Uzyskiwanie dostępu do źródeł strumieniowych OData z dodatku Power Query

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query można uzyskać dostęp do źródeł strumieniowych OData widocznych w usłudze Power BI dla Centrum administracyjnego usługi Office 365 przy użyciu dodatku Power Query dla programu Excel przy użyciu uwierzytelniania identyfikator Microsoft Online Services lub uwierzytelniania systemu Windows.

Uwaga:  Klient usługi Power Query musi się znajdować w tej samej sieci firmowej co komputer obsługujący bramę zarządzania danymi (w przeciwnym razie klient ten nie będzie mógł uzyskać dostępu do danych w źródle strumieniowym OData).

Gdy administrator włączy źródło strumieniowe OData dla lokalnego źródła danych, może zobaczyć adres URL tego źródła strumieniowego OData w Centrum administracyjnym. Administrator może podać adres URL użytkownikowi, który z kolei może uzyskać dostęp do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query dla programu Excel przy użyciu uwierzytelniania za pomocą identyfikatora usług Microsoft Online Services lub uwierzytelniania systemu Windows (tylko wtedy, gdy ta opcja jest dostępna oddzielnie).

Po włączeniu źródła strumieniowego jego metadane są automatycznie indeksowane w wykazie danych, który jest składnikiem możliwości SSIM (Self Service Information Management), czyli samoobsługowego zarządzania informacjami, usługi Power BI dla Office 365. Użytkownicy mogą wyszukiwać i odnajdować to źródło strumieniowe za pomocą funkcji wyszukiwania w trybie online dodatku Power Query dla programu Excel.

W poniższych sekcjach opisano obie metody — używanie adresu URL i wyszukiwanie w trybie online w dodatku Power Query dla programu Excel — korzystania ze źródła strumieniowego OData uwidocznionego przez lokalne źródło danych.

Ważne: Pobierz dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel tutaj nie jest już zainstalowany na Twoim komputerze lub nie widzisz sekcji organizacji na Wstążce POWERQUERY w programie Excel nie jest dostępna w starszej wersji dodatku Power Query.

Uzyskiwanie dostępu do źródła strumieniowego OData przy użyciu adresu URL

Jako administrator IT możesz przetestować dostęp do adresu URL przed przekazaniem go do zarządcy danych. Poniższe procedury zawierają instrukcje dotyczące uzyskiwania adresu URL źródła strumieniowego OData, a następnie uzyskiwania dostępu do źródła strumieniowego za jego pomocą.

Uzyskiwanie adresu URL źródła strumieniowego OData z Centrum administracyjnego usługi Power BI

 1. W Centrum administracyjnym usługi Power BI w menu po lewej stronie kliknij pozycję źródła danych.

 2. Kliknij pozycję ... (wielokropek) obok źródła danych, aby wyświetlić okno podręczne.

 3. Skopiuj adres URL źródła strumieniowego OData do schowka, zaznaczając cały tekst i naciskając klawisze Ctrl+C lub klikając prawym przyciskiem myszy i klikając polecenie Kopiuj.

Ten adres URL jest adresem URL opartym na chmurze, który używa protokołu HTTPS i który zostanie rozpoznany jako lokalny adres URL HTTP/HTTPS. Zaletą tego podejścia jest to, że bez względu na to, jak skonfigurowano dostęp do źródła strumieniowego OData (HTTP/HTTPS), użytkownik korzysta z tego samego adresu URL.

Na przykład: https:/ / < nazwa domeny >.hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB jest rozpoznawany http:/ / < nazwa komputera >. < lokalna nazwa_domeny >.corp.microsoft.com:8000/TestDBlub Protokół HTTPS:/ / < nazwa komputera >. < lokalna nazwa_domeny >.corp.microsoft.com:8000/TestDB.

Uzyskiwanie dostępu do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query dla programu Excel

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel jest dodatek Excel który wygodne środowisko biznesowa samoobsługowego w programie Excel, upraszczanie odnajdowanie i danych programu access. Jeśli nie masz zainstalowany na Twoim komputerze w dodatku Power Query, należy go zainstalować tutaj.

Aby uzyskać dostęp do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query:

 1. Uruchom program Excel i przejdź na kartę POWER QUERY.

 2. Kliknij pozycję Z innych źródeł na wstążce, a następnie kliknij pozycję Ze źródła strumieniowego OData.

 3. W oknie dialogowym Źródło strumieniowe OData wklej adres URL skopiowany wcześniej do schowka i kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz Identyfikator Microsoft Online Serviceslub uwierzytelniania systemu Windows . Jeśli wybierzesz Identyfikator Microsoft Online Services i użytkownik nie jest obecnie zalogowany do Usług Microsoft Online Services, musisz zalogować się przy użyciu konta, które ma dostęp do źródła strumieniowego OData. Użytkownik będzie dostępu do źródła danych przy użyciu funkcji uwierzytelniania systemu Windows, tylko w przypadku włączenia dostępu przy użyciu funkcji uwierzytelniania przez administratora przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Power BI.

  Uwaga: Gdy administrator włączy źródło strumieniowe OData dla źródła danych domyślnie tylko identyfikator Microsoft Online Services uwierzytelnianie jest obsługiwane dla klientów uzyskać dostęp do źródła danych. Administrator używa stronie Ogólne karty Ustawienia w Centrum administracyjnym, aby włączyć dostęp do źródeł strumieniowych OData przy użyciu funkcji uwierzytelniania systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konfiguracji ogólnych i ustawień powiadomień .

 5. W okienku Nawigator powinny być widoczne źródła strumieniowe uwidocznione przez źródło danych.

 6. Wybierz zestaw danych ze źródła strumieniowego i kliknij pozycję Gotowe.

Wyszukiwanie i odnajdowanie źródeł strumieniowych w dodatku Power Query dla programu Excel

Poniższa procedura dotyczy wyszukiwania, odnajdowania i używania źródeł strumieniowych OData w dodatku Power Query dla programu Excel. Po włączeniu źródła strumieniowego OData dla źródła danych jego metadane są indeksowane w wykazie danych w chmurze. Dlatego użytkownik może szukać tego źródła strumieniowego, używając następujących słów kluczowych:

 • Nazwa źródła danych w Centrum administracyjnym

 • Opis źródła danych w Centrum administracyjnym

 • Nazwy tabel i widoków

 • Nazwy kolumn w tabelach

 • Wydawca źródła strumieniowego OData

Po przejściu na kartę kondycja systemu w Centrum administracyjnym, a następnie na stronę dzienniki powinien być widoczny komunikat wskazujący stan operacji indeksowania metadanych. Poczekaj, aż w dzienniku zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji indeksowania metadanych.

 1. Uruchom program Excel i przejdź na kartę POWER QUERY.

 2. Kliknij pozycję Wyszukaj w trybie online na wstążce. Powinno zostać wyświetlone okno Wyszukiwanie w trybie online z polem tekstowym do wpisywania słów kluczowych wyszukiwania.

 3. Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania kanału informacyjnego. Ustaw zakres dla organizacjiza pomocąlisty rozwijanej obok przycisku Wyszukaj. Naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk Wyszukaj . Pełne lub częściowe nazwy tabel lub kolumn w oryginalnej tabeli z lokalnej bazy danych służy do wyszukiwania. Na przykład nazwa tabeli jest SPCustomer i nazwy kolumn są SPCustomerID i SPCustomerName, można wyszukać przy użyciu słów kluczowych: SPCustomer SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu itp.

 4. Umieść wskaźnik myszy na wyniku, aby wyświetlić podgląd danych w źródle strumieniowym.

 5. Kliknij wynik, aby zacząć importowanie danych ze źródła strumieniowego OData do programu Excel.

 6. W oknie dialogowym Dostęp do źródła strumieniowego OData wybierz uwierzytelnianie Identyfikator Microsoft Online Services. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się przy użyciu identyfikatora organizacji zapewniającego dostęp do źródła strumieniowego.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×