Uzyskiwanie dostępu do i tworzyć kopie zapasowe danych użytkownika byłego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

12 stycznia, 2018

Gdy pracownik opuści organizacji, prawdopodobnie zechcesz dostęp do danych — co oznacza dokumentów i wiadomości e-mail — i przejrzyj ją, jego kopię zapasową lub przeniesienie prawa własności do nowego pracownika.

Jeśli tylko usuniesz licencję użytkownika, ale nie usuniesz konta, zawartość w usłudze OneDrive użytkownika pozostanie dla Ciebie dostępna nawet po upływie 30 dni.

Przed usunięciem konta należy przenosić do innej lokalizacji, który można łatwo uzyskać dostęp do zawartości ich OneDrive. Jeśli został już usunięty swojego konta, masz 30 dni , aby przywrócić go. W tym momencie danych będzie dostępne nawet po 30 dniach. Jednak jeśli nie spowoduje przywrócenia konta, po 30 dniach zawartość OneDrive zostanie trwale usunięta.

Aby zapisać zawartość, Oto się, co możesz zrobić:

Część 1 — uzyskiwanie dostępu do dokumentów OneDrive dla Firm byłego pracownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji aktywni użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika.

 4. Rozwiń węzeł Ustawienia usługi OneDrive w okienku szczegółów użytkownika, a następnie kliknij pliki programu Access.

 5. Kopiowanie plików do własnych OneDrive dla Firm lub do lokalizacji wspólnej.

  Istnieje kilka sposobów skopiować pliki w usłudze Office 365. Zobacz klip wideo: konfigurowanie przechowywania dokumentów i udostępnianie w usłudze Office 365. Lub, aby synchronizować pliki, a następnie przekaż pliki do usługi OneDrive dla Firm lub witryny zespołu, zobacz Synchronizowanie plików z nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows.

Część 2 — uzyskiwanie dostępu do informacji programu Outlook byłego pracownika

Aby zapisać wiadomości e-mail, kalendarz, zadania i kontakty byłego pracownika, wyeksportuj informacje do pliku danych programu Outlook (pst).

 1. Dodaj konto e-mail byłego pracownika do swojego Outlook (Jeśli Resetowanie hasła użytkownika, można ustawić go na inną tylko znasz.)

 2. W programie Outlook wybierz pozycję Plik.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.

 3. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Polecenie Importuj/Eksportuj w widoku Backstage

 4. Kliknij pozycję Eksport do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Opcja eksportowania do pliku w Kreatorze importu i eksportu

 5. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz konto, które chcesz wyeksportować, klikając nazwę lub adres e-mail, na przykład Skrzynka pocztowa – Irena Jaworska lub irena@contoso.com. Jeśli mają zostać wyeksportowane wszystkie dane na koncie (poczta, kalendarz, kontakty, zadania i notatki), upewnij się, że pole wyboru Uwzględnij podfoldery jest zaznaczone.

  Uwaga:  Możesz eksportować tylko jedno konto naraz. Jeśli chcesz wyeksportować kilka kont, po wykonaniu eksportowania jednego konta powtórz powyższe kroki.

  Okno dialogowe Eksportowanie pliku danych programu Outlook z zaznaczonym pierwszym folderem i zaznaczoną opcją Uwzględnij podfoldery

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację zapisu Plik danych programu Outlook (pst). Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga: Jeśli funkcja eksportowania była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Przed kliknięciem przycisku OK wpisz inną nazwę pliku.

 9. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego Plik danych programu Outlook (pst) w obszarze Opcje Określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Outlook rozpocznie proces eksportowania, natychmiast, chyba że jest tworzony nowy Plik danych programu Outlook (pst) lub zostanie użyty plik chroniony hasłem.

 1. Jeśli tworzysz Plik danych programu Outlook (pst) opcjonalne hasła można chronić plik. Gdy pojawi się okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wpisz hasło w polach hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Jeśli eksportujesz dane do istniejącego Plik danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Zapoznaj się z eksportu lub kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook , aby uzyskać procedurę dla programu Outlook 2010.

Część 3 — zapewnianie dostępu wiadomości e-mail byłego pracownika do innego użytkownika

Aby udzielić dostępu wiadomości e-mail, kalendarza, zadań i kontaktów byłego pracownika do innego pracownika, zaimportuj te informacje do skrzynki odbiorczej programu Outlook innego pracownika.

 1. W programie Outlook wybierz pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Zostanie uruchomiony Kreator importu i eksportu.

 2. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator importu i eksportu

 3. Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst) i kliknij przycisk Dalej.

 4. Przejdź do pliku pst, który chcesz zaimportować.

 5. W obszarze Opcje wybierz, jak chcesz postępować z duplikatami.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Jeśli do pliku danych programu Outlook (pst) przypisano hasło, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Ustaw opcje dotyczące importowania elementów. Zwykle nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Porada    Jeśli chcesz zaimportować lub przywrócić tylko kilka elementów z Plik danych programu Outlook (pst), możesz można otworzyć pliku danych programu Outlook, w okienko nawigacji, kliknij i przeciągnij elementy z folderów plik danych programu Outlook do istniejących folderów programu Outlook.

Zapoznaj się z zaimportować wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook , aby uzyskać procedurę dla programu Outlook 2010.

Tematy pokrewne

Usuwanie byłego pracownika z usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×