Przejdź do głównej zawartości

Właściwość Filter

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Właściwość Filter (filtr) służy do określania podzestawu rekordów wyświetlanego po zastosowaniu filtru w formularzu, zapytaniu raportu lub tabeli. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (ciąg).

wyrażenie.Filter

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Aby określić filtr serwera w projekcie programu Microsoft Access (adp) dla danych zlokalizowanych na serwerze, użyj właściwości ServerFilter.

Właściwość Filter to wyrażenie tekstowe składające się z klauzuli WHERE bez słowa kluczowego WHERE. W poniższym przykładowym kodzie języka Visual Basic for Applications (VBA) zdefiniowano i zastosowano filtr, który powoduje wyświetlanie tylko klientów z USA:

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Tę właściwość można ustawić przy użyciu arkusza właściwości tabeli lub formularza, makra lub kodu języka VBA.

Tę właściwość można również ustawić w widoku formularza, raportu, arkusza danych lub układu, klikając przycisk Filtruj lub Zaznaczenie w obszarze Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane, a następnie klikając jedno z poleceń w podmenu.

Uwaga: Ustawienie właściwości Filter nie ma wpływu na właściwość Filter modelu ADO.

Za pomocą właściwości Filter można zapisać filtr i zastosować go w późniejszym czasie. Filtry są zapisywane wraz z obiektami, w których zostały utworzone. Są one ładowane automatycznie w chwili otwarcia obiektu, ale nie są automatycznie stosowane.

Nowo tworzony obiekt dziedziczy właściwości RecordSource, Filter, OrderBy i OrderByOn tabeli lub zapytania, na podstawie którego został utworzony.

Aby zastosować zapisany filtr do formularza, zapytania lub tabeli, można kliknąć przycisk Przełącz filtr w obszarze Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane albo użyć makra lub kodu języka VBA w celu nadania właściwości FilterOn wartości True (Prawda). W przypadku raportów filtr można zastosować przez nadanie właściwości FilterOn w arkuszu właściwości raportu wartości Yes (Tak).

Przycisk Przełącz filtr wskazuje stan właściwości Filter i FilterOn. Przycisk pozostaje wyłączony, jeśli nie ma filtru, który można zastosować. Jeśli w danej chwili jest zastosowany istniejący filtr, przycisk Przełącz filtr jest naciśnięty.

Aby automatycznie stosować filtr podczas otwierania formularza, w polu właściwości zdarzenia OnOpen formularza podaj makro z akcją ApplyFilter lub procedurę zdarzenia z metodą ApplyFilter obiektu DoCmd.

Filtr można usunąć, klikając naciśnięty przycisk Przełącz filtr, klikając prawym przyciskiem myszy filtrowane pole i klikając polecenie Wyczyść filtr z lub używając kodu języka VBA do nadania właściwości FilterOn wartości False (Fałsz).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×