Włączanie akcji kwerenda potwierdzenia wiadomości lub wyłączanie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie program Access wyświetli monit o potwierdzenie, że chcesz uruchomić kwerendę funkcjonalną. Można wyłączyć tych komunikatów potwierdzenia, jeśli nie chcesz otrzymywać monitów. Jeśli wiadomości nie są wyświetlane i ma zostać wyświetlony monit, możesz je włączyć ponownie.

W tym artykule

Omówienie

Sterowanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla komputera

Wyłączanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla bazy danych

Wyłączanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla określonego zestawu zadań

Wyłączanie wiadomości i z powrotem na za pomocą makra

Omówienie

Kwerendy funkcjonalne służą do zmiany danych w bazie danych. Kwerendy funkcjonalnej można dołączyć, usunąć, lub aktualizowanie danych lub utworzyć nową tabelę przy użyciu istniejących danych. Kwerendy funkcjonalne są bardzo wydajne, jednak, że power czynności niektórych zmian niezamierzonych danych. Ze względu na możliwość utraty danych domyślnie zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie po uruchomieniu kwerendy funkcjonalnej. Dzięki temu ograniczanie możliwości zmian niezamierzonych danych.

Porada: Aby sprawdzić, jakie dane kwerendy funkcjonalnej będzie działać przed uruchomieniem kwerendy, na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij pozycję Widok, a następnie kliknij Widok arkusza danych.

Jeśli wolisz, że dostępu nie monit o potwierdzenie kwerend funkcjonalnych lub jeśli dostęp nie jest monitem o potwierdzenie, ale mają być, komunikaty można włączyć lub wyłączyć.

 • Sterowanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla komputera   
  umożliwia ustawienie w oknie dialogowym Opcje programu Access ustawić domyślne zachowanie dla baz danych programu Access otwartych na określonym komputerze. To ustawienie umożliwia komunikaty poza włączyć, dostępu nie są wyświetlane wiadomości w żadnym. Jeśli to ustawienie umożliwia włączanie wiadomości, program Access wyświetli wiadomości, chyba że zostaną wyłączone przez makr lub języka VBA.

 • Wyłączanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla bazy danych   
  wybierz tę metodę, aby wyłączyć ostrzeżenia dla określonej bazy danych po jego otwarciu. Aby wyłączyć wiadomości za pomocą akcji UstawOstrzeżenia wewnątrz makra AutoExec. Plik bazy danych musi być zaufany dla tej akcji makra do pracy; Aby uzyskać więcej informacji na temat zaufane bazy danych zobacz artykuł podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

 • Wyłączanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla określonego zestawu zadań   
  wybierz tej metody wyłączanie ostrzeżeń na czas trwania zestaw zadań, a następnie ponownie je włączyć; na przykład można wyłączyć wiadomości podczas tworząca tabelę kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie ponownie je włączyć. Akcja makra UstawOstrzeżenia (SetWarnings)możesz użyć, a następnie można również użyć metody DoCmd.SetWarnings VBA. Plik bazy danych musi być zaufany dla tej akcji makra do pracy; Aby uzyskać więcej informacji na temat zaufane bazy danych zobacz artykuł podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

Początek strony

Sterowanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla komputera

Ważne: Jeśli to ustawienie umożliwia włączanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji, dostępu nie są wyświetlane wiadomości na tym komputerze nawet dla bazy danych, która zawiera makra lub modułu, który jest włączany wiadomości.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W lewej części okna dialogowego Opcje programu Access kliknij polecenie Ustawienia klienta.

 3. Po prawej stronie okna dialogowego Opcje programu Access w sekcji Edytowanie w obszarze Potwierdzanie wyczyść pole wyboru kwerendy funkcjonalne, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wyłączanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla bazy danych

Za pomocą akcji UstawOstrzeżenia makra AutoExec Aby wyłączyć komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla bazy danych.

Ważne: Jeśli baza danych, zawierający makro nie jest zaufana, nie można uruchomić akcję UstawOstrzeżenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaufania i baz danych zobacz artykuł podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

Uwaga: Istnieje możliwość pominąć, jeśli istnieje już makro o nazwie AutoExec, Otwórz to makro w widoku projektu, a następnie wykonaj kroki od 2 do 4 poniższą procedurę.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk makro.

  Obraz grupy Makra i kod na wstążce programu Access

 2. Na liście rozwijanej w górnej części Konstruktora makr wybierz akcję UstawOstrzeżenia.

  • Jeśli nie widzisz akcję UstawOstrzeżenia na liście, na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie upewnij się, czy wybrano opcję Pokaż wszystkie akcje.

 3. W obszarze akcję UstawOstrzeżenia kliknij strzałkę obok Ostrzeżenia na, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz AutoExec.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Konstruktora makr. Nowe makro będzie od tej pory uruchamiane przy każdym otwarciu bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, zobacz artykuł Tworzenie makra interfejsu użytkownika (UI).

Początek strony

Wyłączanie komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla określonego zestawu zadań

Istnieją dwa sposoby podstawowe, aby wyłączyć komunikatów potwierdzenia kwerendy akcji dla zestawu zadań: za pomocą makra, a przy użyciu modułu języka VBA. W obu przypadkach umożliwia kod wyłączanie ostrzeżeń, wykonywanie zestawu zadań, a następnie ostrzeżenia ponownie włączyć. Możesz dołączyć kodu na zdarzenie, takich jak Zdarzenia kliknięciu przycisku polecenia lub Zdarzenia Open formularza.

Dołączanie moduł do zdarzenia, a po wystąpieniu zdarzenia, moduł jest uruchomiony. Na przykład mogą dołączyć modułu do zdarzenia Przy otwarciu formularza. Po otwarciu formularza, uruchamia modułu. Poniższa procedura wyjaśniono, jak ma być używana metoda DoCmd.SetWarnings zdarzenia przy otwarciu formularza.

 1. Otwórz formularz w widoku projektu.

 2. Jeżeli arkusz właściwości jest niewidoczny, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij pole u góry w lewo formularza, bezpośrednio poniżej karty obiektu formularza.

 4. W arkuszu właściwości na karcie inne upewnij się, że Ma modułu jest ustawiona na wartość Tak.

 5. Na karcie zdarzenie kliknij Na Otwórz wydarzenie, a następnie kliknij przycisk Konstruuj (wielokropek obok strzałkę).

 6. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć modułu VBA, kliknij dwukrotnie Konstruktora kodu, a następnie wykonaj pozostałe kroki w tej procedurze.

  • Aby użyć makra, kliknij dwukrotnie pozycję Konstruktor makr, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w procedurze za pomocą makra, aby przekształcić wiadomości i ponownie.

 7. Wpisz DoCmd.SetWarnings (WarningsOff), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 8. Wprowadź kod niezbędne do wykonania zadania, które chcesz zrobić z wiadomościami potwierdzenia wyłączone.

 9. W nowym wierszu wpisz DoCmd.SetWarnings (WarningsOn).

 10. Zamknij Edytor języka VBA, a następnie zapisz formularz.

Wyłączanie wiadomości i z powrotem na za pomocą makra

 1. Na liście rozwijanej w górnej części Konstruktora makr wybierz akcji UstawOstrzeżenia.

  • Jeśli nie widzisz akcji UstawOstrzeżenia wymienione na karcie Projekt, Pokaż/Ukryj grupy, upewnij się, Pokaż wszystkie akcje jest zaznaczone.

 2. W obszarze akcji UstawOstrzeżenia (SetWarnings), kliknij strzałkę obok pozycji Ostrzeżenia na, a następnie wybierz pozycję Brak.

 3. Wprowadź akcje makra niezbędne do wykonania zadania, które ma być gotowe z komunikatów potwierdzenia wyłączone.

 4. Poniżej ostatniej akcji zadania wybierz akcję UstawOstrzeżenia (SetWarnings), a następnie kliknij strzałkę obok Ostrzeżenia włączone i wybierz pozycję Tak.

 5. Zamknij Konstruktora makr, Zapisz makro, a następnie zapisz formularz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×