Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Office Project 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Data ostatniej aktualizacji: październik 2006

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie dokumentu Zasady zachowania poufności informacji dotyczące pakietu 2007 Microsoft Office system. Aby zrozumieć zasady gromadzenia i wykorzystania danych dotyczące określonego programu lub usługi pakietu Office, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące pakietu Microsoft Office 2007, jak również to uzupełnienie.

Łącza do obrazów i innych dokumentów

W przypadku utworzenia łącza do obrazu, pliku, źródła danych lub innego dokumentu na dysku twardym lub na serwerze ścieżka do tego pliku zostaje zapisana z dokumentem użytkownika. W niektórych przypadkach łącze może zawierać nazwę użytkownika lub informacje o serwerach w sieci. W przypadku połączenia danych można wybrać nazwę użytkownika lub hasło do zapisania w łączu łączenia danych.

Podobnie w przypadku zastosowania do dokumentu schematu XML ścieżka do utworzonego schematu XML również zostaje zapisana z dokumentem. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika.

Drukowanie

W przypadku wydrukowania pliku projektu programu Microsoft Office Project 2007, a następnie zapisania go, program Office Project 2007 zapisze razem z plikiem ścieżkę do drukarki. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika lub nazwę komputera.

Witryny obszarów roboczych dokumentów

Przy użyciu programu Office Project 2007 można uzyskać dostęp do obszaru roboczego dokumentu w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services. Witryna obszaru roboczego dokumentu to współużytkowane miejsce, w którym użytkownik może szybko i łatwo pracować wspólnie z innymi członkami zespołu nad jednym lub wieloma dokumentami.

Po uzyskaniu dostępu do witryny obszaru roboczego dokumentu program Office Project 2007 pobiera pewne dane z witryny obszaru roboczego dokumentu, aby dostarczyć użytkownikowi informacje o tej witrynie. W szczególności program Office Project 2007 uzyskuje:

 • nazwę witryny programu Windows SharePoint Services;

 • ścieżkę URL lub adres witryny;

 • nazwy, adresy e-mail i poziomy uprawnień użytkowników witryny;

 • listy dokumentów, zadań i innych informacji dostępnych z tej witryny.

Program Office Project 2007 przechowuje na komputerze użytkownika listę (w formie plików cookie) odwiedzonych przez niego witryn programu Windows SharePoint Services. Ta lista zapewnia szybki dostęp do wcześniej odwiedzonych witryn. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do listy witryn odwiedzonych przez użytkownika i lista ta nie jest dostępna w Internecie, chyba że użytkownik wybierze opcję szerszego udostępnienia jej.

Program Windows SharePoint Services

Program Microsoft Windows SharePoint Services zapewnia współużytkowane, oparte na sieci Web witryny obszarów roboczych, w których można wspólnie pracować nad dokumentami lub spotkaniami.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia nowej podwitryny w witrynie programu SharePoint, po uzyskaniu dostępu do tej witryny przy użyciu przeglądarki sieci Web lub dowolnego programu pakietu Office na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Razem takie pliki cookie tworzą listę witryn, do których użytkownik ma uprawnienia. Ta lista jest używana przez kilka programów pakietu Office w celu zapewnienia szybkiego dostępu do wcześniej odwiedzonych witryn.

Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do listy witryn odwiedzonych przez użytkownika i lista ta nie jest dostępna w Internecie, chyba że użytkownik wybierze opcję szerszego udostępnienia jej.

Użytkownik może wyczyścić tę listę, czyszcząc bufor plików cookie w przeglądarce sieci Web.

W programie Windows SharePoint Services po utworzeniu nowej witryny sieci Web lub listy albo dodaniu lub zaproszeniu użytkowników do istniejącej witryny sieci Web lub listy witryna zapisuje dla każdego użytkownika, w tym również dla tego, który utworzył witrynę lub dodał innych użytkowników, następujące informacje:

 • pełna nazwa,

 • Adres e-mail

 • nazwa logowania użytkownika (dane logowania do systemu Windows NT — na przykład DOMENA\nazwa użytkownika).

Do każdego elementu, który dany użytkownik lub inni użytkownicy witryny dodadzą do witryny lub w niej zmienią, dodawany jest identyfikator użytkownika. Podobnie jak w przypadku każdej zawartości witryny programu SharePoint do tych informacji powinni mieć dostęp wyłącznie administratorzy i członkowie witryny.

Każdy element witryny programu SharePoint zawiera dwa pola: Utworzony przez i Zmodyfikowany przez. W polu Utworzony przez umieszczana jest nazwa użytkownika osoby, która utworzyła element i data utworzenia go. W polu Zmodyfikowany przez umieszczana jest nazwa użytkownika osoby, która ostatnio zmodyfikowała dokument programu Office Project 2007 i data ostatniej modyfikacji.

W celu analizowania wzorców wykorzystania witryn i zwiększania procentowej wartości czasu ich dostępności administratorzy serwerów, na których są obsługiwane witryny programu SharePoint, mają dostęp do niektórych danych w tych witrynach. Dane te są dostępne wyłącznie dla administratorów serwerów i nie są udostępniane firmie Microsoft, chyba że firma Microsoft obsługuje daną witrynę programu SharePoint. Dane typowo zbierane to m.in. nazwy, adresy e-mail i uprawnienia każdej osoby mającej dostęp do witryny.

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do określonej witryny programu SharePoint mogą przeszukiwać i wyświetlać całą zawartość witryny.

Inspekcja

Program Windows SharePoint Services oferuje funkcję inspekcji umożliwiającą administratorom prowadzenie wiarygodnego dziennika inspekcji dotyczącego sposobów pracy użytkowników z ważną zawartością.

Po włączeniu przez administratorów programu Windows SharePoint Services funkcji inspekcji serwer automatycznie rejestruje w bazie danych zawartości programu SharePoint niektóre czynności wykonywane przez użytkownika. Te czynności obejmują wyświetlanie, edycję, ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie. Dla każdej zarejestrowanej czynności serwer rejestruje informacje identyfikujące dotyczące pliku, czynności, identyfikatora użytkownika programu SharePoint oraz adresu IP. Żadne dane nie są przekazywane do firmy Microsoft jako część tej transakcji.

Ta funkcja domyślnie jest wyłączona i jest dostępna wyłącznie dla administratorów witryn programu SharePoint, gdzie jest przechowywana zawartość.

Gdzie może być przechowywana nazwa użytkownika

W niektórych przypadkach program Office Project 2007 przechowuje nazwę użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie z pewnych funkcji. Nazwa użytkownika jest na przykład przechowywana w następujących lokalizacjach:

 • Pola Autor

 • właściwość pliku NazwaAutora.

Możesz usunąć swoją nazwę z tych pól, używając opcji Usuń informacje osobiste z właściwości pliku. Aby uzyskać informacje o tej funkcji zobacz temat Usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych z dokumentów pakietu Office.

Rozwiązania dla pakietu Microsoft Office tworzone przez inne firmy mogą także zawierać nazwisko użytkownika lub inne informacje osobiste w właściwościach niestandardowych związanych z danym plikiem.

Jeśli użytkownik użyje formantu Microsoft Office Web Control, funkcji dostępu do danych programu Microsoft Excel, funkcji DataCalc lub innej funkcji, która umożliwia mu ustanowienie w dokumencie bezpośredniego połączenia z innym źródłem danych, z dokumentem mogą zostać zapisane informacje uwierzytelniające użytkownika (identyfikator użytkownika i hasło). Aby zmienić lub usunąć te informacje, użytkownik musi odpowiednio zmienić właściwości połączenia.

Wiadomości błyskawiczne i powiadomienia

ProgramOffice Project 2007 oferuje możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych z poziomu aplikacji oraz otrzymywania alertów, gdy inne osoby będą w trybie online lub gdy we współużytkowanych dokumentach lub obszarach roboczych zostaną wprowadzone określone zmiany.

Program Office Project 2007 używa klienta firmy Microsoft do obsługi wiadomości błyskawicznych, aby umożliwić wykrywanie obecności w trybie online innych użytkowników i wysyłanie do nich wiadomości. Program Office Project 2007 zawiera formant sieci Web, który pozwala na wyświetlanie danych o obecności w usłudze wiadomości błyskawicznych na stronie sieci Web. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi korzystanie ze stron sieci Web w celu bezpośredniej współpracy z innymi osobami pracującymi nad tymi samymi dokumentami lub w tych samych obszarach roboczych.

Skrypty strony sieci Web napisane z myślą o tym formancie sieci Web mogą transmitować dane o obecności z programu do obsługi wiadomości błyskawicznych na serwer sieci Web przechowujący dany skrypt. Domyślnie ta funkcja jest włączona tylko dla witryn intranetowych, witryn zaufanych i witryn na komputerze lokalnym.

Strony programu Microsoft Windows SharePoint Services i strony programu Microsoft Office Microsoft Office SharePoint Server 2007 używają tego formantu. Żadne z tego typu stron nie transmitują danych o obecności z powrotem na serwer sieci Web.

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę programu Microsoft Windows SharePoint Services lub witrynę programu Office SharePoint Server i tworzy alert, program Office Project 2007 dodaje do komputera użytkownika plik cookie z następującymi danymi:

 • Nazwa witryny

 • Adres URL witryny

 • informacja, czy źródłem alertu jest witryna programu Windows SharePoint Services czy witryna programu SharePoint Server;

 • adres URL używany przez witrynę do udostępnienia usługi alertów.

Dane zawarte w tym pliku cookie pozwalają na poprawne przesyłanie alertów z witryny do użytkownika. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do tego pliku cookie, chyba że zostanie on wysłany z serwera firmy Microsoft. W takim wypadku plik cookie jest używany wyłącznie przez daną witrynę programu Windows SharePoint Services lub witrynę programu SharePoint Server.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×