Włączanie lub wyłączanie alertów podręcznych dotyczących nowych wiadomości

Włączanie lub wyłączanie alertów podręcznych dotyczących nowych wiadomości

Alert na pulpicie to powiadomienie wyświetlane na pulpicie, gdy otrzymujesz nową wiadomość e-mail, zaproszenie na spotkanie lub zlecenie zadania. Alerty na pulpicie są domyślnie włączone.

Informacje wyświetlone w alertach na pulpicie różnią się w zależności od elementu odebranego w folderze Skrzynka odbiorcza.

 • Wiadomość e-mail   
  Wyświetlane są: imię i nazwisko nadawcy, temat i pierwsze dwa wiersze wiadomości. W alertach na pulpicie nie jest wyświetlana zawartość wiadomości zaszyfrowanych ani wiadomości podpisanych cyfrowo. Aby wyświetlić taką wiadomość, trzeba ją otworzyć.

 • Zaproszenie na spotkanie   
  Wyświetlane są: nadawca, temat, data, godzina i miejsce spotkania.

 • Zlecenie zadania   
  Wyświetlane są: nadawca, temat i data rozpoczęcia przydzielonego zadania.

  Alert programu Outlook na pulpicie

Obejrzyj klip wideo trwający 1:54 w minutach o alertach podręcznych (powiadomieniach)

Włączenie lub wyłączenie alertów

Porada: Jeśli chcesz, aby alert na pulpicie pozostał widoczny, co da więcej czasu na jego przeczytanie, umieść wskaźnik myszy na alercie, zanim zniknie.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. W obszarze Nadejście wiadomości zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl alert na pulpicie, a następnie wybierz pozycję OK.

  Uwaga: Aby wyłączyć lub włączyć inne powiadomienia, takie jak dźwięki, zmiana wskaźnika myszy lub wyświetlanie ikony koperty na pasku zadań, zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru tych funkcji.

Kiedy alerty na pulpicie nie są wyświetlane

Powiadomienia w postaci alertów na pulpicie nie są wyświetlane podczas początkowej synchronizacji konta poczty e-mail lub w przypadku ręcznego wysłania/odebrania poczty.

Ponadto jeśli używasz reguł wiadomości, a nowa wiadomość zostanie przeniesiona poza domyślną skrzynkę odbiorczą konta, możesz nie otrzymać powiadomienia w postaci alertu na pulpicie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Jeśli w Skrzynce odbiorczej zostanie jednocześnie odebranych kilka elementów, nie będziesz otrzymywać alertów na pulpicie oddzielnie dla każdego elementu. W przypadku odebrania wielu elementów w określonym czasie program Microsoft Outlook wyświetli jeden alert na pulpicie informujący o odebraniu wielu nowych elementów. Zapobiega to sytuacji, w której alerty mogłyby przeszkodzić w pracy i chwilowo zasłonić część pulpitu.

Alerty na pulpicie mogą służyć do przetwarzania elementów przychodzących bez otwierania Skrzynki odbiorczej. Po wyświetleniu alertu na pulpicie można wykonać wiele czynności, które w innym przypadku wymagają otwarcia elementu. Na przykład możesz oflagować lub usunąć wiadomość albo oznaczyć ją jako przeczytaną — to wszystko bez otwierania Skrzynki odbiorczej.

W przypadku używania konta e-mail programu Microsoft Exchange lub konta e-mail POP3 alert na pulpicie jest wyświetlany jedynie po pojawieniu się nowego elementu w domyślnej Skrzynce odbiorczej. Aby alert był wyświetlany na pulpicie po pojawieniu się elementu w innym folderze lub dla odebranych elementów spełniających określone warunki, powinna zostać utworzona reguła. Reguła jest też potrzebna wtedy, gdy mają być wyświetlane powiadomienia o nowych elementach znajdujących się na koncie e-mail IMAP.

Porada: Jeśli chcesz, aby alert na pulpicie pozostał widoczny, co da więcej czasu na jego przeczytanie, umieść wskaźnik myszy na alercie, zanim zniknie.

Wyłączanie alertów

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje kliknij pozycję Opcje wiadomości e-mail, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane opcje poczty e-mail.

 3. W obszarze Gdy do Skrzynki odbiorczej przychodzą nowe elementy wyczyść pole wyboru Wyświetlaj alert nowej poczty na pulpicie (tylko dla domyślnej Skrzynki odbiorczej).

  Uwaga: Aby pominąć inne powiadomienia, na przykład odtwarzanie dźwięków, zmienianie wskaźnika myszy lub wyświetlanie ikony koperty w obszarze powiadomień, usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru: Odtwórz dźwięk, Zmień na chwilę wskaźnik myszy lub Pokazuj ikonę koperty w obszarze powiadomień.

Wyłączanie alertów z poziomu alertu na pulpicie

 1. Gdy zostanie wyświetlony alert na pulpicie, kliknij strzałkę w dół widoczną w alercie.

 2. W menu Alert na pulpicie kliknij pozycję Wyłącz alert nowej poczty na pulpicie.

  Alert na pulpicie

  1. Kliknij, aby otworzyć menu Alert na pulpicie.

  2. Kliknij, aby wyłączyć menu Alerty na pulpicie.

Zwróć też uwagę, że za pomocą menu Alerty na pulpicie można wykonywać inne czynności, takie jak otwieranie, flagowanie lub usuwanie nowej wiadomości, oznaczanie wiadomości jako przeczytanej lub otwieranie okna dialogowego Ustawienia alertu na pulpicie, w którym można określić czas wyświetlania alertu na pulpicie oraz stopień jego przezroczystości. Szczegółowe informacje zawiera następna sekcja.

Włączanie alertów

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje kliknij pozycję Opcje wiadomości e-mail, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane opcje poczty e-mail.

 3. W obszarze Gdy do Skrzynki odbiorczej przychodzą nowe elementy zaznacz pole wyboru Wyświetlaj alert nowej poczty na pulpicie (tylko dla domyślnej Skrzynki odbiorczej).

Zmienianie wyglądu alertów na pulpicie

Wygląd alertów na pulpicie można dostosować. Mogą one być wyświetlane krótko, na przykład przez 3 sekundy, albo długo, na przykład przez 30 sekund. Oprócz tego można dopasować przezroczystość, uzyskując alerty łatwiejsze do zauważenia lub alerty w mniejszym stopniu zasłaniające dokumenty i inne elementy znajdujące się na pulpicie. Dodatkowo można też określić miejsce wyświetlania alertów na pulpicie, przeciągając jeden z alertów do odpowiedniego położenia.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje kliknij pozycję Opcje wiadomości e-mail, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane opcje poczty e-mail.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia alertu na pulpicie.

 4. W obszarze Czas trwania przeciągnij suwak do liczby sekund określającej odpowiedni czas wyświetlania nowych alertów na pulpicie.

  Uwaga: Alerty na pulpicie znikają po pewnym czasie, ale ikona powiadomienia o nowej poczcie e-mail pozostaje na pasku stanu programu Outlook, dopóki nie otworzysz nowego elementu lub nowych elementów w domyślnej Skrzynce odbiorczej.

 5. W obszarze Przezroczystość przeciągnij suwak, aby określić odpowiednią wartość przezroczystości.

 6. Aby sprawdzić ustawienia, kliknij pozycję Podgląd.

  Uwaga: Te ustawienia można także stosować do alertu na pulpicie, który może być określony jako akcja reguły.

Przenoszenie alertu na pulpicie do innego położenia na ekranie

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje kliknij pozycję Opcje wiadomości e-mail, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane opcje poczty e-mail.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia alertu na pulpicie.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia alertu na pulpicie kliknij pozycję Podgląd, a na pulpicie zostanie wyświetlony przykładowy alert.

 5. Przeciągnij alert na pulpicie do odpowiedniego położenia.

Porada: Można przenosić alert na pulpicie na inny monitor, jeśli pulpit jest wyświetlany na więcej niż jednym monitorze.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×