Uzyskiwanie dostępu do danych w obszarach roboczych w systemie plików w programie SharePoint Workspace 2010

Dostęp do niektórych danych w obszarze roboczym można uzyskać bezpośrednio w systemie plików systemu Windows. Możliwy jest dostęp tylko do dokumentów przechowywanych w obszarach roboczych programu SharePoint lub w narzędziach Dokumenty w obszarach roboczych programu Groove 2010. W tym temacie opisano sposób znajdowania tych danych w systemie plików, a także przedstawiono funkcje i ograniczenia dotyczące korzystania z zawartości programu SharePoint Workspace w taki sposób.

Co chcesz zrobić?

Znajdowanie obszarów roboczych w systemie plików

Funkcje i ograniczenia dotyczące uzyskiwania dostępu do zawartości programu SharePoint Workspace bezpośrednio w systemie plików

Znajdowanie obszarów roboczych w systemie plików

W systemie Windows Vista i Windows 7 obszary robocze są przechowywane w folderze Obszary robocze w folderze profilu użytkownika.

W systemie Windows Vista folder profilu użytkownika jest wyświetlany jako podfolder folderu Pulpit.

W tym folderze w systemie plików są wyświetlane obszary robocze programu SharePoint Workspace 2010

W systemie Windows 7 musisz otworzyć folder Pulpit, aby zobaczyć folder profilu użytkownika.

Folder Pulpit w systemie Windows 7

Następnie możesz otworzyć folder profilu użytkownika, aby wyświetlić folder Obszary robocze.

Otwarty folder profilu użytkownika

W systemie Windows XP obszary robocze są przechowywane w folderze Moje dokumenty w sekcji o nazwie „Inne”.

Otwarcie folderu Obszary robocze powoduje automatyczne uruchomienie programu SharePoint Workspace, o ile nie został on już uruchomiony. Obszary robocze są wyświetlane z użyciem tych samych ikon, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Uwaga: Na liście są wyświetlane tylko obszary robocze programów Groove i SharePoint 2010. Ponadto obszary robocze programu SharePoint są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają co najmniej jedną bibliotekę dokumentów, a obszary robocze programu Groove są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają co najmniej jedno narzędzie Dokumenty.

Aby wyświetlić listę wszystkich narzędzi Dokumenty w danym obszarze roboczym, należy otworzyć jego folder.

Obszary robocze programu SharePoint Workspace 2010

Początek strony

Funkcje i ograniczenia dotyczące uzyskiwania dostępu do zawartości programu SharePoint Workspace bezpośrednio w systemie plików

Należy zwrócić uwagę na następujące funkcje i ograniczenia:

  • W folderze Obszary robocze są wyświetlane tylko obszary robocze programów SharePoint i Groove 2010. Ponadto obszary robocze programu SharePoint są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają co najmniej jedną bibliotekę dokumentów, a obszary robocze programu Groove są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawierają co najmniej jedno narzędzie Dokumenty.

  • W folderze Obszary robocze można dodawać nowe foldery, ale nie można dodawać nowych plików danych.

  • Nie można kopiować i wklejać ani przeciągać i upuszczać plików między folderami obszaru roboczego a systemem plików.

  • W folderze obszaru roboczego w systemie plików można otworzyć dowolny typ dokumentu, klikając go dwukrotnie. Ponadto w przypadku korzystania z programu Microsoft Office Word 2010, Excel 2010 lub PowerPoint 2010 można używać poleceń Zapisz plik jako lub Otwórz plik, aby zapisywać lub otwierać dokumenty w folderach obszaru roboczego w systemie plików.

  • Jeśli rola użytkownika w danym obszarze roboczym ma wymagane uprawnienia, można edytować i usuwać dokumenty oraz zmieniać ich nazwy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×