Włączanie i wyłączanie nowoczesnego uwierzytelniania w usłudze Exchange Online

Nowoczesne uwierzytelnianie zastosowane w usłudze Office 365 umożliwia korzystanie z funkcji, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe przy użyciu kart inteligentnych, uwierzytelnianie na podstawie certyfikatów i usługi dostawców tożsamości SAML innych firm. Nowoczesne uwierzytelnianie korzysta z biblioteki uwierzytelniania usługi Active Directory (ADAL, Active Directory Authentication Library) i protokołu OAuth 2.0.

Gdy włączysz nowoczesne uwierzytelnianie w usłudze Exchange Online oraz programach Outlook 2016 i Outlook 2013 (w wersji 15.0.4753 lub nowszej z zastosowanym wymaganym ustawieniem rejestru), możesz korzystać z tej funkcji podczas logowania się w skrzynkach odbiorczych usługi Office 365. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak działa nowoczesne uwierzytelnianie w pakietach Office 2013 i Office 2016.

Jeśli wyłączysz nowoczesne uwierzytelnianie w usłudze Exchange Online oraz programach Outlook 2016 i Outlook 2013, musisz korzystać z uwierzytelniania podstawowego, aby logować się w skrzynkach odbiorczych usługi Office 365. W takiej sytuacji nowoczesne uwierzytelnianie nie jest używane.

Uwagi   

 • Nowoczesne uwierzytelnianie domyślnie jest włączone w usługach Exchange Online, Skype dla firm Online i SharePoint Online.

 • Inne aplikacje klienckie programu Outlook, które są dostępne w usłudze Office 365 (na przykład Outlook Mobile i Outlook 2016 dla komputerów Mac) zawsze korzystają z nowoczesnego uwierzytelniania do logowania się w skrzynkach pocztowych usługi Office 365.

 • Zsynchronizuj stan nowoczesnego uwierzytelniania w usłudze Exchange Online z aplikacją Skype dla firm Online, aby zapobiec wyświetlaniu wielu próśb o zalogowanie w aplikacjach klienckich Skype dla firm. Aby uzyskać instrukcje, zobacz https://aka.ms/SkypeModernAuth.

Włączanie i wyłączanie nowoczesnego uwierzytelniania w usłudze Exchange Online

 1. Nawiąż połączenie z programem PowerShell dla usługi Exchange Online, wykonując czynności opisane tutaj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Uruchom to polecenie, aby włączyć nowoczesne uwierzytelnianie w usłudze Exchange Online:

   Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled $true
  • Uruchom to polecenie, aby wyłączyć nowoczesne uwierzytelnianie w usłudze Exchange Online:

   Set-OrganizationConfig -OAuth2ClientProfileEnabled $false
 3. Aby zweryfikować poprawne wprowadzenie zmiany, uruchom następujące polecenie:

  Get-OrganizationConfig | Format-Table -Auto Name,OAuth*

Zobacz też

Używanie nowoczesnego uwierzytelniania usługi Office 365 z klientami pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×