Włączanie analizy użycia platformy Microsoft 365

Analiza użycia platformy Microsoft 365 jest dostępna również dla usługi Office 365 US Government Community.

Procedura włączania analizy użycia platformy Microsoft 365

Aby rozpocząć pracę z pakietem analizy użycia platformy Microsoft 365, należy najpierw udostępnić dane w centrum administracyjnym usługi Office 365, a następnie utworzyć wystąpienie pakietu zawartości w usłudze Power BI.

Uzyskiwanie usługi Power BI

Jeśli nie masz jeszcze usługi Power BI, możesz utworzyć bezpłatne konto usługi Power BI. Wybierz pozycję Rozpocznij bezpłatnie, aby skorzystać z bezpłatnej wersji.

Wybierz pozycję Rozpocznij bezpłatnie, aby uzyskać usługę Power BI

Możesz też rozwinąć sekcję Produkty, aby kupić inną wersję usługi Power BI.

Włączanie pakietu zawartości

Aby włączyć pakiet zawartości, musisz być administratorem globalnym, czytelnikiem raportu, administratorem programu Exchange, administratorem programu Skype dla firm lub administratorem programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Role administratora usługi Office 365.

 1. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora, a następnie przejdź do Centrum administracyjnego.

 2. W centrum administracyjnym rozwiń obszar nawigacyjny po lewej stronie, a następnie przejdź do pozycji Raporty > Użycie.

 3. Na stronie Użycie znajdź kartę analiza użycia platformy Microsoft 365, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij.

 4. Na wyświetlonym panelu Raporty ustaw przełącznik Udostępnij dane do analizy użycia platformy Microsoft 365 w usłudze Power BI w pozycji włączonej, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

  Zapoczątkuje to proces gromadzenia danych, który zostanie zakończony w ciągu 2 do 48 godzin, w zależności od rozmiaru dzierżawy. Przycisk Przejdź do usługi Power BI zostanie włączony (nie będzie już szary) po zakończeniu gromadzenia danych.

Tworzenie wystąpienia pakietu zawartości

Aby utworzyć wystąpienie pakietu zawartości, musisz być administratorem globalnym, czytelnikiem raportu, administratorem programu Exchange, administratorem programu Skype dla firm lub administratorem programu SharePoint.

 1. Skopiuj identyfikator dzierżawy i wybierz polecenie Przejdź do usługi Power BI.

 2. Po przejściu do usługi Power BI zaloguj się. Wybierz polecenie Pobierz dane, następnie w obszarze Więcej sposobów na tworzenie własnej zawartości wybierz polecenie Pakiety zawartości usługi.

  W bibliotece pakietów zawartości wybierz kolejno pozycje Usługi i Pobierz.
 3. Na karcie Aplikacje w polu wyszukiwania wpisz „Microsoft 365” i wybierz pozycję analiza użycia platformy Microsoft 365 > Pobierz teraz.

 4. Na ekranie Łączenie z analizą użycia platformy Microsoft 365 wpisz identyfikator dzierżawy skopiowany w kroku 1, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 5. Na następnym ekranie wybierz pozycję oAuth2 w polu Metoda uwierzytelniania, a następnie wybierz pozycję Zaloguj. W przypadku wybrania innej metody uwierzytelniania połączenie z pakietem zawartości nie powiedzie się.

  Wybierz metodę uwierzytelniania oAuth2
 6. Po utworzeniu wystąpienia pakietu zawartości pulpit nawigacyjny analizy Microsoft 365 jest dostępny w usłudze Power BI w sieci Web. Pierwsze ładowanie pulpitu nawigacyjnego może potrwać od 2 do 30 minut.

  Wartości zagregowane na poziomie dzierżawy będą dostępne we wszystkich raportach. Dane na poziomie użytkownika są dostępne wyłącznie po 1 lub 15 dniu miesiąca po ich wybraniu. Dotyczy to następujących raportów, w których do tego czasu będą wyświetlane kafelki bez danych:

  Zobacz Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365, aby uzyskać wskazówki dotyczące przeglądania i używania tych raportów.

  • Exchange — Aktywność użytkowników

  • Skype dla firm — Aktywność użytkowników

  • Teams — Aktywność użytkowników

  • Yammer — Aktywność użytkowników

  • OneDrive — Aktywność użytkowników

  • SharePoint — Aktywność użytkowników

  • Wdrożenie według działu

  • Wdrożenie według produktu

  • Wdrożenie według regionu

  • Użycie usługi Yammer

Ustawianie zbieranych danych jako anonimowych

Aby ustawić dane zbierane na potrzeby wszystkich raportów jako anonimowe, musisz być administratorem globalnym. To spowoduje ukrycie informacji umożliwiających identyfikację, na przykład nazw użytkowników, grup i witryn, w raportach i w pakiecie zawartości.

 1. W centrum administracyjnym rozwiń obszar nawigacyjny po lewej stronie, a następnie przejdź do pozycji Ustawienia > Usługi i dodatki.

 2. Na stronie Usługi i dodatki wybierz pozycję Raporty, a następnie włącz ustawienie Wyświetl anonimowe identyfikatory zamiast nazw we wszystkich raportach. To ustawienie będzie stosowane zarówno do raportów użycia, jak i do pakietu zawartości.

  Ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby raporty były anonimowe
 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Tematy pokrewne

Analiza użycia platformy Microsoft 365
Aktywny użytkownik w raportach użycia usługi Office 365
Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365
Dostosowywanie raportów w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365
Rozwiązywanie problemów z analizą użycia platformy Microsoft 365
Model danych analizy użycia platformy Microsoft 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×