Przejdź do głównej zawartości
Włączanie nawigacji zarządzanej dla witryny w programie SharePoint

Włączanie nawigacji zarządzanej dla witryny w programie SharePoint

W programie SharePoint można wybrać jedną z dwóch metod nawigacji: nawigacja strukturalna lub Nawigacja zarządzana po włączeniu funkcji publikowania w klasycznej witrynie środowiska programu SharePoint. Nawigacja strukturalna jest oparta na strukturze witryny. Zarządzana nawigacja jest oparta na zestawach terminów.

Nawigacja zarządzana umożliwia definiowanie i obsługiwanie nawigacji w witrynie za pomocą zestawów terminów. W przypadku nawigacji zarządzanej nie jest to lokalizacja zawartości określającej miejsce, w którym ma się znajdować zawartość, oraz sposób znakowania zawartości przy użyciu terminów z zestawu terminów. Nawigacja zarządzana tworzy przyjazne adresy URL. Zarządzanie nawigacją może również ułatwić tworzenie przyjaznych adresów URL. Aby używać i dostosowywać nawigację strukturalną, zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie programu SharePoint.

Uwagi: 

 • Układ nawigacji w menu nie jest obsługiwany w przypadku nawigacji zarządzanej.

 • Jeśli do utworzenia zbioru witryn został wykorzystany szablon zbioru witryn portalu publikowania , nie trzeba wykonywać tej procedury. Domyślnie w obszarze Nawigacja zarządzana jest włączona opcja publikowania witryn portalu .

Przed rozpoczęciem

Przed włączeniem nawigacji zarządzanej upewnij się, że:

Włączanie nawigacji zarządzanej dla witryny

 1. W obszarze ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. wybierz pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji wygląd i działanie wybierz pozycję Nawigacja.

  Ustawienia wyglądu i działania z wybraną pozycją Nawigacja
 3. Na stronie Ustawienia nawigacji w sekcji Nawigacja globalna wybierz pozycję Nawigacja zarządzana: elementy nawigacji będą reprezentowane za pomocą zestawu terminów zarządzanych metadanych.

  Globalne ustawienia nawigacji z wybraną opcją zarządzana Nawigacja
 4. W sekcji Bieżąca Nawigacja wybierz pozycję Nawigacja zarządzana: elementy nawigacji będą reprezentowane za pomocą zestawu terminów zarządzanych metadanych.

  Bieżąca sekcja nawigacji z wybraną pozycją Nawigacja zarządzana
 5. W sekcji zarządzana Nawigacja: zestaw terminów wybierz zestaw terminów, za pomocą którego chcesz określić nawigację po witrynie.

  Wybieranie zestawu terminów
 6. Wybierz przycisk OK.

  Pokaż opcję Ukryj Wstążkę z wybraną pozycją OK

Nawigacja zarządzana — informacje

Nawigacja zarządzana umożliwia definiowanie i obsługiwanie nawigacji w witrynie za pomocą zestawów terminów. W przypadku nawigacji zarządzanej nie jest to lokalizacja zawartości określającej miejsce, w którym ma się znajdować zawartość, oraz sposób znakowania zawartości przy użyciu terminów z zestawu terminów. Na przykład w poprzednich wersjach programu SharePoint, jeśli chcesz dodać nową stronę w obszarze "o naszej firmie", musiałeś dodać Tę stronę pod działem "o naszej firmie" w zawartości. Dzięki nawigacji zarządzanej możesz dodać stronę do gałęzi, która jest dla Ciebie najbardziej sensowna. Oznaczenie tej strony terminem i korzystanie ze składników Web Part wyszukiwania zostanie wyświetlone we właściwym miejscu w nawigacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia zestawów terminów, zobacz Tworzenie terminów w zestawie terminów i zarządzanie nimi.

Nawigacja zarządzana tworzy przyjazne adresy URL. W poprzednich wersjach programu SharePoint adres URL strony zawierał odwołanie do biblioteki stron i wszystkich folderów w tej bibliotece, na przykład: http://www.contoso.com/pages/Products/Cameras/Camera-Accessories.aspx. W przypadku nawigacji zarządzanej adresy URL są oparte na warunkach określonych w zestawie terminów, które kierują nawigację witryny, na przykład: http://www.contoso.com/Cameras/Camera-Accessories.

W scenariuszu publikowania między witrynami (dostępnym tylko w programie SharePoint Server 2016 lub usłudze SharePoint Online) w witrynie publikowania jest dość popularny, aby móc korzystać z nawigacji zarządzanej. W poniższym przykładzie pokazano, jak jest tworzony przyjazny adres URL strony na podstawie terminów w zestawie terminów nawigacji zarządzanej.

Nawigacja zarządzana i przyjazny adres URL

Uwaga: Zestaw terminów utworzony w centrum administracyjnym programu SharePoint może tylko zarządzać nawigacją tylko w jednej witrynie w dzierżawie. Zestaw terminów utworzony w zbiorze witryn może być tylko stacją nawigacji zarządzanej dla jednej witryny w tym zbiorze witryn. Aby dowiedzieć się, jak zaplanować zestaw terminów, zobacz Planowanie zestawów terminów nawigacji w programie SharePoint.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×