Włączanie i wyłączanie zintegrowanych aplikacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy funkcja zintegrowanych aplikacji jest włączona, użytkownicy w organizacji mogą zezwalać aplikacjom innych firm na dostęp do ich informacji w usłudze Office 365. Na przykład gdy ktoś korzysta z aplikacji innej firmy, ta aplikacja może poprosić o zezwolenie na dostęp do kalendarza i edytowanie plików, które znajdują się w folderze usługi OneDrive.

Włączanie i wyłączanie zintegrowanych aplikacji

Oto jak włączyć i wyłączyć zintegrowane aplikacje.

  1. Zaloguj się do usługi Office 365, wykorzystując swoje konto służbowe.

  2. Przejdź do centrum administracyjne usługi Office 365, a następnie na pasku nawigacyjnym po lewej stronie kliknij pozycję Ustawienia > usług i dodatki

  3. Na stronie Zintegrowane aplikacje Aby włączyć i wyłączyć zintegrowane aplikacje za pomocą przełącznika.

Dodatkowe informacje o zintegrowanych aplikacjach

Zintegrowaną aplikację można utworzyć w obrębie własnej organizacji lub może ona pochodzić od innej organizacji usługi Office 365 lub innego podmiotu.

Gdy zintegrowane aplikacje są włączone i jest używana aplikacja, to ta aplikacja prosi o uprawnienie do ustawienia poziomu dostępu potrzebnego podczas uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika. Użytkownik może nadać dostęp tylko dla aplikacji, które posiada i które uzyskują dostęp do jego informacji usługi Office 365. Nie może nadać aplikacji dostępu do informacji żadnego innego użytkownika.

Istnieją dwa rodzaje uprawnień, które są używane w przypadku korzystania ze zintegrowanych aplikacji w usłudze Office 365: uprawnienia użytkownika i uprawnienia administratora. Jeśli na przykład w organizacji włączono zintegrowane aplikacje i użytkownik korzysta z aplikacji innej firmy, to ta aplikacja może poprosić o uprawnienia użytkownika do odczytania szczegółów profilu użytkownika, edytowania lub usuwania plików, odczytywania elementów zawartych w zbiorze witryn i wysyłania wiadomości e-mail w imieniu użytkownika.

Uprawnienia użytkowników zintegrowanych aplikacji

Jeśli administrator rejestruje aplikację dla wszystkich użytkowników w organizacji, jest proszony o zezwolenie tej aplikacji na dostęp do informacji i zasobów w organizacji. W takim przypadku gdy inni użytkownicy w organizacji będą korzystać z tej aplikacji, nie będą proszeni o uprawnienia. Gdy administrator rejestruje aplikację, musi się upewnić, że ufa wydawcy tej aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o rejestrowaniu aplikacji, zobacz Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie aplikacji.

Uprawnienia administratora zintegrowanych aplikacji

Jeśli zintegrowane aplikacje zostaną wyłączone, aplikacje, które zostały już zainstalowane i mają uprawnienia do dostępu do informacji, nie zostaną odinstalowane, a uprawnienia nie zostaną usunięte. Mimo że zintegrowane aplikacje zostały wyłączone, administratorzy nadal mogą rejestrować aplikacje, aby udostępnić je użytkownikom, i zezwalać tym aplikacjom na dostęp do informacji użytkowników. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania zarejestrowanych aplikacji i ich uprawnień, zobacz Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie aplikacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×