Właściwość EmailSubject

Właściwość EmailSubject służy do określania lub ustalania wiersza tematu wiadomości e-mail w hiperlinku do obiektu, dokumentu, strony internetowej lub innego miejsca docelowego dla przycisku polecenia, kontrolki obrazu lub kontrolki etykiety. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (ciąg).

wyrażenie.EmailSubject

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość EmailSubject jest wyrażeniem tekstowym reprezentującym wiersz tematu w pliku (ścieżka UNC) lub stronie internetowej (adres URL).

Właściwość EmailSubject można ustawiać za pomocą makra lub kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA).

Tę właściwość można ustawić także przy użyciu okna dialogowego Wstawianie hiperlinku, klikając przycisk Konstruuj znajdujący się po prawej stronie pola właściwości w arkuszu właściwości.

Uwaga: Kiedy hiperlink jest tworzony przy użyciu okna dialogowego Wstawianie hiperlinku, program Microsoft Office Access 2007 automatycznie ustawia właściwość EmailSubject na lokalizację podaną w polu Temat karty Adres e-mail.

Kiedy kursor jest przesuwany w obszarze przycisku polecenia, kontrolki obrazu lub kontrolki etykiety o ustawionej właściwości HyperlinkAddress, wówczas przybiera kształt dłoni wskazującej w górę. Kliknięcie tej kontrolki powoduje wyświetlenie obiektu lub strony internetowej wskazywanej przez dany link.

Aby otworzyć obiekty w bieżącej bazie danych, właściwość HyperlinkAddress pozostaw pustą, a we właściwości HyperlinkSubAddress podaj typ oraz nazwę obiektu, który ma zostać otwarty, stosując składnię „typ_obiektunazwa_obiektu”. Aby otworzyć obiekt znajdujący się w innej bazie danych programu Access, w polu właściwości HyperlinkAddress wpisz ścieżkę oraz nazwę pliku tej bazy danych i przy użyciu właściwości HyperlinkSubAddress określ obiekt bazy danych, który ma zostać otwarty.

Właściwość HyperlinkAddress może zawierać ścieżkę bezwzględną lub względną do dokumentu docelowego. Ścieżka bezwzględna to w pełni kwalifikowany adres URL lub ścieżka UNC do dokumentu. Ścieżka względna to ścieżka określona względem ścieżki bazowej, podanej w ustawieniu Baza hiperlinku w oknie dialogowym Właściwości:nazwa_bazy_danych (dostępnym po kliknięciu przycisku pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , polecenia Zarządzaj bazą danych, a następnie polecenia Właściwości bazy danych), lub względem ścieżki bieżącej bazy danych. Jeśli program Access nie jest w stanie rozpoznać ustawienia właściwości HyperlinkAddress jako prawidłowego adresu URL lub ścieżki UNC, przyjmowane jest założenie, że ścieżka została określona względem ścieżki bazowej zawartej w ustawieniu Baza hiperlinku lub względem ścieżki bieżącej bazy danych.

Uwaga: Podczas uzyskiwania dostępu do wskazywanego przez hiperlink obiektu w innej bazie danych programu Access stosowane są ustawienia właściwości obowiązujące przy uruchamianiu tej bazy danych. Jeśli na przykład w docelowej bazie danych określony jest formularz wyświetlany podczas uruchamiania, formularz ten zostanie wyświetlony w chwili otwarcia docelowej bazy danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×