Przejdź do głównej zawartości
Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Śledzenie i zarządzanie informacjami z biegiem czasu dzięki śledzeniu wersji w SharePoint list i bibliotek. Wyświetlanie i odzyskiwanie poprzednich wersji z historii elementu.

Po włączeniu tej pozycji nowe wersje są dodawane do historii elementu po zapisaniu zmian. W przypadku każdej listy i biblioteki można zmodyfikować liczbę przechowywanych wersji oraz widoczność wersji roboczych lub pomocniczych.

Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji na liście lub w bibliotece usługi SharePoint Online

 1. Przejdź do biblioteki lub listy, dla której chcesz włączyć przechowywanie wersji.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie wybierz pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycją Ustawienia biblioteki lub Menu Ustawienia z wyróżnioną pozycją ustawienia listy

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki z wybraną pozycją przechowywanie wersji.
 4. Na stronie Ustawienia wersji dostępne są następujące ustawienia:

  • W przypadku biblioteki dokumentów

   • Wymaganie zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Utwórz wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentów przy użyciu tylko wersji głównych lub wersji głównych i pomocniczych.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze do zachowania.

   • Ustawianie osób, które mogą wyświetlać wersje robocze elementów.

   • Wymaganie sprawdzania dokumentów przed rozpoczęciem edytowania.

    Opcje ustawień biblioteki w usłudze SharePoint Online, w której są włączone przechowywanie wersji
  • Aby uzyskać listę

   • Wymaganie zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Utwórz wersję przy każdej edycji elementu na liście.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze do zachowania.

   • Określ, kto może wyświetlać wersje robocze elementów na liście.

    Opcje ustawień listy w usłudze SharePoint Online, w której są włączone przechowywanie wersji
 5. Wybierz przycisk OK.

Aby wyświetlić, przywrócić lub usunąć wcześniejszą wersję na liście lub w bibliotece usługi SharePoint Online

Aby przywrócić wcześniejszą wersję dokumentu, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki zawierającej element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Obok elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię, wybierz pozycję ... (wielokropek).

 3. Wybierz pozycję historia wersji.

  Wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu biblioteki dokumentów z wyróżnioną pozycją Historia wersji

  Jeśli nie widzisz opcji historia wersji, wybierz pozycję więcej, a następnie wybierz pozycję historia wersji.

 4. W oknie dialogowym historia wersji Umieść wskaźnik myszy na łączu daty we wcześniejszej wersji i Pokaż menu, a następnie wybierz strzałkę w dół.

  Przycisk okna dialogowego lista rozwijana wersji
 5. W menu można wykonać następujące czynności.

  Menu elementu wersji
  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można edytować, przywracać lub usuwać, a także wyświetlać bieżący stan zatwierdzenia.

  • Przywróć dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli chcesz, aby stał się on aktualnie zatwierdzonym dokumentem. Zostanie on dodany jako nowa wersja.

  • Usuń dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli jesteś pewien, że chcesz wysłać element do kosza.

  • Odrzuć tę wersję. Pojawia się tylko w zatwierdzonych dokumentach, a nie w obszarze Usuń.

 6. Gdy skończysz, w prawym górnym rogu wybierz pozycję X.

Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2016 lub 2013

 1. Przejdź do biblioteki lub listy, dla której chcesz włączyć przechowywanie wersji.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Biblioteka lub Lista.

  Karta Biblioteka i przeglądanie na Wstążce lub Karta lista zaznaczona na Wstążce

 3. W grupie Ustawieniawybierz pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce lub Ustawienia listy na Wstążce

 4. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki z wybraną pozycją przechowywanie wersji.
 5. Na stronie Ustawienia wersji są dostępne następujące ustawienia:

  • W przypadku biblioteki dokumentów

   Okno dialogowe Opcje przechowywania wersji
   • Wymaganie zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Utwórz wersję za każdym razem, gdy edytujesz plik w tej bibliotece dokumentów albo tylko wersje główne, albo wersje główne i pomocnicze.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze do zachowania.

   • Ustawianie osób, które mogą wyświetlać wersje robocze elementów.

   • Wymaganie sprawdzania dokumentów przed rozpoczęciem edytowania.

  • Aby uzyskać listę

   • Wymaganie zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Utwórz wersję przy każdej edycji elementu na liście.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze do zachowania.

   • Określ, kto może wyświetlać wersje robocze elementów na liście.

 6. Wybierz przycisk OK.

Aby wyłączyć przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2016 lub 2013

Wykonaj te same kroki w celu włączenia, ale na stronie Ustawienia wersji wybierz pozycję Brak przechowywania wersji. Aby wymagać zatwierdzania zawartości, możesz również wybrać pozycję nie.

Aby wyświetlić, przywrócić lub usunąć wcześniejszą wersję

Aby przywrócić wcześniejszą wersję dokumentu, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki zawierającej element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Na wstążce wybierz pozycję plikilub wybierz pozycję elementy. Jeśli nie ma wstążki, obok elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię, wybierz pozycję ... (wielokropek).

 3. Wybierz pozycję historia wersji.

  Karta Plik z wyróżnioną pozycją Historia wersji

  Jeśli nie widzisz opcji historia wersji, w oknie dialogowym wybierz pozycję ... (wielokropek), a następnie wybierz pozycję historia wersji.

 4. W oknie dialogowym historia wersji Umieść wskaźnik myszy na łączu daty we wcześniejszej wersji i Pokaż menu, a następnie wybierz strzałkę w dół.

  Przycisk okna dialogowego lista rozwijana wersji
 5. W menu można wykonać następujące czynności.

  Menu elementu wersji
  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można edytować, przywracać lub usuwać, a także wyświetlać bieżący stan zatwierdzenia.

  • Przywróć dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli chcesz, aby stał się on aktualnie zatwierdzonym dokumentem. Zostanie on dodany jako nowa wersja.

  • Usuń dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli jesteś pewien, że chcesz wysłać element do kosza.

  • Odrzuć tę wersję. Pojawia się tylko w zatwierdzonych dokumentach, a nie w obszarze Usuń.

 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk X w prawym górnym rogu.

Włączanie i Konfigurowanie przechowywania wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2010

Aby włączyć i skonfigurować przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której planujesz pracować. Jeśli nazwa nie jest wyświetlana w okienku Szybkie uruchamianie , zaznacz pozycję cała zawartość witryny, a następnie wybierz nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na Wstążce w grupie Narzędzia list lub Narzędzia bibliotek wybierz kartę Lista lub Biblioteka .

 3. Wybierz pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przycisk Ustawienia listy na wstążce programu SharePoint lub Przycisk Ustawienia biblioteki na wstążce biblioteki programu SharePoint Foundation

  Zostanie otwarta strona ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki .

 4. W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

  Nieustawienia, Wybieranie ustawień przechowywania wersji

  Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia przechowywania wersji .

  Ustawianie wersji głównych i pomocniczych, wymagane zatwierdzanie, określanie osób, które mogą wyświetlać elementy, i wymaganie wyewidencjonowywania.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W przypadku bibliotek dokumentóww sekcji historia wersji elementu w obszarze Utwórz wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentówwybierz opcję tylko wersje główne lub wersje główne i pomocnicze.

  W przypadku listw sekcji historia wersji elementu w obszarze Utwórz wersję przy każdej edycji elementu na tej liściewybierz pozycję tak.

 6. Dodatkowych Wybierz liczbę wersji, które chcesz zachować na liście.

 7. Dodatkowych W obszarze listy wybierz liczbę zatwierdzonych wersji, dla których chcesz zachować wersje robocze. Ta opcja jest dostępna w sekcji zatwierdzanie zawartości po wybraniu przycisku tak.

  W przypadku bibliotek Ustaw liczbę w obszarze Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby wersji głównych.

 8. Dodatkowych Określ, którzy użytkownicy mogą wyświetlać wersje robocze elementów. Na liście ta opcja jest dostępna tylko w sekcji zatwierdzanie zawartości po ustawieniu opcji Wymagaj zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów na wartość tak.

  Wybierz jedną z poniższych opcji.

  • Każdy użytkownik, który może czytać elementy. Umożliwia dostęp do każdej osoby, która ma uprawnienia do odczytu witryny.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą edytować elementy. Ogranicza widok wersji roboczych do osób z uprawnieniami do edytowania.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (oraz autor elementu). Umożliwia ograniczenie widoku tylko do oryginalnego autora elementu oraz osób, które mają uprawnienia do zatwierdzania elementów na liście.

 9. Aby zamknąć okno dialogowe i wrócić do strony ustawień , wybierz przycisk OK.

Początek strony

Wyłączanie przechowywania wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2010

Wykonaj te same czynności, aby włączyć przechowywanie wersji, a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. W przypadku bibliotek dokumentóww sekcji historia wersji elementu w obszarze Utwórz wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentówwybierz pozycję Brak przechowywania wersji.

 2. W przypadku listw sekcji historia wersji elementu w obszarze Utwórz wersję przy każdej edycji elementu na tej liściewybierz pozycję nie.

 3. Wybierz przycisk OK.

Początek strony

Wyświetlanie, przywracanie lub usuwanie wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2010

 1. Przejdź do listy lub biblioteki zawierającej element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Obok dokumentu lub elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię wersji, wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz pozycję historia wersji.

  Menu rozwijane z dokumentu z wyróżnioną pozycją historia wersji
 3. W oknie dialogowym historia wersji Umieść wskaźnik myszy na łączu daty we wcześniejszej wersji i Pokaż menu, a następnie wybierz strzałkę w dół.

  Vesrion z listą rozwijaną z wyróżnionym widokiem
 4. W menu można wykonać następujące czynności.

  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można edytować, przywracać lub usuwać, a także wyświetlać bieżący stan zatwierdzenia.

   Okno dialogowe historia wersji programu SharePoint 2010

   W oknie dialogowym Widok możesz być w stanie edytować, ale jest on zwykle wyłączony. Aby edytować, z listy rozwijanej pliku lub elementu, wybierz pozycję Edytuj właściwości.

  • Przywróć dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli chcesz, aby stał się on aktualnie zatwierdzonym dokumentem. Jest on dodawany jako nowa wersja.

   Lista rozwijana wersji z wyróżnioną pozycją Przywróć.
  • Usuń dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli jesteś pewien, że chcesz wysłać element do kosza.

   Historia wersji z wyróżnioną pozycją Usuń w wersji
  • Cofnij publikowanie ta wersja jest wyświetlana podczas korzystania z zatwierdzania i publikowania w dokumentach lub elementach.

   Lista rozwijana przechowywania z wyróżnioną opcją cofnięcia publikowania
 5. Gdy skończysz, w prawym górnym rogu wybierz pozycję X, jeśli okno dialogowe wersja nie zostało jeszcze zamknięte.

Włączanie przechowywania wersji dla elementu w programie SharePoint 2007

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, na pasku Szybkie uruchamianiewybierz jej nazwę.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, wybierz pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie wybierz nazwę listy lub biblioteki.

  1. Wybierz pozycję ustawienia Settings menu , a następnie wybierz pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

   Wybieranie opcji ustawień biblioteki dokumentów z menu Ustawienia
 2. W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Ustawienia przechowywania wersji w celu włączenia przechowywania wersji, zatwierdzania i wymagania ewidencjonowania
  • Aby określić, że w przypadku elementów listy są śledzone wersje, w sekcji historia wersji elementu wybierz pozycję Utwórz wersję przy każdej edycji elementu na liście.

  • W przypadku plików, aby określić, że śledzony jest tylko pojedynczy typ wersji, w sekcji historia wersji dokumentu wybierz pozycję Utwórz wersje główne.

  • Aby określić, że śledzone są wersje główne i pomocnicze, w sekcji historia wersji dokumentu wybierz pozycję Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze).

 4. Możesz określić liczbę zachowywanych wersji elementów lub plików. Wykonaj dowolną z następujących czynności w sekcji historia wersji elementu lub historia wersji dokumentu :

  • Aby określić liczbę przechowywanych wersji elementów listy, zaznacz pole wyboru Zachowaj następującą liczbę wersji , a następnie wprowadź liczbę wersji, które chcesz zachować.

  • Aby określić liczbę przechowywanych głównych wersji plików dokumentów, zaznacz pole wyboru Zachowaj następującą liczbę głównych wersji , a następnie wprowadź liczbę wersji głównych, które chcesz zachować.

  • Aby określić liczbę zachowywanych wersji dokumentów pomocniczych, zaznacz pole wyboru Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby wersji głównych , a następnie wprowadź liczbę wersji głównych, dla których chcesz zachować wersje robocze (wersje pomocnicze).

 5. Wybierz przycisk OK.

Wyłączanie przechowywania wersji dla elementu w programie SharePoint 2007

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi włączania przechowywania wersji, ale w oknie dialogowym Ustawienia przechowywania wersji wybierz pozycję bez przechowywania wersji.

Wyłączone przechowywanie wersji i zatwierdzanie

Wyświetlanie, przywracanie lub usuwanie wersji na liście lub w bibliotece programu SharePoint 2007

 1. Przejdź do listy lub biblioteki zawierającej element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Obok dokumentu lub elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię wersji, wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz pozycję historia wersji.

  Menu rozwijane z dokumentu z wyróżnioną pozycją historia wersji
 3. W oknie dialogowym historia wersji Umieść wskaźnik myszy na łączu daty we wcześniejszej wersji i Pokaż menu, a następnie wybierz strzałkę w dół.

  Vesrion z listą rozwijaną z wyróżnionym widokiem
 4. W menu można wykonać następujące czynności.

  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można edytować, przywracać lub usuwać, a także wyświetlać bieżący stan zatwierdzenia.

   Wyświetlanie okna dialogowego wersji

   W oknie dialogowym Widok można usunąć lub przywrócić element albo wrócić do historii wersji.

  • Przywróć dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli chcesz, aby stał się on aktualnie zatwierdzonym dokumentem. Zostanie on dodany jako nowa wersja.

   Rozwijanie wersji w pliku z wyróżnioną pozycją Przywróć
  • Usuń dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem, jeśli jesteś pewien, że chcesz wysłać element do kosza.

   Lista rozwijana przechowywania wersji na pliku z wyróżnioną opcją Usuń
  • Cofnij publikowanie ta wersja jest wyświetlana podczas korzystania z zatwierdzania i publikowania w dokumentach lub elementach.

   Lista rozwijana opublikowanych plików z wyróżnioną opcją Cofnij publikowanie tej wersji
 5. Gdy skończysz, w prawym górnym rogu wybierz pozycję X , jeśli okno dialogowe wersja nie zostało jeszcze zamknięte.

Inne ustawienia wpływające na przechowywanie wersji

Możesz skonfigurować inne ustawienia wpływające na przechowywanie wersji. Na listach lub w bibliotekach możesz wymagać zatwierdzania zawartości. W bibliotekach możesz wymagać wyewidencjonowywania plików.

Aby uzyskać informacje na temat tych ustawień i innych informacji, zobacz jak działa przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece?

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×