Właściwość Format — typ danych Data/Godzina

Dla właściwości Format można ustawić wstępnie zdefiniowane formaty daty i godziny lub można użyć formatów niestandardowych dla typu danych Data/Godzina.

Ustawienie

Wstępnie zdefiniowane formaty

Poniższa tabela zawiera wstępnie zdefiniowane ustawienia właściwości Format dla typu danych Data/Godzina.

Ustawienie

Opis

Data ogólna

(Domyślnie) Jeśli wartość jest tylko datą, nie jest wyświetlana godzina; jeśli wartość jest tylko godziną, nie jest wyświetlana data. To ustawienie jest połączeniem ustawień Data krótka i Godzina długa.

Przykłady: 3/04/93, 17:34:00 oraz 3/04/93 17:34:00.

Data długa

Takie samo ustawienie jak opcja Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Przykład: Sobota, 3 kwietnia 1993

Data średnia

Przykład: 3-kwi-93.

Data krótka

Takie samo ustawienie jak opcja Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Przykład: 3/04/93.

Ostrzeżenie: W ustawieniu Data krótka przyjmuje się, że daty z zakresu od 00-01-01 do 29-12-31 są datami dla dwudziestego pierwszego wieku (to znaczy przyjmuje się, że dotyczą one lat od 2000 do 2029). Daty z zakresu od 30-01-01 do 99-12-31 traktowane są jako daty należące do dwudziestego wieku (to znaczy przyjmuje się, że dotyczą one lat od 1930 do 1999).

Godzina długa

Takie samo ustawienie jak ustawienie na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Przykład: 17:34:23.

Godzina średnia

Przykład: 5:34 PM.

Godzina krótka

Przykład: 17:34.


Formaty niestandardowe

Niestandardowe formaty daty i godziny można utworzyć, korzystając z następujących symboli.

Symbol

Opis

: (dwukropek)

Separator godziny. Separatory są określane w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

/

Separator daty.

c

Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Data ogólna.

d

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 31).

dd

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 31).

ddd

Skrót nazwy dnia tygodnia (od nie do sob).

dddd

Pełna nazwa dnia tygodnia (od niedziela do sobota).

ddddd

Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Data krótka.

dddddd

Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Data długa.

w

Dzień tygodnia (od 1 do 7).

ww

Tydzień roku (od 1 do 53).

m

Miesiąc roku wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 12).

mm

Miesiąc roku wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 12).

mmm

Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca (od sty do gru).

mmmm

Pełna nazwa miesiąca (od styczeń do grudzień).

q

Data wyświetlana jako kwartał roku (od 1 do 4).

r

Numer dnia w roku (od 1 do 366).

rr

Ostatnie dwie cyfry oznaczenia roku (od 01 do 99).

rrrr

Pełne oznaczenie roku (od 0100 do 9999).

g

Godzina wyrażona jedną lub dwoma cyframi, zależnie od potrzeb (od 0 do 23).

gg

Godzina wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 23).

n

Minuta wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

nn

Minuta wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

e

Sekunda wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

ss

Sekunda wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

ttttt

Odpowiada wstępnie zdefiniowanemu formatowi Godzina długa.

AM/PM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami.

am/pm

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami.

A/P

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami.

a/p

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami.

AMPM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem pory przedpołudniowej/popołudniowej określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows.


Formaty niestandardowe są wyświetlane zgodnie z ustawieniami określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Formaty niestandardowe niespójne z ustawieniami określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows są ignorowane.

Uwaga: Jeśli chcesz dodać przecinek lub inny separator do formatu niestandardowego, ujmij separator w cudzysłów w następujący sposób: mmm d", "rrrr.

Przykład

Poniżej pokazano przykłady niestandardowych formatów daty/godziny.

Ustawienie

Wyświetlanie

ddd", "mmm d", "rrrr

Pon, 2 cze, 1997

mmmm dd", "rrrr

2 czerwca, 1997

"Jest to tydzień nr "ww

Jest to tydzień nr 22

"Dzisiaj jest "dddd

Dzisiaj jest wtorek


Możesz użyć niestandardowego formatu, aby wyświetlić „A.D.” przed rokiem lub „p.n.e.” po roku w zależności od wprowadzenia dodatniej lub ujemnej liczby. Aby zobaczyć, jak działa ten format niestandardowy, utwórz nowe pole w tabeli, ustaw liczbę jako jego typ danych i wprowadź format w następujący sposób:

"A.D. " #;# " p.n.e."

Liczby dodatnie będą wyświetlane jako lata z dopiskiem „A.D.” przed rokiem. Liczby ujemne będą wyświetlane jako lata z dopiskiem „p.n.e.” po roku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×