Właściwość Format — typy danych tekst

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Znaki specjalne w ustawieniu właściwości Format służy do tworzenia niestandardowych formatów dla pól tekstowych.

Ustawienie

W poniższej tabeli podsumowano znaki formatowania tekstu, a ich działania.

Znak

Opis

@

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, pozostałe symbole zastępcze będą wyświetlane jako puste miejsca.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu @@@@@, a tekst podstawowy ma postać ABC, to tekst zostanie wyrównany do lewej z dwoma pustymi miejscami na początku.

&

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, dla pozostałych symboli zastępczych nie będą wyświetlane żadne wartości.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu &&&&&, a tekst podstawowy ma postać ABC, to zostanie wyświetlony tylko tekst wyrównany do lewej.

!

Wymusza wypełnianie symboli zastępczych od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu.

<

Można wymusić całego tekstu na małe litery. Ten znak należy użyć na początku ciągu formatu, ale przed nim za pomocą wykrzyknika (!).

>

Można wymusić całego tekstu na wielkie litery. Ten znak należy użyć na początku ciągu formatu, ale przed nim za pomocą wykrzyknika (!).

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

Znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i finansowych ($ ¥ £) oraz nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów — te znaki również można umieszczać w dowolnych miejscach ciągu formatu.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia stosowanie koloru do wszystkich wartości w sekcji format wiadomości. Należy nazwę ująć w nawiasy kwadratowe i użyć jednego z tych nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały.

Spostrzeżenia

Niestandardowe formaty dla pól tekstowych mogą mieć maksymalnie dwie sekcje. W każdej sekcji znajduje się specyfikacja formatu dla innych danych w polu.

Sekcja

Opis

Pierwsza

Format dla pól zawierających tekst.

Druga

Format dla pól zawierających ciągi znaków o zerowej długości oraz wartości Null.

Na przykład jeśli masz pole tekstowekontrolka, w którym mają się wyraz "Brak", aby wyświetlony, gdy istnieje nie ciąg w polu, można wpisać format niestandardowy @; " Brak" jako ustawienie właściwości Format formantu. @ Symbol powoduje, że tekst z pola, które mają być wyświetlane; Druga sekcja powoduje wyraz "Brak", aby wyświetlane w przypadku znajduje się ciąg o zerowej długości lub wartość Null w polu.

Umożliwia także funkcji Format zwraca jedną wartość dla ciągu znaków o zerowej długości, a drugi dla wartości Null

Przykłady

W poniższej tabeli pokazano przykłady formatów tekstu niestandardowego.

Ustawienie

Dane

Wyświetlanie

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

Kowalczyk
KOWALCZYK
Kowalczyk

KOWALCZYK
KOWALCZYK
KOWALCZYK

<

Kowalczyk
KOWALCZYK
Kowalczyk

kowalczyk
kowalczyk
kowalczyk

@;"Nieznany"

Wartość Null

Nieznany

Ciąg znaków o zerowej długości

Nieznany

Dowolny tekst

Wyświetlany jest taki sam tekst, jaki został wprowadzony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×