Uzyskiwanie dostępu do źródeł strumieniowych OData z dodatku Power Query

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query umożliwia uzyskiwanie dostępu do źródeł strumieniowych OData, które są dostępne w centrum administracyjnym usługi Power BI dla Microsoft 365 przy użyciu dodatku Power Query dla programu Excel przy użyciu uwierzytelniania identyfikatora lub uwierzytelniania systemu Windows w witrynie Microsoft Online Services.

Uwaga: Klient dodatku Power Query musi znajdować się w tym samym Corpnet, co komputer obsługujący bramę zarządzania danymi; w przeciwnym razie klient dodatku Power Query nie może uzyskać dostępu do danych znajdujących się w strumieniowym źródle strumieniowym OData.

Gdy administrator włączy źródło strumieniowe OData dla lokalnego źródła danych, administrator może zobaczyć adres URL źródła strumieniowego OData w centrum administracyjnym. Administrator może udostępnić adres URL użytkownika, który może uzyskać dostęp do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query dla programu Excel przy użyciu identyfikatora usługi online firmy Microsoft lub uwierzytelniania systemu Windows (tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona oddzielnie).

Gdy włączysz kanał informacyjny, metadane kanału informacyjnego są automatycznie indeksowane w wykazie danych, składnikem funkcji Power BI dla Office 365. Użytkownicy mogą wyszukiwać i odkrywać źródło, korzystając z funkcji wyszukiwania w trybie online programu Power Query dla programu Excel.

W poniższych sekcjach opisano obie metody — za pomocą adresu URL i funkcji wyszukiwania online z dodatku Power Query dla programu Excel można korzystać ze źródła strumieniowego OData uwidocznionego przez lokalne źródło danych.

Ważne: Pobierz dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel z tego miejsca , jeśli nie jest on już zainstalowany na komputerze lub nie widzisz sekcji organizacji na Wstążce POWERQUERY w programie Excel, która nie jest dostępna we wcześniejszej wersji dodatku Power Query.

Uzyskiwanie dostępu do źródła strumieniowego OData przy użyciu adresu URL

Jako administrator IT warto przetestować dostęp do adresu URL przed przekazaniem go do zarządców danych. Poniższe procedury zawierają instrukcje dotyczące uzyskiwania adresu URL strumieniowego źródła strumieniowego OData, a następnie do uzyskiwania dostępu do kanału informacyjnego za pomocą adresu URL.

Uzyskiwanie adresu URL źródła strumieniowego OData z centrum administracyjnego usługi Power BI

 1. W centrum administracyjnym usługi Power BIkliknij pozycję źródła danych w menu po lewej stronie.

 2. Kliknij przycisk ... (wielokropek) wyświetlenie okna podręcznego obok źródła danych.

 3. Skopiuj adres URL źródła strumieniowego OData do schowka, wybierając cały tekst i naciskając klawisze CTRL + C lub klikając prawym przyciskiem myszy i klikając pozycję Kopiuj.

Ten adres URL to oparty na chmurze adres URL, który jest rozpoznawany na podstawie lokalnego adresu URL opartego na protokole HTTP/HTTPS. Zaletą tego podejścia jest to, że bez względu na to, w jaki sposób źródło strumieniowe OData jest skonfigurowane dla programu Access (HTTP/HTTPS), użytkownik używa tego samego adresu URL.

Na przykład: https://<nazwa domeny>. hybridproxy.clouddatahub.NET/ODataService/v1.0/TestDB jest rozpoznawana jako http://<nazwa komputera>. <środowisku domain name>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDBlub https://<nazwę komputera>. <nazwy domeny w środowisku>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDB.

Uzyskiwanie dostępu do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query dla programu Excel

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel jest dodatkiem programu Excel, który usprawnia samoobsługowe środowisko analizy biznesowej w programie Excel, upraszczając odnajdowanie danych i dostęp. Jeśli na komputerze nie zainstalowano dodatku Power Query, zainstaluj go w tym miejscu.

Aby uzyskać dostęp do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query:

 1. Uruchom program Excel i przejdź na kartę Power Query .

 2. Kliknij pozycję z innych źródeł na Wstążce, a następnie kliknij pozycję ze źródła strumieniowego OData.

 3. W oknie dialogowym źródło strumieniowe OData wklej adres URL skopiowany do schowka, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz Identyfikator Microsoft Online Serviceslub Windows do uwierzytelnienia. Jeśli wybierzesz Identyfikator usługi Microsoft Online Services i obecnie nie zalogowano się do usługi Microsoft Online Services, musisz się zalogować przy użyciu konta, które ma dostęp do źródła strumieniowego OData. Będziesz mieć dostęp do kanału informacyjnego za pomocą uwierzytelniania systemu Windows tylko wtedy, gdy dostęp przy użyciu uwierzytelniania będzie włączany przez administratora za pomocą Centrum administracyjnego usługi Power BI.

  Uwaga: Gdy administrator włączy strumieniowe źródło strumieniowe OData dla źródła danych, domyślnie obsługiwane są tylko uwierzytelnianie przy użyciu usługi Microsoft Online Services, aby klienci mogli uzyskać dostęp do kanału informacyjnego. Administrator używa strony Ogólne na karcie Ustawienia w centrum administracyjnym, aby umożliwić dostęp do źródeł strumieniowych OData przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows. Zobacz co to jest Administracja usługi Power BI? Aby uzyskać więcej informacji.

 5. W okienku Nawigator powinny być widoczne kanały informacyjne uwidocznione przez źródło danych.

 6. Wybierz zestaw danych ze źródła strumieniowego i kliknij przycisk gotowe.

Wyszukiwanie i odnajdowanie kanałów informacyjnych w dodatku Power Query dla programu Excel

W poniższej procedurze opisano wyszukiwanie, odnajdowanie i korzystanie ze źródeł danych OData w dodatku Power Query dla programu Excel. Po włączeniu źródła strumieniowego OData dla źródła danych jego metadane są indeksowane w wykazie danych w chmurze. W związku z tym użytkownik może wyszukiwać kanał informacyjny, używając słów kluczowych z następujących funkcji:

 • Nazwa źródła danych w Centrum administracyjnym

 • Opis źródła danych w Centrum administracyjnym

 • Nazwy tabel i widoków

 • Nazwy kolumn w tabelach

 • Wydawca źródła strumieniowego OData

Jeśli przełączysz się na kartę kondycja systemu w centrum administracyjnym, a następnie przełączysz się na stronę dzienniki , zobaczysz komunikat wskazujący stan operacji indeksowania metadanych. Poczekaj, aż zostanie wyświetlona udana wiadomość z operacji indeksowania metadanych w dzienniku.

 1. Uruchom program Excel i przejdź na kartę Power Query .

 2. Kliknij pozycję Wyszukiwanie w trybie online na Wstążce. Aby wpisać słowa kluczowe wyszukiwania, należy wyświetlić okno Wyszukiwanie w trybie online z polem tekstowym.

 3. Wprowadź słowo kluczowe , aby wyszukać źródło. Ustaw zakres dla organizacjiprzy użyciulisty rozwijanej obok przycisku Wyszukaj. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Wyszukaj . Do wyszukiwania w lokalnej bazie danych można używać pełnych lub częściowych nazw tabel lub kolumn z oryginalnej tabeli. Jeśli na przykład nazwa tabeli to SPCustomer, a nazwy kolumn to SPCustomerID i SPCustomerName, możesz wyszukiwać przy użyciu słów kluczowych: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu itd...

 4. Umieść wskaźnik myszy na wyniku, aby wyświetlić podgląd danych w kanale informacyjnym.

 5. Kliknij wynik, aby rozpocząć importowanie danych ze źródła strumieniowego OData do programu Excel.

 6. W oknie dialogowym dostęp do źródła strumieniowego OData wybierz pozycję uwierzytelnianie identyfikatora usługi online firmy Microsoft . Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się przy użyciu identyfikatora organizacji, który ma dostęp do kanału informacyjnego.

Zobacz też

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×