Włączanie lub wyłączanie pełny tekst sformatowany formatowanie w polu tekstu sformatowanego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli włączysz używającą formatowania tekstu do pola tekstu sformatowanego, użytkownicy mogą używać różnych opcji, aby sformatować tekst, który mogą wejść do formantu. Na przykład można zastosować inną czcionkę lub styl znaku do tekstu wewnątrz pola tekstu sformatowanego lub nawet wstawić tabelę do pola tekstu sformatowanego.

W zależności od ustawień, które możesz wybrać użytkownicy również można połączyć lub osadzić obrazów w polu Tekst sformatowany. Osadzanie obrazu przechowuje obraz jako części formularza i jest dobrym rozwiązaniem, jeśli użytkownicy nie musisz zaktualizować obrazu. Połączenie z obrazem przechowuje obraz znajdującej się na zewnątrz i jest lepszym rozwiązaniem, jeśli uważasz, że użytkownicy muszą zaktualizować obraz połączony, lub jeśli chcesz zmniejszyć rozmiar pliku wypełniony formularz. Jeśli użytkownicy łącze do obrazu, muszą mieć dostęp do lokalizacji źródłowego pliku obrazu. W przeciwnym razie obraz nie pojawi się w polu Tekst sformatowany.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstu sformatowanego, dla którego chcesz włączyć lub wyłączyć, pełnego tekstu sformatowanego, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości pola tekstu sformatowanego.

  2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

  3. Aby włączyć pełny tekst sformatowany formatowania dla pola zaznaczonego tekstu sformatowanego, zaznacz pole wyboru Pełna tekstu sformatowanego (obrazy, tabele itp.), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby umożliwić użytkownikom osadzania obrazów wewnątrz pola tekstu sformatowanego, zaznacz pole wyboru obrazy osadzone.

    • Aby zezwolić użytkownikom na tworzenie łącza do obrazów w polu tekstu sformatowanego, zaznacz pole wyboru obrazy połączone.

    • Aby uniemożliwić użytkownikom wstawianie dowolny obraz do pola tekstu sformatowanego, wyczyść pola wyboru zarówno obrazy osadzone i połączone obrazy.

  4. Aby wyłączyć pełny tekst sformatowany formatowania dla pola zaznaczonego tekstu sformatowanego, wyczyść pole wyboru Pełna tekstu sformatowanego (obrazy, tabele itp.).

Uwaga: Jeśli projektujesz szablon formularza zgodny z przeglądarką, część tekstu sformatowanego formatowania i obrazów osadzonych nie są obsługiwane. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie o niezgodności ustawień tekstu sformatowanego w okienku zadań Sprawdzanie projektu, zaznacz pole wyboru Włącz tylko zgodnych z przeglądarką ustawienia w oknie dialogowym Właściwości pola tekstu sformatowanego. Wykonując to automatycznie zaznacza poprawne ustawienia tekstu sformatowanego dla Ciebie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×