Włączanie pakietu zawartości Office 365 Adoption w usłudze Power BI

Uwaga: Ten dokument jest publicznie udostępnioną wersją wstępną, która może ulec zmianie w przyszłości.

Pakiet zawartości Office 365 Adoption jest teraz dostępny również dla usługi Office 365 US Government Community.

Instrukcje włączania raportów pakietu zawartości Office 365 Adoption w usłudze Power BI

Aby rozpocząć pracę z pakietem zawartości Office 365 Adoption, należy najpierw uzyskać usługę Power BI, a następnie utworzyć wystąpienie tego pakietu zawartości w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Uzyskiwanie usługi Power BI

Jeśli nie masz jeszcze usługi Power BI, możesz utworzyć bezpłatne konto usługi Power BI. Wybierz pozycję Rozpocznij bezpłatnie, aby skorzystać z bezpłatnej wersji.

Wybierz pozycję Rozpocznij bezpłatnie, aby uzyskać usługę Power BI

Możesz też rozwinąć sekcję Produkty, aby kupić inną wersję usługi Power BI.

Włączanie pakietu zawartości

Aby utworzyć wystąpienie pakietu zawartości, musisz być administratorem globalnym, administratorem programu Exchange, administratorem programu Skype dla firm lub administratorem programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Role administratora usługi Office 365.

 1. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora, a następnie przejdź do Centrum administracyjnego.

 2. W centrum administracyjnym rozwiń obszar nawigacyjny po lewej stronie, a następnie przejdź do pozycji Raporty > Użycie.

 3. Na stronie Użycie znajdź kartę Office 365 Adoption, a następnie wybierz polecenie Rozpocznij.

  Wybierz pozycję Rozpocznij na karcie Office 365 Adoption
 4. Na wyświetlonym panelu Raporty ustaw przełącznik Udostępnij dane pakietowi zawartości Office 365 Adoption dla usługi Power BI w pozycji włączonej, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

  To spowoduje rozpoczęcie zbierania danych, które zazwyczaj trwa od 2 do 48 godzin, w zależności od wielkości dzierżawy.

  Po zakończeniu zbierania danych zostanie uaktywniony przycisk Przejdź do usługi Power BI (wcześniej wyświetlany na szaro), a do karty zostanie dodany identyfikator dzierżawy.

 5. Skopiuj identyfikator dzierżawy i wybierz polecenie Przejdź do usługi Power BI.

  Wybierz pozycję Przejdź do usługi Power BI. na karcie Office 365 Adoption
 6. Po przejściu do usługi Power BI zaloguj się. Wybierz pozycję Pobierz dane, a następnie w bibliotece pakietów zawartości wybierz pozycję Usługi > Pobierz.

  W bibliotece pakietów zawartości wybierz kolejno pozycje Usługi i Pobierz.
 7. Na karcie Aplikacje wpisz Office 365 w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Office 365 Adoption Preview > Pobierz teraz.

 8. Na ekranie Łączenie z pakietem Office 365 Adoption wpisz identyfikator dzierżawy skopiowany w kroku 5, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 9. Na następnym ekranie wybierz pozycję oAuth2 w polu Metoda uwierzytelniania, a następnie wybierz pozycję Zaloguj. W przypadku wybrania innej metody uwierzytelniania połączenie z pakietem zawartości nie powiedzie się.

  Wybierz metodę uwierzytelniania oAuth2
 10. Po utworzeniu wystąpienia pakietu zawartości pulpit nawigacyjny pakietu Office 365 Adoption jest dostępny w usłudze Power BI w sieci Web. Pierwsze ładowanie pulpitu nawigacyjnego może potrwać od 2 do 30 minut, a wartości zagregowane na poziomie dzierżawy będą dostępne we wszystkich raportach. Dane na poziomie użytkownika są dostępne wyłącznie po 1 lub 15 dniu miesiąca po ich wybraniu. Dotyczy to następujących raportów, w których do tego czasu są wyświetlane kafelki bez danych:

  • Exchange — Aktywność użytkowników

  • Skype dla firm — Aktywność użytkowników

  • Yammer — Aktywność użytkowników

  • OneDrive — Aktywność użytkowników

  • SharePoint — Aktywność użytkowników

  • Wdrożenie według działu

  • Wdrożenie według produktu

  • Wdrożenie według regionu

  • Użycie usługi Yammer

  Zobacz praca z raportami pakietu zawartości Office 365 Adoption, aby uzyskać porady dotyczące wyświetlania i używania tych raportów.

Ustawianie zbieranych danych jako anonimowych

Aby ustawić dane zbierane na potrzeby wszystkich raportów jako anonimowe, musisz być administratorem globalnym. To spowoduje ukrycie informacji umożliwiających identyfikację, na przykład nazw użytkowników, grup i witryn, w raportach i w pakiecie zawartości.

 1. W centrum administracyjnym rozwiń obszar nawigacyjny po lewej stronie, a następnie przejdź do pozycji Ustawienia > Usługi i dodatki.

 2. Na stronie Usługi i dodatki wybierz pozycję Raporty, a następnie włącz ustawienie Wyświetl anonimowe identyfikatory zamiast nazw we wszystkich raportach. To ustawienie będzie stosowane zarówno do raportów użycia, jak i do pakietu zawartości.

  Ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby raporty były anonimowe
 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Tematy pokrewne

Pakiet zawartości Office 365 Adoption
Aktywny użytkownik w raportach użycia usługi Office 365
Praca z raportami w pakiecie zawartości Office 365 Adoption
Dostosowywanie pakietu zawartości Office 365 Adoption
Rozwiązywanie problemów z pakietem zawartości Office 365 Adoption
Model danych pakietu zawartości Office 365 Adoption

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×