Włączanie i wyłączanie trybu piaskownicy w celu wyłączenia makr

Włączanie i wyłączanie trybu piaskownicy w celu wyłączenia makr

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera wyjaśnienia dotyczące funkcji zabezpieczeń programu Access o nazwie tryb piaskownicy. W trybie piaskownicy program Access blokuje wszystkie wyrażenia, które są uznawane za niebezpieczne, czyli wyrażenia używające funkcji lub właściwości, które mogłyby zostać wykorzystane przez złośliwych użytkowników w celu uzyskania dostępu do dysków, plików lub innych zasobów, do których nie mają autoryzacji. Na przykład takie funkcje jak Kill i Shell mogłyby zostać użyte do uszkodzenia danych i plików na komputerze, dlatego w trybie piaskownicy są blokowane.

Uwaga:  Ten temat nie dotyczy aplikacji programu Access ani baz danych sieci Web, a także nie opisuje innych funkcji zabezpieczeń programu Access. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zobacz też tego artykułu.

W tym artykule

Omówienie

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

Omówienie

Tryb piaskownicy to funkcja zabezpieczeń programu Access, która blokuje wykonywanie niektórych wyrażeń, które mogą być niebezpieczne. Są one blokowane niezależnie od oznaczenia bazy danych jako zaufanej (czyli włączenia jej zawartości).

Ustawianie trybu piaskownicy

Tryb piaskownicy programu Access włącza się za pomocą klucza rejestru. Tryb piaskownicy jest domyślnie włączony: odpowiednia wartość klucza rejestru jest ustawiona na włączenie trybu piaskownicy w momencie instalacji programu Access na komputerze. Jeżeli wszystkie wyrażenia mają być wykonywane, należy zmienić wartość klucza rejestru tak, aby wyłączyć tryb piaskownicy.

Zaufane bazy danych

Niezależnie od tego, czy tryb piaskownicy jest włączony w rejestrze, program Access nie zezwoli na wykonanie potencjalnie niebezpiecznych wyrażeń, o ile baza danych nie znajduje w zaufanej lokalizacji lub nie ma podpisu zaufania. Jeżeli baza danych nie jest zaufana, program Access użyje trybu piaskownicy.

Na poniższym rysunku pokazano proces decyzyjny wykonywany w programie Access w przypadku napotkania niebezpiecznego wyrażenia.

Proces decyzyjny dla trybu piaskownicy

Jeśli użytkownik nie jest zaznajomiony z rejestrem lub nie chce samodzielnie zmieniać kluczy rejestru, należy poprosić o pomoc osobę potrafiącą to zrobić. Aby zmienić wartości w rejestrze, należy mieć uprawnienia administratora na komputerze.

Początek strony

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

W przypadku niektórych instalacji tryb piaskownicy można wyłączyć przez zmianę wartości klucza rejestru.

Uwaga:  Niektóre instalacje programu Access nie zawierają klucza rejestru SandBoxMode, który omówiono w poniższej procedurze. Jeśli nie ma tego klucza rejestru, lepiej go nie dodawaj, ponieważ mogłoby to zakłócać aktualizacje pakietu Office.

Przestroga   Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Zmienianie klucza rejestru

Ważne: Wykonanie tych czynności umożliwi wszystkim użytkownikom tego komputera uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń we wszystkich wystąpieniach programu Access.

 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Access uruchomione na komputerze, dla którego chcesz wyłączyć tryb piaskownicy.

 2. Naciśnij klawisz systemu Windows, wpisz Uruchom i naciśnij klawisz ENTER.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

 4. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

  \Software\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivity Engine\Engines

 5. W prawym okienku edytora rejestru w kolumnie Nazwa kliknij dwukrotnie wpis SandBoxMode (jeśli jest widoczny). Jeśli nie ma klucza rejestru SandBoxMode, lepiej go nie dodawaj, ponieważ mógłby zakłócać aktualizacje pakietu Office.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

 6. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij Edytor rejestru.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli zawartość bazy danych nie zostanie wcześniej włączona, program Access wyłączy wszystkie niebezpieczne wyrażenia niezależnie od zmian tego ustawienia rejestru.

Istnieje możliwość ustawienia jednej z następujących wartości rejestru, gdzie 0 (zero) oznacza najmniej ograniczeń, a 3 najwięcej ograniczeń.

Ustawienie

Opis

0

Tryb piaskownicy jest zawsze wyłączony.

1

Tryb piaskownicy jest używany w programie Access, ale nie dla programów innych niż program Access.

2

Tryb piaskownicy jest używany dla programów innych niż program Access, lecz nie dla programu Access.

3

Tryb piaskownicy jest zawsze używany. To jest wartość domyślna, ustawiana podczas instalacji programu Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×