mogą mieć najwyżej dwie sekcje. W każdej sekcji znajduje się specyfikacja formatu dla innych danych w polu.

Sekcja

Opis

Pierwsza

Format dla pól zawierających tekst.

Druga

Format dla pól zawierających ciągi znaków o zerowej długości oraz wartości Null.


Jeśli na przykład w kontrolce typu pole tekstowe ma być wyświetlany wyraz „Brak” w przypadku, gdy nie ma w nim żadnego ciągu znaków, jako ustawienie właściwości Format kontrolki można wpisać format niestandardowy @;"Brak". Symbol @ powoduje wyświetlanie tekstu znajdującego się w polu. Druga sekcja powoduje wyświetlanie wyrazu „Brak” w przypadku, gdy w polu znajduje się ciąg znaków o zerowej długości lub wartość Null.

Uwaga: Funkcji Format można użyć do zwracania określonej wartości dla ciągu znaków o zerowej długości, a innej wartości w przypadku wystąpienia wartości Null. Podobnie można użyć właściwości Format do automatycznego formatowania pól w widoku arkusza danych tabeli lub kontrolek w formularzu lub raporcie.

Przykład

Poniżej pokazano przykłady niestandardowych formatów tekstu i not.

Ustawienie

Dane

Wyświetlanie

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

Kowalczyk
KOWALCZYK
Kowalczyk

KOWALCZYK
KOWALCZYK
KOWALCZYK

<

Kowalczyk
KOWALCZYK
Kowalczyk

kowalczyk
kowalczyk
kowalczyk

@;"Nieznany"

Wartość Null

Nieznany

Ciąg znaków o zerowej długości

Nieznany

Dowolny tekst

Wyświetlany jest taki sam tekst, jaki został wprowadzony


Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×