Włączanie i wyłączanie monitowania o wybór profilu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli istnieje wiele profilów, można skonfigurować Microsoft Outlook 2010 będzie wyświetlany monit podczas uruchamiania Outlook wybrać o wybranie profilu. Wyłączenie monitowania o wybór profilu domyślnego profilu jest używana.

  1. Zakończ działanie programu Outlook.

  2. W Panelu sterowania kliknij lub kliknij dwukrotnie pozycję Poczta.

Gdzie jest aplet Poczta w Panelu sterowania?

Poczta pojawia się w różnych lokalizacjach Panel sterowania w zależności od wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows, widok Panelu sterowania po zaznaczeniu i czy 32 - lub 64-bitowy system operacyjny lub wersja Outlook 2010 jest zainstalowany.

Najłatwiejszym sposobem odnalezienia elementu Poczta jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wpisanie tekstu Poczta w polu Szukaj u góry okna. W przypadku Panelu sterowania systemu Windows XP tekst Poczta należy wpisać w polu Adres.

Uwaga:  Ikona Poczta jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu programu Outlook.

  1. Kliknij przycisk Pokaż profile.

  2. W obszarze Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu kliknij pozycję Monituj o profil, który ma być używany lub Zawsze używaj tego profilu.

    Polecenie „Monituj o profil, który ma być używany” w oknie dialogowym Poczta

  3. Podczas uruchamiania programu Outlook wybierz profil z listy Nazwa profilu.

Porada: Korzystając z profili, zazwyczaj profili jest najczęściej używaną. Profil, który może być wyznaczona jako profil domyślny na liście Nazwa profilu. Po wyświetleniu listy, kliknij przycisk OK, aby użyć domyślnego profilu lub kliknij alternatywny profil z listy.

Ustawianie profilu domyślnego

  1. W oknie dialogowym Wybieranie profilu na liście Nazwa profilu kliknij profil, który chcesz ustawić jako domyślny.

Okno dialogowe Wybieranie profilu

  1. Kliknij pozycję Opcje, a następnie w obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Ustaw jako profil domyślny.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×