Właściwość FontBold

Dotyczy

Obiekt ComboBox

Obiekt Report

Obiekt CommandButton

Kolekcja TabControl

Obiekt FormatCondition

Obiekt TextBox

Obiekt Label

Obiekt ToggleButton

Obiekt ListBox

Właściwość FontBold służy do określania, czy czcionka ma mieć styl pogrubiony w następujących sytuacjach:

  • Wyświetlanie lub drukowanie kontrolek znajdujących się w formularzach i raportach.

  • Stosowanie metody Print w raporcie.

Uwagi

Właściwość FontBold może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Opis

Prawda

Tekst jest pogrubiony.

Fałsz

Ustawienie domyślne. Tekst nie jest pogrubiony.


Uwaga: Właściwość FontBold można ustawiać tylko za pomocą makra lub kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA).

Aby było możliwe użycie właściwości FontBold w raporcie, najpierw musi zostać utworzona procedura zdarzenia Print, drukująca odpowiedni tekst.

Wygląd czcionki na ekranie może się różnić od jej wyglądu na wydruku w zależności od używanego komputera i drukarki.

Do ustawiania grubości linii tekstu kontrolki można również użyć właściwości FontWeight, która jest dostępna w arkuszu właściwości kontrolek. Właściwość FontBold umożliwia szybkie pogrubienie tekstu; właściwość FontWeight zapewnia większą precyzję przy określaniu ustawienia grubości linii tekstu. Poniższa tabela przedstawia zależności zachodzące między ustawieniami tych właściwości.

Jeśli

Wynik

FontBold = Fałsz

FontWeight = Normalna (400)

FontBold = Prawda

FontWeight = Pogrubiona (700)

FontWeight < 700

FontBold = Fałsz

FontWeight > = 700

FontBold = Prawda


Przykład

Poniższa procedura zdarzenia Print drukuje tytuł raportu i bieżącą datę stylem pogrubionym w raporcie we współrzędnych określonych właściwościami CurrentX i CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×