Włączanie i wyłączanie automatycznego przyspieszenia dla dzierżawy usługi SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługa SharePoint Online umożliwia teraz odnajdowanie obszaru głównego, gdy użytkownicy logują się za pomocą dostawców tożsamości innych firm, takich jak Usługi federacyjne Active Directory (ADFS). Ta funkcja powoduje zmniejszenie ilości monitów o zalogowanie się dzięki „przyspieszeniu” drogi użytkownika przez stronę logowania odnajdowania obszaru głównego w usłudze Azure Active Directory. Ta funkcja jest nazywana automatycznym przyspieszeniem i można ją zastosować, uruchamiając polecenie cmdlet programu Windows PowerShell w powłoce zarządzania usługi SharePoint Online.

Bez przyspieszenie automatycznie gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny i musi zostać uwierzytelniony, ich są wysyłane do Azure Active Directory. Jeśli firma korzysta z usługi Azure Active Directory Zarządzanie tożsamościami, użytkownik może od razu zalogować. Jeśli firma korzysta z dostawcy tożsamości innych firm, takich jak AD FS, użytkownik musi wprowadzić najpierw kont e-mail przed przesyłane dalej do dostawcy tożsamości odpowiednie (protokołu IdP). Na stronie usługi Azure Active Directory jest ważne, gdy firmy masz więcej niż jeden protokołu IdP lub wykorzystać scenariusze gościa, (które wymagają użytkownikom uwierzytelnianie z innymi IdPs lub usługi Azure Active Directory samej).

Ta metoda może być frustrująca dla wielu użytkowników. Funkcja automatycznego przyspieszenia ułatwia ten proces.

Domyślnie można przyspieszyć tylko zbiory witryn, które nie są udostępniane zewnętrznie (czyli gdy udostępnianie zewnętrzne jest wyłączone). Gdy witryny są udostępniane zewnętrznie, strona logowania usługi AAD zwykle ma przekierować użytkowników do punktu końcowego, w którym mogą przeprowadzić uwierzytelnianie. Jeśli w firmie skonfigurowano dostawców tożsamości do uwierzytelniania użytkowników będących gośćmi (np. dodatek ekstranet), można zastosować przyspieszenia dla wszystkich zbiorów witryn.

Uwaga: Parametru whr można także dostosować strony logowania usługi Azure Active Directory jako część pakietu Azure Active Directory Premium.

Zanim będzie można włączyć automatyczne przyspieszenie

Dzierżawy usługi SharePoint Online musi spełniać następujące wymagania, zanim będzie można włączyć automatyczne przyspieszenia.

Wymaganie

Przyczyna

Korzystanie z jednego dostawcy tożsamości.

Aby umożliwić przyspieszanie, w usłudze SharePoint Online musi być określona witryna. Organizacja może mieć wiele domen, o ile istnieje jeden punkt końcowy usług AD FS.

Włączanie automatycznego przyspieszenia

Aby włączyć automatyczne przyspieszenie w usługach AD FS dla zbiorów witryn wewnętrznych, użyj parametru SignInAccelerationDomain z poleceniem cmdlet Set-SPOTenant programu Windows PowerShell.

Aby na przykład ustawić automatyczne przyspieszenie dla domeny Contoso.com, należy uruchomić polecenie:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “contoso.com”

Jeśli skonfigurowano usługi protokołu IdP do obsługi użytkowników gości, może przyspieszyć witryn przy włączonym, uruchamiając udostępnianiu zewnętrznym:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $true

Uwaga: Przed wykonaniem tego polecenia, należy ustawić SignInAccelerationDomain.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Set-SPOTenant.

Wyłączanie automatycznego przyspieszenia

Jeśli włączono już przyspieszenie automatyczne i chcesz ją wyłączyć, możesz zmienić $true do $false dla EnableGuestSignInAcceleration, jak w poniższym przykładzie:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $false

Możesz również wyłączyć automatyczne przyspieszenie domeny przy użyciu polecenia SignInAccelerationDomain z wartością null, jak w poniższym przykładzie:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “”

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Set-SPOTenant.

Często zadawane pytania dotyczące automatycznego przyspieszenia

P. Co mogę zrobić, żeby ten proces był jak najprostszy dla użytkowników?

O. Istnieją dwie możliwości. Najpierw upewnij się, że Twoje witryny wewnętrzne i zewnętrzne są wyraźnie rozdzielone. Następnie zachęć użytkowników, aby w codziennej pracy najpierw uzyskiwali dostęp do witryn wewnętrznych. Warto też rozważyć utworzenie witryny, która będzie całkowicie wewnętrzna i będzie pełnić rolę strony powitalnej. Można także zmienić zasady grupy tak, aby użytkownicy byli kierowani do wewnętrznej strony głównej każdorazowo po otwarciu przeglądarki. Gdy użytkownik zaloguje się do jednej witryny (przy użyciu jednej z metod), nie zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do innych witryn.

P. Co muszę zrobić, aby korzystać z automatycznego przyspieszenia w witrynach udostępnionych zewnętrznie?

O. Użytkownicy zewnętrzni mogą teoretycznie przeprowadzać uwierzytelnianie w jednym z trzech miejsc: w usłudze Azure Active Directory (jeśli ich organizacja korzysta z dzierżawy w chmurze lub użytkownik ma konto Microsoft), u dostawcy tożsamości firmy użytkownika lub u dostawcy tożsamości Twojej firmy (jeśli korzystasz z rozwiązania lokalnego opartego na ekstranecie). Jeśli chcesz włączyć automatyczne przyspieszenie zewnętrznie udostępnionych witryn, dostawcy tożsamości muszą obsługiwać te przypadki użycia (lub co najmniej te, których będą używać goście). Aby obsługiwać gości w usługach AAD, MSA lub przez innych dostawców tożsamości, należy mieć możliwość przekierowania użytkowników do ekranu logowania w usłudze AAD w celu uwierzytelnienia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×