Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

SharePoint Online pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji zbioru witryn, określające wszystkie elementy ze stosowania przepływy pracy do kolekcji Pomocy online, które powinny być dostępne dla użytkowników. Większość funkcji zbioru witryn jest domyślnie wyłączona, ale można łatwo zmienić to.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję zbioru witryn

 1. Kliknij pozycję Ustawienia   Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Poniżej nagłówka Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

  W menu Administracja zbioru witryn w obszarze Ustawienia zaznaczone funkcji zbioru witryn

  Uwaga: Witryny można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli ta opcja jest niedostępna w Ustawieniach witryny, skontaktuj się z administratorem.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności na poszczególnych funkcji zbioru witryn, które chcesz włączyć lub wyłączyć:

  • Kliknij pozycję Uaktywnij, aby włączyć daną funkcję zbioru witryn.

  • Kliknij pozycję Dezaktywuj, aby wyłączyć daną funkcję zbioru witryn.

  Przykłady funkcji zbioru theSite, które można można uaktywnić dla programu SharePoint

W niektórych przypadkach trzeba zainstalować lub włączyć odpowiednią aplikację lub usługę, aby określona funkcja zbioru witryn mogła działać. W poniższej tabeli wymieniono te funkcje, które są zależne od funkcji lub usługi.

Nazwa funkcji

Opis

Powiązana funkcja lub usługa

Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości

Pozwala zarządzać wygasaniem i przechowywaniem dokumentów, umożliwiając użytkownikom określanie, czy wygasłe dokumenty mają być przechowywane, czy usuwane.

Aby to działało, musi zostać aktywowana funkcja przepływów pracy. Przepływy pracy to ostatni element na stronie funkcji zbioru witryn.

Usługa identyfikatorów dokumentów

Umożliwia przypisywanie unikatowych identyfikatorów do dokumentów w zbiorze witryn. Te identyfikatory mogą zostać użyte do pobierania elementów niezależnie od ich bieżącej lokalizacji oraz łatwiejszego zarządzania informacjami i śledzenia ich.

Udostępnia dokument składnika Web Part identyfikator. Listę dostępnych składników Web Part można znaleźć, przechodząc do dowolnej witryny w zbiorze witryn, a następnie klikając polecenie Ustawienia witryny > Edytuj stronę > Wstaw > Składnik Web Part.

Tryb blokowania uprawnień użytkownika z ograniczonym dostępem

Włączenie tej funkcji powoduje zmniejszenie uprawnień użytkowników z „ograniczonym dostępem”, na przykład użytkowników anonimowych, co uniemożliwia dostęp do stron aplikacji, takich jak właściwości elementów i widoki list. Jeśli dokument, folder lub biblioteka ma unikatowe uprawnienia, użytkownicy ci nie będą również mogli wykonywać następujących czynności:

 • Przekazywanie dokumentów za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania

 • Przechodzenie do określonego folderu

 • Korzystanie z funkcji udostępniania

 • Tworzenie zdarzeń kalendarza na podstawie list kalendarzy połączonych w programie Outlook

 • Otwieranie dokumentów w kliencie pakietu Office

 • Niektóre objaśnienia w dokumentach i folderach nie będą renderowane w oczekiwany sposób

Brak

Typ zawartości zatwierdzania na serwerze Project Server

Funkcja używana przez przepływ pracy zatwierdzania w programie Project Server.

Wymaga co najmniej Microsoft Project Server 2013 lub Project Server 2016.

Wstążka aplikacji Project Web App

Udostępnia kontrolki wstążki na stronach aplikacji Project Web App.

Wymaga co najmniej Microsoft Project Server 2013 lub Project Server 2016.

Wymaga usługi aplikacji programu Project

Ustawienia aplikacji Project Web App

Umożliwia włączenie ustawień zarządzania projektami w aplikacji Project Web App (biura zarządzania projektami).

Wymaga co najmniej Microsoft Project Server 2013 lub Project Server 2016.

Wymaga usługi aplikacji programu Project

Przykładowa propozycja

Umożliwia dodanie przykładowego przepływu pracy dla programu Project Server.

Wymaga co najmniej Microsoft Project Server 2013 lub Project Server 2016.

Wymaga usługi aplikacji programu Project

Mapa witryny wyszukiwarki

Umożliwia automatyczne generowanie mapy witryny aparatu wyszukiwania zawiera wszystkie prawidłowe adresy URL programu SharePoint publicznej witryny sieci Web cykliczne. Ta funkcja pozwala optymalizować aparat wyszukiwania.

Musi być włączony dostęp anonimowy Dostęp anonimowy jest włączany automatycznie po udostępnieniu witryny publicznej w trybie online.

Składniki Web Part i szablony programu Search Server

Udostępnia następujące składniki Web Part programu Search Server:

 • Okno wyszukiwania zaawansowanego

 • Wyszukiwanie w dwóch odmianach języka chińskiego

 • Panel uściślenia osób

 • Pole wyszukiwania osób

 • Podstawowe wyniki wyszukiwania osób

 • Kwerendy pokrewne

 • Panel uściślenia

 • Linki akcji wyszukiwania

 • Najlepsze trafienia wyszukiwania

 • Statystyki wyszukiwania

 • Wyniki federacyjne

 • Najtrafniejsze wyniki federacyjne

Listę dostępnych składników Web Part można znaleźć, przechodząc do dowolnej witryny w zbiorze witryn, a następnie klikając pozycję Edytuj > Wstaw > Składnik Web Part.

Funkcje zbioru witryn programu SharePoint Server Enterprise

Udostępnia następujące usługi:

 • InfoPath Forms Services

 • Usługi programu Visio

 • Usługi programu Access

Dotyczy tylko tych subskrypcji, które zawierają licencję programu SharePoint Server Enterprise. Aby wyświetlić posiadane licencje (musisz być administratorem globalnym), przejdź do pozycji Administrator > Licencjonowanie > Licencje.

Funkcje zbioru witryn programu SharePoint Server Standard

Udostępnia następujące usługi:

 • Usługa profilu użytkownika

 • Usługa wyszukiwania

Dotyczy tylko tych subskrypcji, które zawierają licencję programu SharePoint Server Standard. Aby wyświetlić posiadane licencje (musisz być administratorem globalnym), przejdź do pozycji Administrator > Licencjonowanie > Licencje.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×