Przejdź do głównej zawartości

Właściwość DefaultValue

Dotyczy

Obiekt CheckBox

Obiekt OptionGroup

Obiekt ComboBox

Obiekt TextBox

Obiekt ListBox

Obiekt ToggleButton

Obiekt OptionButton

Określa wartość String (Ciąg), która jest automatycznie wprowadzana do pola podczas tworzenia nowego rekordu. Na przykład w tabeli Adresy możesz ustawić domyślną wartość pola Miasto na „Szczecin”. Gdy użytkownicy dodają rekord do tabeli, mogą zaakceptować tę wartość lub wprowadzić nazwę innego miasta. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.DefaultValue

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

  • Właściwość DefaultValue (WartośćDomyślna) nie dotyczy elementów pole wyboru, przycisk opcji ani kontrolek przycisku przełącznika, jeśli znajdują się w grupie opcji. Dotyczy jednak samej grupy opcji.

  • Właściwość DefaultValue (WartośćDomyślna) dotyczy wszystkich pól tabeli z wyjątkiem pól z danymi typu Autonumerowanie lub obiektem OLE.

Wartość DefaultValue (WartośćDomyślna) określa tekst lub wyrażenie, które jest automatycznie wstawiane do kontrolki lub pola podczas tworzenia nowego rekordu. Jeśli na przykład ustawisz właściwość DefaultValue (WartośćDomyślna) kontrolki pola tekstowego na wartość =Now(), kontrolka wyświetli bieżącą datę i godzinę. Maksymalna długość ustawienia właściwości DefaultValue wynosi 255 znaków.

Dla kontrolki możesz ustawić tę właściwość w arkuszu właściwości kontrolki. Dla pola możesz ustawić tę właściwość w widoku projektu tabeli (w sekcji Właściwości pola), w makro lub za pomocą kodu języka Visual Basic for Applications (VBA).

W kodzie języka VBA wartość tej właściwości ustawia się, wykorzystując wyrażenie tekstowe. Na przykład poniższy kod ustawia właściwość DefaultValue (WartośćDomyślna) kontrolki pola tekstowego o nazwie PaymentMethod (Metoda płatności) na wartość „Cash” (Gotówka):

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Uwaga: Aby ustawić tę właściwość pola przy użyciu kodu języka VBA, użyj właściwości DefaultValue (WartośćDomyślna) modelu ADO lub właściwości DefaultValue (WartośćDomyślna) modelu DAO.

Właściwość DefaultValue ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dodaje się nowy rekord. Jeśli zmieniasz właściwość DefaultValue (WartośćDomyślna), zmiana nie wpływa automatycznie na istniejące rekordy.

Jeśli ustawiasz właściwość DefaultValue (WartośćDomyślna) kontrolki formularza połączonej z polem, które również ma ustawienie właściwości DefaultValue (WartośćDomyślna) zdefiniowane w tabeli, ustawienie kontrolki zastępuje ustawienie tabeli.

Jeśli tworzysz kontrolkę przez przeciągnięcie pola z listy pól, ustawienie właściwości DefaultValue (WartośćDomyślna) pola określone w tabeli zostanie zastosowane do kontrolki w formularzu, mimo że ustawienie właściwości DefaultValue (WartośćDomyślna) kontrolki pozostanie puste.

Jedna kontrolka może dostarczyć wartość domyślną dla innej kontrolki. Jeśli na przykład ustawisz właściwość DefaultValue (WartośćDomyślna) kontrolki na następujące wyrażenie, wartość domyślna kontrolki zostanie ustawiona na ustawienie właściwości DefaultValue (WartośćDomyślna) kontrolki txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Jeśli kontrolki znajdują się w tym samym formularzu, kontrolka będąca źródłem wartości domyślnej musi występować wcześniej w kolejności tabulacji niż kontrolka zawierająca wyrażenie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×