Właściwość Format — typy danych Liczba i Waluta

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dla danych typu Liczba i Waluta można ustawić właściwość Format wstępnie zdefiniowane formaty liczbowe lub niestandardowe formaty liczbowe.

Ustawienie

Wstępnie zdefiniowane formaty

Poniższa tabela zawiera wstępnie zdefiniowane ustawienia właściwości Format liczb.

Ustawienie

Opis

Liczba ogólna

(Ustawienie domyślne) Wyświetlanie numeru wprowadzoną.

Waluta

Używanie tysięcy separator; Postępuj zgodnie z ustawieniami w ustawieniach regionalnych systemu Windows dla wartości ujemnych, symboli dziesiętnych i walut i miejsca dziesiętne.

Euro

Użyj symbolu euro ( Euro ), bez względu na to symbol waluty określony w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Naprawione

Wyświetlanie co najmniej jedną cyfrę; Postępuj zgodnie z ustawieniami w ustawieniach regionalnych systemu Windows dla wartości ujemnych, symboli dziesiętnych i walut i miejsca dziesiętne.

Standardowy

Używanie separator tysięcy; Postępuj zgodnie z ustawieniami w ustawieniach regionalnych systemu Windows dla wartości ujemnych, symboli dziesiętnych i miejsc dziesiętnych.

Procent

Mnożenie wartość przez 100 i dołączyć znak procentu (%), postępuj zgodnie z ustawieniami określony w ustawieniach regionalnych systemu Windows dla wartości ujemnych, symboli dziesiętnych i miejsc dziesiętnych.

Naukowy

Za pomocą standardowej notacji wykładniczej.


Formaty niestandardowe

Niestandardowe formaty liczbowe mogą mieć jednej do czterech sekcji średnikami (;) jako separatora listy. Każda sekcja zawiera specyfikacja formatu dla innego typu liczby.

Sekcja

Opis

Pierwsza

Format dla liczb dodatnich.

Druga

Format dla liczb ujemnych.

Trzecia

Format dla wartości zerowych.

Fourth

Format wartości Null.


Na przykład można użyć następującego niestandardowego formatu Waluta:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Ten format liczbowy zawiera cztery sekcje oddzielone średnikami, a dla każdej sekcji stosowany inny format.

Jeśli użytych wiele sekcji, ale nie Określanie formatu dla każdej sekcji wpisów, dla których jest format nie będą wyświetlane żadne wartości lub domyślne formatowanie z pierwszej sekcji.

Możesz utworzyć niestandardowe formaty liczbowe, przy użyciu podanych poniżej symboli.

Symbol

Opis

, (przecinek)

Separator dziesiętny. Separatory są ustawiane w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

; (średnik)

Separator tysięcy.

0

Symbol zastępczy cyfry. Wyświetlanie cyfr lub 0.

#

Symbol zastępczy cyfry. Wyświetlanie cyfry lub jej brak.

$

Wyświetlanie znaków dosłowny "$".

%

Wartość procentowa. Wartość jest pomnożoną przez 100 i dodawany jest znakiem procentu.

E- lub e-

Notacji wykładniczej ze znakiem minus (-) obok wykładników oraz bez wykładników. Ten symbol musi być używany z innymi symbolami, na przykład 0.00E-00 lub 0.00E00.

E + lub e +

Notacji wykładniczej ze znakiem minus (-) obok wykładników oraz znak plus (+) obok wykładników. Ten symbol musi być używany z innymi symbolami, na przykład 0.00E + 00.


Uwagi

Właściwość DecimalPlaces umożliwia zastąpienie domyślnej liczby miejsc dziesiętnych we wstępnie zdefiniowanego formatu określona dla właściwości Format .

Wstępnie zdefiniowane formaty euro i innych walut odzwierciedlają ustawienia w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Można zastąpić, wprowadzając własny format waluty.

Przykład

Poniżej przedstawiono przykłady wstępnie zdefiniowanych formatów liczb.

Ustawienie

Dane

Wyświetlanie

Liczba ogólna

liczba 3456,789
–3456.789
$213.21

liczba 3456,789
–3456.789
$213.21

Waluta

liczba 3456,789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Naprawione

liczba 3456,789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

Standardowy

liczba 3456,789

3,456.79

Procent

3
0,45

300%
45%

Naukowy

liczba 3456,789
–3456.789

3.46E + 03
— 3.46E + 03


Poniżej przedstawiono przykłady niestandardowych formatów liczb.

Ustawienie

Opis

0;(0); " Wartość null"

Wartości dodatnie wyświetlane w zwykły sposób; Wyświetlanie wartości ujemnych w cudzysłowie; wyświetlany jest wyraz "Null", jeśli wartość jest Pusta.

+ 0.0; –0.0; 0.0

Wyświetlanie znakiem plus (+) lub minus (-) z liczb dodatnich lub ujemnych; Wyświetlanie 0,0, jeśli wartość jest równa zero.


Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×