Właściwość Format — typy danych Tak/Nie

Dla właściwości Format można ustawić wstępnie zdefiniowane formaty Tak/Nie, Prawda/Fałsz albo Wł/Wył lub też format niestandardowy dla typu danych Tak/Nie.

Ustawienie

W programie Access domyślną kontrolką dla typu danych Tak/Nie jest kontrolkapole wyboru. Jeśli zostanie użyta kontrolka pola wyboru, formaty wstępnie zdefiniowane i niestandardowe są ignorowane. Dlatego formaty te są stosowane jedynie do danych wyświetlanych w kontrolce typu pole tekstowe.

Wstępnie zdefiniowane formaty

Kontrolki Tak, Prawda i Wł są równoważne, podobnie jak kontrolki Nie, Fałsz i Wył. Jeśli określisz jeden wstępnie zdefiniowany format, a następnie wprowadzisz wartość równoważną, zostanie wyświetlony wstępnie zdefiniowany format wartości równoważnej. Jeśli na przykład w kontrolce pola tekstowego, którego właściwość Format ma wartość Tak/Nie, zostanie wprowadzony tekst Prawda lub Wł, wartość ta zostanie automatycznie przekonwertowana na Tak.

Formaty niestandardowe

Dla typu danych Tak/Nie można tworzyć formaty niestandardowe zawierające najwyżej trzy sekcje.

Sekcja

Opis

Pierwsza

Ta sekcja nie ma wpływu na typ danych Tak/Nie. Jednak jako symbol zastępczy jest wymagany średnik (;).

Druga

Tekst, jaki ma być wyświetlany zamiast wartości Tak, Prawda lub Wł.

Trzecia

Tekst, jaki ma być wyświetlany zamiast wartości Nie, Fałsz lub Wył.


Przykład

W poniższym przykładzie przedstawiono format niestandardowy Tak/Nie dla kontrolki pola tekstowego. W kontrolce jest wyświetlany wyraz „Always” (Zawsze) w kolorze niebieskim dla wartości Tak, Prawda i Wł albo wyraz „Never” (Nigdy) na czerwono dla wartości Nie, Fałsz i Wył.

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×