Właściwość About (Informacje)

Dotyczy

Obiekt CustomControl

Zwraca lub ustawia wartość typu Ciąg zawierającą informacje o wersji i prawach autorskich dla elementu kontrolka ActiveX. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.About (Informacje)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Aby wyświetlić okno Informacje, które zawiera informacje o wersji i prawach autorskich dla kontrolki ActiveX, kliknij pole właściwości Informacje w obiekcie arkusz właściwości programu Microsoft Office Access 2007. Następnie kliknij przycisk Konstruuj z prawej strony pola właściwości.

Uwaga: Okno Informacje jest niedostępne dla kontrolek ActiveX w obszarze strona dostępu do danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×