Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla narzędzia Web Scheduler programu Microsoft Skype dla firm (Lync)

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2013

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla narzędzia Microsoft Lync Web Scheduler

Lync Web Scheduler

Pliki cookie

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla narzędzia Microsoft Lync Web Scheduler

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, zalecamy przeczytanie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync, jak również tego uzupełnienia.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Web Scheduler na urządzeniach w przedsiębiorstwie i korzystania z niego. Jeśli używasz programu Microsoft Lync jako części rozwiązania lub usługi online (to znaczy inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przekazane tej innej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przekazywanych tej innej firmie, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Lync Web Scheduler

Działanie narzędzia: Narzędzie Lync Web Scheduler umożliwia użytkownikom końcowym planowanie spotkań online i zarządzanie nimi.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są poniższe informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

 • Nazwa organizatora

 • Nazwy uczestników

 • Nazwy osób prowadzących

 • Lista adresów e-mail

 • Temat spotkania i inne informacje o spotkaniu (takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia, identyfikator konferencji, kod dostępu, a także informacje dotyczące automatycznej recepcjonistki konferencji i dostawcy konferencji głosowych)

 • Wszystkie adresy serwerów proxy użytkownika w programie Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy funkcji Unified Messaging programu Exchange, adresy SIP oraz identyfikatory URI telefonicznej poczty głosowej lub poczty głosowej funkcji Unified Messaging programu Exchange)

 • Informacje o lokalizacji spotkania

Wykorzystywanie informacji: Powyższe informacje służą do planowania spotkania i zarządzania nim. Informacje są przetwarzane w pamięci i przekazywane do programu Lync Server. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Uwaga: Te informacje są udostępniane na potrzeby programu Lync Server i interfejsu API kodu zarządzanego programu Lync.

Wybór i kontrola: Użytkownicy końcowi nie mogą kontrolować przekazywania powyższych informacji do programów Lync Server.

Pliki cookie

Działanie funkcji: Narzędzie Lync Web Scheduler używa „plików cookie”, małych plików tekstowych dostępnych do odczytu dla serwera sieci Web w domenie, która umieściła dane pliki cookie na dysku twardym użytkownika. Możemy używać plików cookie do zapisywania preferencji i ustawień użytkownika, ułatwiania mu logowania się oraz zapewniania łączności z serwerem i skojarzeń z zasobami.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Narzędzie Lync Web Scheduler nie używa plików cookie ani sygnałów nawigacyjnych sieci Web na potrzeby ukierunkowanych reklam ani do zbierania danych osobowych użytkownika. Wszystkie pliki cookie są plikami cookie sesji.

Wybór i kontrola:

Kontrolki przeglądarki umożliwiające blokowanie plików cookie. Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, zazwyczaj można jednak zmodyfikować ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby blokowała te pliki. Na przykład w celu zablokowania plików cookie w programie Internet Explorer 9 możesz wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Prywatność u góry okna.

 3. Przesuń suwak w górę lub w dół w celu określenia, które pliki cookie chcesz blokować.

Instrukcje dotyczące blokowania plików cookie w innych przeglądarkach są dostępne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Pamiętaj, że w przypadku zablokowania plików cookie możesz utracić możliwość logowania się do witryn i usług firmy Microsoft lub korzystania z ich interakcyjnych funkcji zależnych od plików cookie, a niektóre oparte na plikach cookie preferencje dotyczące reklam mogą nie być respektowane.

Kontrolki przeglądarki umożliwiające usuwanie plików cookie. Zaakceptowane pliki cookie możesz w późniejszym terminie usunąć. Na przykład w celu usunięcia plików cookie w programie Internet Explorer 9 możesz wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.

 3. W wyświetlonym oknie zaznacz pole obok pozycji Pliki cookie.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

Instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w innych przeglądarkach są dostępne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Pamiętaj, że wraz z plikami cookie zostaną usunięte wszelkie kontrolowane przez nie ustawienia i preferencje, w tym dotyczące reklam, co może spowodować konieczność ich ponownego utworzenia.

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Działanie funkcji: Funkcja zbierania i raportowania danych QoE zbiera i raportuje dane na temat jakości multimediów podczas spotkań programu Lync i w komunikacji w sesjach równorzędnych. Statystyki te obejmują adresy IP, współczynniki utraty danych, używane urządzenia, zdarzenia dotyczące niskiej jakości występujące w połączeniach itp.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył funkcję QoE, dane na temat jakości multimediów podczas spotkań programu Lync i w komunikacji w sesjach równorzędnych są zapisywane w bazie danych QoE. Funkcja ta nie zapisuje zawartości programu Lync. Dane QoE są zapisywane w wewnętrznej bazie danych serwera monitorowania wdrożonego w przedsiębiorstwie i raportowane w formie zestawu standardowych raportów serwera monitorowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Administrator przedsiębiorstwa ma dostęp do tych informacji i może ich użyć do zbierania danych na temat jakości multimediów przesyłanych w systemie. Obejmuje to adresy IP użytkowników.

Wybór i kontrola: Funkcja QoE jest domyślnie włączona, ale administrator przedsiębiorstwa musi zainstalować serwer monitorowania, połączony z wewnętrzną bazą danych serwera monitorowania, aby umożliwić zbieranie tych danych. Administrator przedsiębiorstwa może wdrożyć standardowe raporty serwera monitorowania lub utworzyć raporty niestandardowe, badając bazę danych serwera monitorowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×