Uzyskiwanie danych dotyczących lokalizacji geograficznej

Aby wstawić do programu Excel dane geograficzne, najpierw musisz przekonwertować tekst na typ danych Geografia. Następnie za pomocą innej kolumny możesz wyodrębnić pewne szczegóły odnoszące się do tego typu danych, takie jak Total population (Populacja całkowita) czy Time zone (Strefa czasowa).

Uwaga: Ta funkcja jest stopniowo udostępniana klientom w ciągu kilku dni lub tygodni. Najpierw zostanie udostępniona uczestnikom niejawnego programu testów pakietu Office, a następnie subskrybentom usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

1. Wpisywanie danych, tworzenie tabeli

Lista krajów, które mają zostać przekonwertowane na typy danych geograficznych

W poszczególnych komórkach wpisz dane geograficzne, na przykład nazwę kraju, powiatu, miasta itd. Następnie zaznacz te komórki i utwórz tabelę programu Excel, klikając pozycję Wstawianie > Tabela. Jeśli dane zawierają nagłówki kolumn, zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

2. Zaznaczanie komórek

Konwertowanie zaznaczonych danych na tabelę programu Excel

Teraz zaznacz komórki, które zawierają wprowadzone dane geograficzne.

3. Kliknięcie pozycji Dane > Geografia

Karta Dane, przyciski Akcje i Geografia

Na karcie Dane kliknij pozycję Geografia.

4. Zostanie wyświetlona ikona

Zaznaczone elementy zostały przekonwertowane na typy danych geograficznych

Jeśli program Excel znajdzie dopasowanie między tekstem w komórkach a naszymi źródłami online, przekonwertuje tekst na typ danych Geografia. Będziesz wiedzieć, że tekst został przekonwertowany, ponieważ będzie opatrzony tą ikoną: Ikona typu danych Geografia .

4. Dodawanie kolumny

Dodawanie kolumny w celu dodania rekordu Population (Populacja)

Kliknij przycisk Dodaj kolumnę Przycisk Dodaj kolumnę , a następnie kliknij pozycję Population (Populacja).

5. Zostanie wyświetlona populacja

Rekord Population (Populacja) został dodany jako kolumna

Program Excel wyodrębni pole Population (Population) z komórek o typie danych Geografia. Kliknij ponownie przycisk Dodaj kolumnę Przycisk Dodaj kolumnę , aby dodać inne przydatne pola, takie jak Time Zone (Strefa czasowa), Unemployment Rate (Stopa bezrobocia), Currency Code (Kod waluty) itd.

Porady: 

  • Aby wyświetlić wszystkie pola dostępne dla wybranej lokalizacji geograficznej, kliknij ikonę geografii ( Ikona typu danych Geografia ) lub zaznacz komórkę i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+F2.

  • Możesz również pisać formuły odwołujące się do typów danych.

  • Jeśli zamiast ikony będzie widoczny znak Ikona znaku zapytania , oznacza to, że program Excel ma trudności z dopasowaniem tekstu do danych w naszych źródłach online. Popraw wszelkie błędy pisowni, a po naciśnięciu klawisza Enter program Excel postara się znaleźć dopasowanie. Ewentualnie kliknij pozycję Ikona znaku zapytania , a pojawi się okienko Record selector (Selektor rekordu). Wyszukaj potrzebne dane za pomocą jednego lub dwóch słów kluczowych, a następnie kliknij pozycję Wybierz.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×