Właściwość DataEntry

Dotyczy

Obiekt Form

Właściwość DataEntry określa, czy powiązany formularz jest otwierany jedynie w celu wprowadzania danych. Właściwość DataEntry nie określa, czy można dodawać rekordy; określa tylko, czy istniejące rekordy są wyświetlane. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.DataEntry

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Uwagi

WłaściwośćDataEntry może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

Prawda

Po otwarciu formularza jest wyświetlany tylko pusty rekord.

Nie

Fałsz

Ustawienie domyślne. Po otwarciu formularza są wyświetlane istniejące rekordy.


Uwaga: Właściwość DataEntry można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Tę właściwość można ustawić w dowolnym widoku.

Właściwość DataEntry ma znaczenie tylko wtedy, gdy właściwość AllowAdditions ma wartość Tak.

Uwaga: Gdy wartość argumentu Tryb danych akcji OpenForm (OtwórzFormularz) jest ustawiona, program Microsoft Office Access 2007 zastępuje wiele dotychczasowych ustawień właściwości formularza nowymi wartościami. Jeśli argument Tryb danych akcji OpenForm (OtwórzFormularz) ma wartość Edycja, program Access otworzy formularz z następującymi ustawieniami właściwości:

  • AllowEdits (EdycjaDozwolona) — Tak

  • AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) — Tak

  • AllowAdditions (DodawanieDozwolone) — Tak

  • DataEntry — Nie

Aby zapobiec zastępowaniu istniejących ustawień właściwości przez akcję OpenForm (OtwórzFormularz), pomiń ustawienie argumentu Tryb danych, w wyniku czego program Access użyje ustawień właściwości zdefiniowanych w formularzu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×