Włączanie lub wyłączanie ustawień kontrolek ActiveX w plikach pakietu Office

Dowiedz się jak korzystać ze znajdujących się w plikach kontrolek ActiveX, zmieniać ich ustawienia oraz włączać i wyłączać je za pomocą paska komunikatów i Centrum zaufania. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat kontrolek ActiveX i używania ich do zwiększania możliwości plików.

Informatycy znajdą więcej informacji na temat planowania ustawień kontrolek ActiveX w artykule Planowanie ustawień zabezpieczeń dla kontrolek ActiveX w pakiecie Office 2010 w witrynie TechNet.

W tym artykule

Włączanie kontrolek ActiveX po wyświetleniu paska komunikatów

Jednorazowe włączanie kontrolek ActiveX po wyświetleniu ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Zmienianie ustawień kontrolek ActiveX w programach Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher i Visio

Omówienie ustawień kontrolek ActiveX

Co to jest kontrolka ActiveX i jakie zagrożenia są z nią związane?

Zagrożenia i możliwe uszkodzenia

Włączanie kontrolek ActiveX po wyświetleniu paska komunikatów

Gdy zostanie otwarty plik zawierający kontrolki ActiveX, pojawi się żółty pasek komunikatów z ikoną tarczy i przyciskiem Włącz zawartość. Jeśli wiadomo, że kontrolki pochodzą z wiarygodnego źródła, należy skorzystać z następujących instrukcji:

 • W obszarze Pasek komunikatów kliknij pozycję Włącz zawartość.
  Zostanie otwarty plik, który jest dokumentem zaufanym.

Poniższy obraz przedstawia przykład paska komunikatów, gdy w pliku znajdują się kontrolki ActiveX.

Pasek komunikatów z komunikatem ostrzegawczym o formantach ActiveX

Początek strony

Włączanie kontrolek ActiveX w widoku Backstage

Inną metodą włączenia kontrolek ActiveX w pliku jest skorzystanie z widoku Microsoft Office Backstage, czyli widoku wyświetlanego po kliknięciu karty Plik, gdy zostanie wyświetlony żółty pasek komunikatów.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Włącz zawartość.

 3. W obszarze Włącz całą zawartość kliknij pozycję Zawsze włączaj zawartość aktywną w tym dokumencie.
  Plik stanie się dokumentem zaufanym.

Poniższy obraz przedstawia przykład pozycji Zawsze włączaj zawartość aktywną w tym dokumencie i Opcje zaawansowane.

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, oznaczanie dokumentu jako zaufanego

Poniższy obraz przedstawia bardziej rozbudowany przykład opcji Włącz zawartość.

Menu rozwijane Ostrzeżenie o zabezpieczeniach

Uwaga: Jedynym wyjątkiem jest kontrolka ActiveX z ustawionym znacznikiem kill-bit. Kontrolka ActiveX w tym stanie nie zostanie uruchomiona. Znacznik kill-bit to funkcja zabezpieczeń instruująca kontrolkę ActiveX, aby nigdy nie używała oprogramowania ActiveX, na przykład w przypadku usuwania luki w zabezpieczeniach lub w celu zapobieżenia uruchomieniu kodu.

Początek strony

Jednorazowe włączanie kontrolek ActiveX po wyświetleniu ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Aby włączyć kontrolki na czas otwarcia pliku, należy użyć następujących instrukcji. Gdy plik zostanie zamknięty i ponownie otwarty, ostrzeżenie pojawi się ponownie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Włącz zawartość.

 3. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

 4. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office wybierz pozycję Włącz zawartość dla tej sesji dla każdej kontrolki ActiveX.

Poniższy obraz przedstawia przykład obszaru Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, gdy można włączyć kontrolki ActiveX na czas otwarcia pliku.

Obszar Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, gdy nie można uznać pliku za zaufany

Uwagi: 

 • Jeśli plik zawiera projekt Visual Basic for Applications (VBA) — na przykład plik programu Microsoft Excel obsługujący makra — Centrum zaufania działa bardziej restrykcyjnie, ponieważ plik może zawierać makra.

 • Kontrolki ActiveX i inną zawartość aktywną należy włączać tylko wtedy, gdy wiadomo, że pochodzą z zaufanego źródła.

Początek strony

Zmienianie ustawień kontrolek ActiveX w programach Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher i Visio

Aby włączyć lub wyłączyć kontrolki ActiveX w Centrum zaufania, należy skorzystać z następujących instrukcji.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Ustawienia kontrolek ActiveX.

 3. Kliknij odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Poniżej przedstawiono przykład obszaru Ustawienia kontrolek ActiveX w Centrum zaufania.

Obszar Ustawienia kontrolek ActiveX w Centrum zaufania

Ważne: Zmiana ustawienia kontrolki ActiveX w programie Word, Access, Excel, PowerPoint, Publisher lub Visio powoduje zmianę ustawień we wszystkich tych programach.

Początek strony

Omówienie ustawień kontrolek ActiveX

Poniższe objaśnienia dotyczą kontrolek ActiveX w plikach, które nie są umieszczone w zaufanej lokalizacji ani nie są zaufanymi dokumentami.

Ważne: Jeśli dokument jest godny zaufania i użytkownik nie chce otrzymywać ostrzeżeń dotyczących zabezpieczeń związanych z zawartością obejmującą kontrolki ActiveX ani inną zawartością aktywną, należy umieścić plik w zaufanej lokalizacji.

 • Wyłącz wszystkie kontrolki bez powiadomienia    Wszystkie kontrolki ActiveX w dokumentach zostaną wyłączone.

 • Monituj przed włączeniem kontrolek oznaczonych jako niebezpieczne do zainicjowania (UFI) z dodatkowymi ograniczeniami oraz kontrolek oznaczonych jako bezpieczne do zainicjowania (SFI) z minimalnymi ograniczeniami     Zależnie od obecności projektu VBA możliwe są dwa sposoby działania:

  • Dokumenty zawierające projekt VBA    Wszystkie kontrolki ActiveX zostaną wyłączone i zostanie wyświetlony pasek komunikatów. Aby włączyć kontrolki, należy kliknąć pozycję Włącz zawartość.

  • Dokumenty bez projektu VBA     Kontrolki ActiveX typu SFI zostaną włączone z minimalnymi ograniczeniami, a pasek komunikatów nie będzie wyświetlany. Aby pasek komunikatów się nie pojawiał, wszystkie kontrolki ActiveX muszą zostać oznaczone jako SFI. Kontrolki ActiveX typu UFI zostaną wyłączone. Jeśli jednak użytkownik włączy kontrolki UFI, zostaną one zainicjowane z dodatkowymi ograniczeniami (np. z wartościami domyślnymi). Wszelkie trwałe dane będące częścią kontrolki UFI zostaną utracone.

 • Monituj przed włączeniem wszystkich kontrolek z minimalnymi ograniczeniami     Jest to ustawienie domyślne. Zależnie od obecności projektu VBA możliwe są dwa sposoby działania:

  • Dokumenty zawierające projekt VBA    Wszystkie kontrolki ActiveX zostaną wyłączone i zostanie wyświetlony pasek komunikatów. Aby włączyć kontrolki, należy kliknąć pozycję Włącz zawartość.

 • Dokumenty bez projektu VBA     Kontrolki ActiveX typu SFI zostaną włączone z minimalnymi ograniczeniami, a pasek komunikatów nie będzie wyświetlany. Aby pasek komunikatów się nie pojawiał, wszystkie kontrolki ActiveX muszą zostać oznaczone jako SFI. Kontrolki ActiveX typu UFI zostaną wyłączone. Jeśli jednak użytkownik włączy kontrolki UFI, zostaną one zainicjowane z minimalnymi ograniczeniami (np. wartościami trwałymi lub wartościami domyślnymi, jeśli wartości trwałe nie istnieją).

 • Włącz wszystkie kontrolki bez ograniczeń i bez monitowania (niezalecane)    Wszystkie kontrolki ActiveX w dokumentach zostaną włączone z minimalnymi ograniczeniami.

 • Tryb bezpieczny    Kontrolki typu SFI są włączone w trybie bezpiecznym, co oznacza, że deweloper oznaczył daną kontrolkę jako bezpieczną.

Początek strony

Co to jest kontrolka ActiveX i jakie zagrożenia są z nią związane?

Kontrolki ActiveX to niewielkie bloki konstrukcyjne wchodzące w skład aplikacji działających w Internecie za pośrednictwem przeglądarek sieci Web. Mogą to być na przykład dostosowane aplikacje do gromadzenia danych, przeglądania określonych rodzajów plików lub wyświetlania animacji. Najczęściej stosowane kontrolki ActiveX to przyciski poleceń, pola list i okna dialogowe. Programy pakietu Office również umożliwiają używanie kontrolek ActiveX w celu zwiększenia możliwości niektórych dokumentów.

Początek strony

Zagrożenia i możliwe uszkodzenia

Kontrolki ActiveX mogą mieć nieograniczony dostęp do komputera (np. uzyskiwać dostęp do lokalnego systemu plików i zmieniać ustawienia rejestru w systemie operacyjnym). Jeśli haker użyje kontrolki ActiveX w celu przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika, może spowodować poważne uszkodzenia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×